Prawica Rzeczypospolitej
Prawica Rzeczypospolitej na Facebook
Prawica Rzeczypospolitej na YouTube
ECPM

Wsparcie

Newsletter Prawicy
Jeeli chcesz otrzymywa informacje o nowociach na stronie i dziaalnoci Prawicy.
» Zamawiam
Struktury lokalne
Do pobrania
Logo Prawicy Rzeczypospolitej.
Logo Prawicy Rzeczypospolitej
Szukaj
Ludzie Prawicy Rzeczypospolitej

Wadysaw
Motyka


Penione funkcje: czonek zarzdu
Wiceprzewodniczcy Rady Naczelnej
Wiceprzewodniczcy Prawicy Rzeczypospolitej
penomocnik okrgowy - Bielsko-Biaa
Kontakt:Bielsko-Biaa,
508 352 005
e-mail: motyka.w@poczta.onet.pl

Absolwent Uniwersytetu Jagielloskiego w Krakowie - historia i podyplomowe studia administracji publicznej;
Radny Sejmiku Wojewdztwa lskiego II kadencji w latach 2004-2006 /lista Wsplnota Samorzdowa/;
Wiceprezes Zwizku Podhalan w Polsce, patriotycznej organizacji grali polskich zaoonej w 1919 r.;

Pisarz, autor ksiek: - Tam trza kwitno ka sie ronie /Podhalaski ruch regionalny na ywiecczynie/
- Tu by Piotr. Zwizki Jana Pawa II z ywiecczyzn i Beskidami
- piewnik grali polskich
- Gralski chodnicek Jegomocia Wadysawa Zzla
- Za nasom lebode, za Ojcyzne miom. Tradycje gralskie i grskie w Wojsku Polskim /dzieje Pukw Strzelcw Podhalaskich/.

W latach 1999-2002 czonek Zjednoczenia Chrzecijasko-Narodowego, wczeniej bezpartyjny. Od 2007 r. w Prawicy Rzeczypospolitej, czonek Rady Naczelnej stronnictwa wybrany w jej skad na Zjedzie w dniu 7 marca 2009 r.

Strona internetowa : www.wladyslawmotyka.pl
Facebook:
www.facebook.com/pages/WadysawMotyk/595306633885332?ref=bookmarks
Twitter: https://twitter.com/wladyslawmotykaCopyright © Prawica Rzeczypospolitej

[ wykonanie ]