Prawica Rzeczypospolitej
Prawica Rzeczypospolitej na Facebook
Prawica Rzeczypospolitej na YouTube
ECPM

Wsparcie

Newsletter Prawicy
Jeeli chcesz otrzymywa informacje o nowociach na stronie i dziaalnoci Prawicy.
» Zamawiam
Struktury lokalne
Do pobrania
Logo Prawicy Rzeczypospolitej.
Logo Prawicy Rzeczypospolitej
Szukaj
Aktualnoci
13-07-2011
Komunikat Prawicy Rzeczypospolitej i Unii Polityki Realnej - Pozna, 13 lipca RP 2011

Chcemy by Polska bya pastwem cywilizacji ycia, chronicym prawo do ycia od poczcia do naturalnej mierci. Setki tysicy Polakw, ktrzy poparli spoeczny projekt nowej ustawy chronicej ycie, musz mie w Sejmie wiarygodn reprezentacj. Tylko ona nie pozwoli pogry spoecznego projektu o ochronie ycia, tak jak za spraw partyjnych central PO i PiS zniweczono popierane przez wikszo Sejmu prace nad zmian Konstytucji Rzeczypospolitej przed czterema laty.
Domagamy si od rzdu zdecydowanego protestu wobec stanowiska wiceprzewodniczcej Komisji Europejskiej Vivian Reding, ktra doprowadzia do wstrzymania na Wgrzech kampanii spoecznej na rzecz adopcji niechcianych dzieci nienarodzonych, uznajc, e taka kampania jest sprzeczna z wartociami europejskimi. Proaborcyjne stanowisko wiceprzewodniczcej Komisji Europejskiej, nie moe zosta przyjte pod polsk prezydencj, jako oficjalna polityka Unii Europejskiej. Wzywamy Sejm, a szczeglnie ugrupowania odwoujce si do poparcia katolickich wyborcw, do podjcia rezolucji w tej sprawie. Deklarujemy gotowo naszej wsppracy w jej przygotowaniu.
Zasadniczym elementem naszego programu jest rwnie zmiana prawa wyborczego i wprowadzenie wyborw wikszociowych do Sejmu w jednomandatowych okrgach wyborczych. Przypominamy, e w sprawie okrgw jednomandatowych do Sejmu stanowisko wikszoci Polakw nie znajduje reprezentacji w polityce i pogldach dominujcych partii politycznych. PiS, SLD, PSL chc zachowania obecnej wadzy partyjnych central i gosowania na kontrolowane przez nie listy. Platforma Obywatelska, ktra obiecywaa wprowadzenie wyborw w jednomandatowych okrgach wyborczych, nie podja w tej sprawie adnych konkretnych dziaa, nie prbowaa przekona wikszoci parlamentarnej, nie dya do przeprowadzenia w tej sprawie oglnonarodowego referendum.
Bdziemy dziaa na rzecz uproszczenia i obnienia podatkw, zastpujc biurokratyczne podatki PIT i CIT jednym podatkiem dochodowym, paconym od fundusz pac przez przedsibiorcw. W podatku tym zawiera si bd skadki emerytalna i zdrowotna, co doprowadzi do znacznego obnienia kosztw pracy, a wic rwnie kosztw prowadzenia przedsibiorstwa.
Natychmiastowemu obnieniu musz ulec podatki pacone przez rodziny wychowujce dzieci. Zrealizujemy to poprzez ryczatowy zwrot czci VAT na kade wychowywane w rodzinie dziecko.Copyright © Prawica Rzeczypospolitej

[ wykonanie ]