Prawica Rzeczypospolitej
Prawica Rzeczypospolitej na Facebook
Prawica Rzeczypospolitej na YouTube
ECPM

Wsparcie

Newsletter Prawicy
Jeeli chcesz otrzymywa informacje o nowociach na stronie i dziaalnoci Prawicy.
» Zamawiam
Struktury lokalne
Do pobrania
Logo Prawicy Rzeczypospolitej.
Logo Prawicy Rzeczypospolitej
Szukaj
Aktualnoci
03-07-2011
Konwencja w Lublinie - notatki prasowe i telewizyjne

02.07.2011 (IAR) - Marek Jurek - szef Prawicy Rzeczpospolitej za najwaniejsz spraw na pocztku naszej prezydencji uzna jednoznaczn deklaracj, e Polska nie zrezygnuje ze swojej waluty. Byy marszaek Sejmu, wyjania na konferencji w Lublinie, e sprawujcy wadz politycy mog mwi o likwidacji naszej narodowej waluty, by przypodoba si za granic.

Tymczasem jak uwaa Marek Jurek, argumentw za pozostawieniem zotego jest wiele. W jego ocenie, utrzymanie zotwki to gwarancja konkurencyjnoci polskiej gospodarki, na rynkach zewntrznych oraz obrona Polski przed kryzysem na midzynarodowych rynkach finansowych oraz niezaleno wewntrz UE.

Marek Jurek zapowiedzia w Lublinie, e Prawica Rzeczpospolitej pjdzie do jesiennych wyborw w porozumieniu z innymi partiami - jak UPR, Stronnictwo Piast czy Ruch Ludowy Ojcowizna. Marek Jurek zapowiedzia, e rozmowy bd te prowadzone z PJN. Ostateczny ksztat list wyborczych ma by znany w cigu miesica.

rdo: IAR Lublin

W TVP Info o godzinie 18:38 zaczyna si materia o wizycie Marszaka. (7.50minucie Panoramy Lubelskiej)

Radio Lublin - Marek Jurek w Lublinie: Zotwka broni nas przed kryzysem

Materia z Internetowej Telewizji Lublin: Jednoczenie prawicy

Kurier Lubelski: Jurek w Lublinie: Prawica RP chce zdoby milion gosw
Lider Prawicy RP podkrela, e jednym z gwnych elementw kampanii wyborczej "prawicowego bloku" bdzie walka o utrzymanie w Polsce narodowej waluty i nie wchodzenie do strefy euro. - W krajach posugujcych si unijna walut bdzie coraz wicej przypadkw kryzysu finansowego jakie obserwujemy w Grecji - dodawa Bartosz Jwiak, prezes UPR.Copyright © Prawica Rzeczypospolitej

[ wykonanie ]