Prawica Rzeczypospolitej
Prawica Rzeczypospolitej na Facebook
Prawica Rzeczypospolitej na YouTube
ECPM

Wsparcie

Newsletter Prawicy
Jeeli chcesz otrzymywa informacje o nowociach na stronie i dziaalnoci Prawicy.
» Zamawiam
Struktury lokalne
Do pobrania
Logo Prawicy Rzeczypospolitej.
Logo Prawicy Rzeczypospolitej
Szukaj
Wiadomoci Prawicy
27-03-2016

"Chrystus prawdziwie zmartwychwsta Alleluja! Jemu chwaa i panowanie przez wszystkie wieki. Alleluja!" (Antyfona z Niedzieli Zmartwychwstania Paskiego) Z okazji wit Zmartwychwstania Paskiego... [ poka  cao ]


24-03-2016

... [ poka  cao ]


22-03-2016

W Poznaniu odby si Chrzecijaski Kongres Spoeczny, inicjatorem tego spotkania licznych rodowisk katolickich jest pose do parlamentu europejskiego Marek Jurek. To druga edycja Kongresu, ktry od jesieni,... [ poka  cao ]


15-03-2016

Opinia spoeczna zaangaowana na rzecz prawa do ycia jest oburzona milczeniem wobec potwornoci, do jakiej doszo w Szpitalu na Madaliskiego w Warszawie. Kilka dni temu przeprowadzono tzw. pn aborcj... [ poka  cao ]


11-02-2016

W myl uchwalonej we czwartek przez Sejm noweli Kodeksu rodzinnego i opiekuczego umieszczenie dziecka w pieczy zastpczej wbrew woli rodzicw wycznie z powodu ubstwa, jest niedopuszczalne! Ustaw... [ poka  cao ]


19-01-2016

Miliony Polakw jest oburzonych dziaaniami podjtymi przez Komisj Europejsk przeciw naszemu krajowi. Dziaania te nie maj analogii w podejciu wadz Unii do adnego z pastw zachodnioeuropejskich.... [ poka  cao ]


15-01-2016

We wtorek w Warszawie odbdzie si protest przeciwko ingerencji Unii Europejskiej w wewntrzne sprawy Polski. To odpowied na wszczt przez Komisj Europejsk procedur kontroli praworzdnoci w Polsce... [ poka  cao ]


05-01-2016

W czwartek po dugiej chorobie w wieku 69 lat zmar Roman Bartoszcze - poda jego wsppracownik, b. pose Leszek Murzyn. Bartoszcze by zaoycielem Polskiego Forum Ludowo-Chrzecijaskiego "Ojcowizna".... [ poka  cao ]


30-12-2015

Edukacja domowa staje si w Polsce coraz popularniejsz form nauczania. Jej rozwj jest wiadectwem rosncego zaangaowania rodzicw w trosk o kierunek i charakter wychowania i wyksztacenia swoich dzieci.... [ poka  cao ]


28-12-2015

Powoanie rzdu premier Beaty Szydo otwiera szans na zasadnicz zmian polityki polskiej, na oparcie jej na polskiej racji stanu i zasadach cywilizacji chrzecijaskiej. Cieszymy si, e nasza partia... [ poka  cao ]1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96


Copyright © Prawica Rzeczypospolitej

[ wykonanie ]