Prawica Rzeczypospolitej
Prawica Rzeczypospolitej na Facebook
Prawica Rzeczypospolitej na YouTube
ECPM

Wsparcie

Newsletter Prawicy
Jeeli chcesz otrzymywa informacje o nowociach na stronie i dziaalnoci Prawicy.
» Zamawiam
Struktury lokalne
Do pobrania
Logo Prawicy Rzeczypospolitej.
Logo Prawicy Rzeczypospolitej
Szukaj
Aktualnoci
Dajmy szans ludziom sumienia - ludziom, ktrzy broni prawdy, sprawiedliwoci i pikna! - Masz wybr – gosuj na Prawic.

Komitet Wyborczy Prawica powoali ludzie zatroskani o los Polakw i Polski. W skad KW Prawica wchodz przedstawiciele PFLCh „Ojcowizna”, Prawicy Marka Jurka, UPR, LPR, Stronnictwa „Piast” i innych lokalnych organizacji.
Nasi kandydaci to ludzie o bogatym dowiadczeniu zawodowym i spoecznym.

Zarejestrowalimy listy do Sejmu w poowie Polski oraz wystawilimy kandydatw do Senatu. Chcemy nada polskiej polityce nowe standardy, ktre podporzdkowane bd trosce o polskie interesy oraz szacunek dla kadego czowieka.
Uznalimy, e ludzie sumienia musz mie moliwo gosowania na wiarygodnych i kompetentnych przedstawicieli. Aby uzyska mandaty poselskie musimy zdoby poparcie wyborcw ok. 11 % - dlatego liczymy na Pastwa gosy.

Rnimy si tym od pozostaych ugrupowa, ktre kandyduj, e nie godzimy si z sytuacj ktra ma miejsce w Polsce. Np. Polska na "wglu stoi", a ceny tego surowca s astronomiczne. Szkolnictwo i suba zdrowia jest w ogromnym kryzysie. rednie i mae gospodarstwa rolne s stopniowo likwidowane, wojsko demontowane, Poczta Polska zagroona likwidacj. Absolwenci szk gwnie id na bezrobocie, bo zakady pracy zostay za bezcen oddane w obce rce. Emeryci i rencici maj godowe emerytury, wiele rodzin jest eksmitowanych nie z wasnej winy.

TAK DALEJ BY NIE MOE! Kategorycznie mwimy tym zjawiskom NIE! Stworzylimy porozumienie Prawica aby suy zwykym ludziom. Jestemy oddolna inicjatyw, ktrej celem jest obrona Polakw i Polski, oraz stworzenie Pastwa Polskiego w oparciu o zdrowe zasady z wasna walut narodowa – zotwk, bronicego ycia czowieka od poczcia do naturalnej mierci, wspomagajcego rodzin, gwarantujcego miejsce pracy dla chccych pracowa, przyjaznego dla innych narodw i pastw.

Nie dajmy si zniechci! Polityka to dobra rzecz. Dziki niej moemy stworzy warunki, w ktrych wszyscy bdziemy mogli y w bezpieczestwie oraz wzajemnym szacunku realizujc swoje cele intelektualne i ekonomiczne. Szanujemy naszych rywali politycznych i liczymy na ich otwarto w pracy na rzecz nowego adu spoecznego.

KW Prawica to alternatywa dla tych wszystkich, ktrzy nie odnajduj si w populistycznych projektach spoecznych. Mamy wiadomo, e chcc reprezentowa Pastwa interesy dbamy take o nasz przyszo, poniewa tylko wspln, organiczn prac moemy zbudowa now rzeczywisto. Jednak aby nowa konstrukcja bya trwaa musi powsta na solidnym fundamencie - naszej tysicletniej, narodowej tradycji oraz solidarnoci.

Dajmy szans ludziom sumienia - ludziom, ktrzy broni prawdy, sprawiedliwoci i pikna!


W imieniu kandydatw do Sejmu RP i Senatu RP z Maopolski:

Leszek Murzyn
Prezes Polskiego Forum Ludowo Chrzecijaskiego „OJCOWIZNA” (okrg nr 12 do Sejmu RP)
Tadeusz Nowak
Penomocnik okrgowy Prawicy Rzeczypospolitej (okrg nr 14 do Sejmu RP)
Janusz Rusak
Penomocnik okrgowy Prawicy Rzeczypospolitej (okrg nr 15 do Sejmu RP)Copyright © Prawica Rzeczypospolitej

[ wykonanie ]