Prawica Rzeczypospolitej
Prawica Rzeczypospolitej na Facebook
Prawica Rzeczypospolitej na YouTube
ECPM

Wsparcie

Newsletter Prawicy
Jeeli chcesz otrzymywa informacje o nowociach na stronie i dziaalnoci Prawicy.
» Zamawiam
Struktury lokalne
Do pobrania
Logo Prawicy Rzeczypospolitej.
Logo Prawicy Rzeczypospolitej
Szukaj
Aktualnoci
11-07-2011
IAR: Prawica Rzeczypospolitej - Ruch Przeomu Narodowego - poczenie PAP:Apel Marka Jurka do rzdu i MSZ

Komunikat Prawicy Rzeczypospolitej z 11lipca RP 2011
http://prawicarzeczypospolitej.org/aktualnosci,pokaz,1017


11.07.2011 (IAR) - Ruch Przeomu Narodowego podj decyzje o poczeniu si z Prawic Rzeczypospolitej - zarwno na poziomie organizacyjnym, jak i politycznym.

Wiceprezes Ruchu Przeomu Narodowego Krzysztof Kawcki mwi, e motywem zjednoczenia jest stworzenie silnej partii konserwatywnej. Zaznacza, e to, co czy Ruch przeomu Narodowego z Prawc rzeczpospolitej to przede wszystkim sprzeciw wobec pastwa PO-PIS.

Dla wiceprezesa Ruchu wana jest reprezentacja w postaci autentycznej prawicy konserwartywnej, narodowej i chrzecijaskiej w polskim parlamencie.

Krzysztof Kawcki podkrela, e ju wczeniej niektrzy czonkowie Ruchu Przeomu Narodowego zadeklarowali ch wzicia udziau w wyborach, startujc z list Prawicy Rzeczypospolitej.

Przewodniczcy Prawicy Rzeczpospolitej, Marek Jurek uwaa, e wsppraca w rodowiskach konserwatywnych bdzie owocna. Jest to bardzo wany krok do stworzenia dobrego programu konserwatywnego dla Polski.

Decyzja zjednoczenia si z Prawic Rzeczypospolitej zostaa w Ruchu Przeomu Narodowego podjta jednogonie, mimo i nie wszyscy czonkowie Ruchu przyczaj si do partii Marka Jurka.

Informacyjna Agencja Radiowa

_____________________________________________________

Szef Prawicy Rzeczpospolitej Marek Jurek zaapelowa w poniedziaek do rzdu i MSZ o zdecydowany protest wobec interwencji wiceprzewodniczcej Komisji Europejskiej Viviane Reding ws. prowadzenia przez Wgry antyaborcyjnej kampanii ze rodkw unijnych.
Chodzi o spraw opisan przez sobotni "Rzeczpospolit". Wedug gazety, wgierskie wadze usuny z ulic Budapesztu sfinansowane ze rodkw UE plakaty zniechcajce do aborcji. "Antyaborcyjna kampania na Wgrzech zostaa wstrzymana zgodnie z postulatem wiceprzewodniczcej Komisji Europejskiej Viviane Reding" - wyjani gazecie rzecznik luksemburskiej komisarz, Matthew Newman.

"Pastwa czonkowskie nie mog wykorzystywa funduszy europejskich w celu finansowania inicjatyw antyaborcyjnych. Ta kampania jest sprzeczna z wartociami europejskimi" - cytowaa "Rz" wypowied Reding. Wedug gazety, zadaa ona natychmiastowego usunicia plakatw i zagrozia rzdowi Viktora Orbana sankcjami finansowymi.

Szef Prawicy Rzeczypospolitej Marek Jurek zaapelowa na poniedziakowej konferencji prasowej do polskiego rzdu, a w szczeglnoci do szefa MSZ, "o zdecydowany protest" wobec stanowiska wiceprzewodniczcej Komisji Europejskiej. "Jednoczenie apelujemy do opozycji parlamentarnej o zgoszenie w Sejmie projektu rezolucji, ktra bdzie domaga si protestu od polskiego rzdu i pokae Unii, e szacunek dla ycia od poczcia powinien by wspln zasad promowan przez wszystkie jej pastwa" - podkreli.

W jego opinii, "Polska na forum unijnym powinna promowa wartoci cywilizacji ycia i przeciwstawia si kontrkulturze mierci". "Europa powinna by Europ wiern swojemu chrzecijaskiemu, humanistycznemu dziedzictwu" - zaznaczy.

Przewodniczcy Prawicy Rzeczypospolitej poinformowa rwnie o przystpieniu do struktur Prawicy Rzeczpospolitej Ruchu Przeomu Narodowego prof. Jerzego Roberta Nowaka - publicysty m.in. "Radia Maryja" i "Naszego Dziennika". Wedug przedstawiciela tej formacji Krzysztofa Kawckiego, Nowak popar wczenie Ruchu do Prawicy Rzeczypospolitej, ale nie przystpi do partii.

W wyborach do Sejmu Prawica Rzeczypospolitej stworzy wsplne listy z Uni Polityki Realnej, Stronnictwem Ludowym Ojcowizna i Ruchem Przeomu Narodowego.

PAP
________________________________________________________

Komentuj w mediach:

IAR po konferencji - Prawica Rzeczypospolitej - Ruch Przeomu Narodowego - poczenie

FRONDA: Jurek: Wesprzyjmy Wgrw


Wiara.pl - Marek Jurek do rzdu i MSZ: trzeba broni wgierskiej kampanii pro-life


Dziennik.pl: Marek Jurek do rzdu: Trzeba broni wgierskiej kampanii pro-life


IAR po konferencji - Wybory - Prawica Rzeczypospolitej - postulaty


PAP po konferencji - Jurek: wspiera wgiersk akcj pro-life


WP - "Polska powinna broni wgierskiej kampanii pro-life"


Wyborcza/PAP - Marek Jurek do rzdu i MSZ: trzeba broni wgierskiej kampanii pro-life


___________________________________________________________

RPN - d

Prawica Rzeczpospolitej i Ruch Przeomu Narodowego razemCopyright © Prawica Rzeczypospolitej

[ wykonanie ]