Prawica Rzeczypospolitej
Prawica Rzeczypospolitej na Facebook
Prawica Rzeczypospolitej na YouTube
ECPM

Wsparcie

Newsletter Prawicy
Jeeli chcesz otrzymywa informacje o nowociach na stronie i dziaalnoci Prawicy.
» Zamawiam
Struktury lokalne
Do pobrania
Logo Prawicy Rzeczypospolitej.
Logo Prawicy Rzeczypospolitej
Szukaj
Aktualnoci
24-06-2011
Tomasz Miller: Marek Jurek pod namiotem Solidarnych 2010

W poniedziaek 20 czerwca po godzinie 13 Marek Jurek pojawi si pod namiotem Solidarnych 2010, gdzie odpowiada na pytania Samuela Pereiry, a na koniec na kilka pyta od innych uczestnikw spotkania. Ja rwnie tam byem i wedug mnie spotkanie wypado bardzo dobrze. Marek Jurek nie ba si pojawi pod namiotem, ktry kojarzy si z osobami popierajcymi tylko PiS i poradzi sobie cakiem niele.

Kto nie by na tym spotkaniu (wczesna pora na pewno wielu osobom uniemoliwia uczestnictwo w tym wydarzeniu) moe obejrze sobie nagrania na stronieMarek Jurek wyjania co robi 10 kwietnia 2011 roku, poniewa pojawiy si zarzuty, e wybra obchody na Powzkach, zamiast tak jak tego yczyby sobie PiS na Krakowskim Przedmieciu. Prezes Prawicy Rzeczypospolitej wytumaczy jasno, e najpierw by wanie na Krakowskim Przedmieciu w gronie bliskich osb, potem odwiedzi m.in. grb zmarego prezydenta Kaczorowskiego i potem faktycznie uczestniczy w pastwowych obchodach.
Dalej rozmawiano take o tym dlaczego Prawica Rzeczypospolitej nie idzie do wyborw z PiS-em. Marek Jurek jasno powiedzia, e skada tak propozycj PiS-owi, proponujc by czonkowie Prawicy Rzeczypospolitej dostali pite miejsca na kadej licie wyborczej? Czy to jest przejaw jakiej wygrowanej ambicji? Wedug niejakiego Bernarda zapewne tak, poniewa pisze on: „Bya te mowa o prbach zawarcia porozumienia z PiS i stawianych PiSowi przez PR warunkach (warto pamita, e gosy oddane na PR prawdopodobnie nie przeo si na mandaty, lecz zostan zmarnowane co powinno by znaczcym sygnaem dla lidera PR)”.

Na stronie blogpress.pl pojawi si te zarzut, e Prawica Rzeczypospolitej prowadzi rozmowy z PJN – „Jest to o tyle ciekawe, e PJN do niedawna jeszcze zwalcza Radio Maryja i lansowa do liberalne pogldy w rnych kwestiach wiatopogldowych. A odejcie Jurka z PiS byo przecie podyktowane sporami ideowymi - mwic w wielkim uproszczeniu Jurek odszed z PiS poniewa wedug niego PiS byo za mao konserwatywne, a Kluzikowcy odeszli poniewa ich zdaniem za bardzo, co nie przeszkadza dzisiaj czy si”.

Nie wiem czy pan Bernard by na spotkaniu, lub chocia obejrza ca relacj na swoim serwisie, bo powyszy opis wskazuje raczej, e jeli w ogle tam by to raczej myla o czym innym. Marek Jurek dokadnie tumaczy dlaczego rozmawia z PJN-em. Mwi, e pki bya w tym ugrupowaniu Joanna Kluzik-Rostkowska to o takiej koalicji nie mogo by mowy, a teraz kiedy jej nie ma to otwiera si pole do rozmw. Zarzut walki z Radio Maryja tez jest chybiony. Projekt takiej ustawy przygotowa Jan Filip Libicki, kiedy bliski Markowi Jurkowi, ale dzi bliszy Stefanowi Niesioowskiem, ale przede wszystkim ju poza PJN-em. Rozmowy z PJN-em tocz si gwnie dziki temu, e obie partie dzisiaj mwi gono o potrzebie aktywniejszej polityki prorodzinnej naszego kraju. Faktem jest, e PJN mwi o tym dopiero od niedawna, ale jak mwi sam Marek Jurek – „chyba lepiej, e w ogle mwi”.

Bernard nie jest odosobniony. Zdecydowana wikszo twardego elektoratu PiS myli i mwi o Marku Jurku w podobny sposb. Przeszkadza im to, e w 1989 roku Marek Jurek nie gosowa przeciwko Wojciechowi Jaruzelskiemu w fikcji jak wwczas byy wybory pierwszego prezydenta III RP, ale nie przeszkadza, e PiS na Urysnowie pozwala na wywieszanie w urzdzie dzielnicy flag ruchu gejowskiego.

Wielu ma pretensje za rozmowy Marka Jurka z PJN-em, ale wszyscy zgodnie twierdz, e po prawej stronie powinna by jedna silna formacja prawicowa pod szyldem PiS. Tylko jak PiS nie chce si ukada z „partyjkami majcymi poparcie w okolicach 1%” to co maj zrobi te mniejsze partie? Nie wiem jeszcze czy powstanie koalicja Prawicy Rzeczypospolitej z PJN-em. Ma to si wyjani w cigu kilku najbliszych dni, ale jeli do niej dojdzie to tym lepiej dla nas wszystkich. Taka partia miaaby wwczas realne szanse na dostanie si do Parlamentu i mogaby pozwoli PiS-owi zachowa twarz wchodzc w koalicj wanie z parti Marka Jurka. Ale wida dla PiS-u wygodniejsza jest koalicja z SLD i wol Leszka Millera na fotelu ministra ni np. Marka Jurka, lub Pawa Kowala...rdo: Skomentuj na Salonie24Copyright © Prawica Rzeczypospolitej

[ wykonanie ]