Prawica Rzeczypospolitej
Prawica Rzeczypospolitej na Facebook
Prawica Rzeczypospolitej na YouTube
ECPM

Wsparcie

Newsletter Prawicy
Jeeli chcesz otrzymywa informacje o nowociach na stronie i dziaalnoci Prawicy.
» Zamawiam
Struktury lokalne
Do pobrania
Logo Prawicy Rzeczypospolitej.
Logo Prawicy Rzeczypospolitej
Szukaj
Aktualnoci
25-06-2011
Wpolityce - Marek Jurek: Mona jeszcze i trzeba zapobiec rzdowi z udziaem radykalnej lewicy. To jest stawka wyborw

wPolityce.pl: Jak wystartuje w tych wyborach Prawica Rzeczypospolitej?

MAREK JUREK, byy Marszaek Sejmu, lider Prawicy Rzeczypospolitej: Samodzielnie, jako Prawica, z udziaem na naszej licie rodowisk, z ktrymi wsppracujemy – Unii Polityki Realnej, rodowisk ludowych. Najblisze dni wyjani rwnie relacje z PJN. Jeli koledzy z PJN bd chcieli po prostu kontynuowa czy reperowa swj „projekt" – nie bdziemy si w to angaowa. Ale jeli natomiast bd myleli jak zbudowa w Polsce trway kierunek republikaski, chrzecijaski, konserwatywny, zdolny poczy rodowiska prawicy – to jest praca, ktr moemy wsplnie wykona.Jest PiS, jest PO – a pan mwi, e s rodowiska, ktre nie maj oferty?

Prawo i Sprawiedliwo prowadzi wycznie kolejne kampanie Jarosawa Kaczyskiego i pokazao, e nie ma zdolnoci solidarnej wsppracy z prawic chrzecijasko-konserwatywn. Tymczasem wiele rodowisk czysto politycznych, ale take samorzdowych i intelektualnych cigle czeka na moliwo wsppracy w ramach prawicy jednoczenie otwartej i ideowej. Te prac mona wykona wsplnie z PJN, mona da Polsce silny ruch republikaski. Ale to musi by powane przedsiwzicie, a nie chwilowy „projekt".Koalicja, choby wyborcza, zwikszyaby szanse obu ugrupowa.

Jestem ju za stary eby angaowa si w dorane rozwizania na jedne wybory, szuka jakiej tyczki do skoku przez mur. To nie dla mnie.Ale co z tymi rozmowami z PJN? Tocz si?

Tak. Po objciu prezesury przez Pawa Kowala mamy do regularne kontakty. Wczeniej rozmowy nie byy celowe, bo na charakterze PJN bardzo ciyy pogldy pani Kluzik-Rostkowska. Zobaczymy czy PJN bdzie potrafi si od tego uwolni.O co chodzio pani Kluzik-Rostkowskiej?

Sdz, e przede wszystkim traktowaa PJN jako swoje przedsiwzicie autorskie. Koledzy w tamtym momencie nie byli zdolni wyoni innego lidera, a Micha Kamiski i Adam Bielan nie chcieli prowadzi tego bezporednio. Szukali kogo, kto bdzie twarz partii. A pani Joanna Rostkowska oczekiwaa, e zbuduje parti tak jak ona. Gdy si okazao, e nie ma sukcesu, a partia jej nie popiera a toleruje, posza do Platformy. Mona powiedzie, e znalaza si na swoim miejscu.W polityce nie ma czego takiego jak przyzwoito? Ile wolt mona zaakceptowa.

W sprawie byej liderki PJN wszystko waciwie zostao ju powiedziane, a ja nie lubi atakowa ludzi atakowanych.Te wybory s ju rozstrzygnite?

Mona jeszcze i trzeba zapobiec rzdowi z udziaem radykalnej lewicy. To jest stawka tych wyborw. Jeli SLD wejdzie do rzdu – jego wpyw bdzie bardzo mocny. Albo temu zapobiegniemy. PO i PiS pracoway nad wzmocnieniem pozycji SLD, a ich konflikt jest dla radykalnej lewicy koniunktur. Dlatego w Sejmie powinien znale si i PSL, i PJN, i prawica konserwatywna, nad odbudow ktrej pracuje Prawica Rzeczypospolitej.Co jest dzisiaj celem Jarosawa Kaczyskiego wedug pana?


Mwic precyzyjnie, a wic z naciskiem na dzisiaj w Pana pytaniu – mam wraenie, e Jarosaw Kaczyski dzisiaj kieruje si tez Cata-Mackiewicza, e Polakami najatwiej rzdzi z opozycji. Buduje wic wielki ruch spoeczny, chce stale skupia na sobie uwag opinii publicznej i systematycznie kwestionowa legitymizm obecnej wadzy. Natomiast PiS nie uprawia opozycji, ktr ja uwaam za konieczn, opozycji, ktra stale, w kadej sprawie, naciska na zmian polityki rzdu i za kadym razem, gdy to moliwe, na zmian rzdu na lepszy. Mamy fatalny rzd, a PiS zachowuje si od czerech lat jakby wane byy tylko wybory, a nie polityka pastwa.

I nic nie wskazuje na to, e znalazszy si ponownie w opozycji byby zdolny do innej polityki. A przecie wikszoci absolutnej te nie zdobdzie. Dopiero niedawno pojawio si dania odejcia premiera Tuska. Wczeniej najwaniejsze byy kolejne komisje ledcze. Dlaczego tak pno, mimo tak radykalnej opozycji? Bo lepszy premier byby zagroeniem. Ta partia jest zainteresowana ostr polaryzacj ycia publicznego. A nie wywieraniem na wadz presji, w kierunku waciwych dla pastwa decyzji.Bo moe brzmiaoby to miesznie.

Za to danie powoania siedemdziesitej drugiej komisji ledczej bdzie brzmia bardzo powanie. W dwch wypadkach danie zmiany gabinetu byo oczywiste: po aferze hazardowej i po raporcie Anodiny. W pierwszej sytuacji, bo okazao si, e premier jako szef partii postawi na czele wikszoci parlamentarnej polityka powizanego towarzysko z bran hazardu. W drugim wypadku, bo polityka zdefiniowana 19 kwietnia – „zaufania" do rosyjskiego ledztwa zakoczya si kompromitacj.Rozmawia pan jeszcze z Prawem i Sprawiedliwoci?

Na pocztku lutego (przez Kazimierza Michaa Ujazdowskiego) przedstawiem kolegom z PiS propozycj porozumienia wyborczego, z prob o odpowied w cigu miesica. Propozycja nie zostaa podjta, cho dla porozumienia naszych partii (przy poszanowaniu rnicy potencjaw) byem gotw wycofa si osobicie z wyborw. Tymczasem PiS przysya szereg sygnaw, e wanie chciaby mojego kandydowania, ale nie porozumienia z Prawic Rzeczypospolitej.

Najprociej uj to Adam Lipiski, ktry stwierdzi, e wsppraca odrbnych partii nie wchodzi w gr. Szkoda. To nieodpowiedzialne, bo cho polski system partyjny utrudnia wejcie nowych partii, odpowiedzialna opozycja nie powinna liczc na to oddawa mandatw PO i radykalnej lewicy. W ostatnich wyborach prezydenckich gosy, ktre na mnie pady reprezentoway si jedenastu mandatw w wyborach wygranych przez PiS przed szeciu laty. A przecie byy to wybory bardzo trudne dla nas (i badania pokazyway nasz duy potencja „drugiego gosu").Pewnie przewaya obawa, e po wejciu do Sejmu natychmiast by si pan odczy.

Nie mona si odczy dziaajc odrbnie. I to jest wana sprawa – czy lepiej eby w Sejmie bya, nawet majca osobny klub lub koo prawica konserwatywna , czy PiS uwaa, e lepiej, eby te mandaty zdobyo PO i SLD, byle prawicy konserwatywnej nie byo. Ceniem Jarosawa Kaczyskiego za jego walk z wachowszczyzn, ale dzi powiela taktyk Lecha Wasy: waniejsza jest walka z konkurentami, ni z przeciwnikami. Takie mylenie to zaprzeczenie solidarnoci.Co wybierze wyborca gosujcy na Prawic RP?

Przede wszystkim wartoci cywilizacji chrzecijaskiej, realizacj praw rodziny, poczon z polityk na rzecz wolnej przedsibiorczoci, aktywn rol Polski w Europie, wic zaangaowanie w budow solidarnoci rodkowoeuropejskiej i silnej opinii chrzecijaskiej, zasadnicz reform polityczn poprzez wprowadzenie okrgw jednomandatowych, a przede wszystkim wiarygodno, traktowanie polityki serio. Jak o czym mwimy to chcemy to zamieni w instytucje i przekona innych do uznania i poparcia zasad, a nie jedynie pozyska chwilowo wyborcw, eby zaraz potem dla innych znale nowe hasa. Zreszt wanie nasze haso z wyborw prezydenckich najlepiej to streszcza: najwaniejsza jest wiarygodno.


rdo: Skomentuj Wpolityce.plCopyright © Prawica Rzeczypospolitej

[ wykonanie ]