Prawica Rzeczypospolitej
Prawica Rzeczypospolitej na Facebook
Prawica Rzeczypospolitej na YouTube
ECPM

Wsparcie

Newsletter Prawicy
Jeeli chcesz otrzymywa informacje o nowociach na stronie i dziaalnoci Prawicy.
» Zamawiam
Struktury lokalne
Do pobrania
Logo Prawicy Rzeczypospolitej.
Logo Prawicy Rzeczypospolitej
Szukaj
Aktualnoci
11-12-2007
Deklaracja Prawicy Rzeczypospolitej w sprawie nowego Traktatu Unii Europejskiej

Zwracamy si do wadz publicznych Rzeczypospolitej – do Prezydenta, Rzdu i Parlamentu – o podjcie dziaa w obronie pozycji i praw Polski, a take na rzecz autentycznej solidarnoci europejskiej, opartej na wsplnocie wartoci i interesw, w tym szacunku dla ycia chrzecijaskiego jako zasadniczego skadnika dobra wsplnego narodw Europy.

Racje te nakazuj zdecydowanie krytycznie oceni tre Traktatu reformujcego, bdcego w istocie powtrzeniem treci Traktatu konstytucyjnego Unii Europejskiej. Przypominamy, e w ostatnich wyborach do Parlamentu Europejskiego Polacy poparli partie, ktre dokument ten oceniay zdecydowanie negatywnie (cho dzi czsto zapominaj o tamtych ocenach).

Przyjcie tego Traktatu oznacza m.in.:

wzmocnienie wadzy i pozycji Unii wobec pastw narodowych, bez adnych faktw potwierdzajcych umocnienie wsplnoty wartoci i interesw, ktre Unia ma realizowa,

milczc aprobat dla wrogoci antychrzecijaskiej, ktra uniemoliwia umieszczenie w Traktacie jakichkolwiek odniesie do chrzecijastwa,

uznanie godzcych w ad moralny konceptw w rodzaju „orientacji seksualnej”; wicej, uznanie ich za podstaw roszcze prawno-politycznych,

zobowizanie do rezygnacji z waluty narodowej, podczas gdy przyjcie przez Polsk euro ma by dopiero przedmiotem narodowej debaty,

degradacj pozycji Polski w instytucjach Unii.


Wprawdzie wadze Rzeczypospolitej nie czyniy do tej pory dostatecznych wysikw, by na tre Traktatu wpyn, jednak tym bardziej naley teraz dokona odpowiedzialnej oceny konsekwencji jego przyjcia. Traktat naley odrzuci, o ile nie nastpi zmiany w jego treci oraz konkretne dziaania potwierdzajce postp w dziedzinie solidarnoci europejskiej.


Zasad polskiej polityki europejskiej powinno by: tyle wsplnych instytucji i kompetencji, ile wsplnych wartoci i interesw.

Tymczasem jestemy wiadkami metodycznego ignorowania opinii chrzecijaskiej w Europie, jednostronnych projektw – jak rurocig batycki – izolujcych powan cz pastw Unii, nierwnoci w dopatach rolniczych, utrudnie pracowniczych dla Polakw w dominujcych krajach Unii, presji na ograniczenie wsppracy polsko-amerykaskiej. Przywdcy Unii, zamiast zdystansowa si od moralnego rewizjonizmu ruchu przesiedleczego w Niemczech, udzielaj mu politycznego wsparcia.

Te postawy i dziaania nie tworz ani uzasadnienia, ani dobrego kontekstu dla wzmacniania wadz unijnych kosztem niezalenych kompetencji Rzeczypospolitej.

(-) Marek Jurek (-) Marian PikaCopyright © Prawica Rzeczypospolitej

[ wykonanie ]