Prawica Rzeczypospolitej
Prawica Rzeczypospolitej na Facebook
Prawica Rzeczypospolitej na YouTube
ECPM

Wsparcie

Newsletter Prawicy
Jeeli chcesz otrzymywa informacje o nowociach na stronie i dziaalnoci Prawicy.
» Zamawiam
Struktury lokalne
Do pobrania
Logo Prawicy Rzeczypospolitej.
Logo Prawicy Rzeczypospolitej
Szukaj
Aktualnoci
07-10-2011
Christianitas na wybory: “Katolicy zasuguj na wicej”

Redakcja „Christianitas”, bdc wierna przekonaniu, e zabieranie gosu w sprawach publicznych jest nie tylko prawem, ale i obowizkiem wolnych obywateli oraz e katolicka opinia publiczna zasuguje na wasn reprezentacj polityczn, bez ktrej nie bdzie miaa wpywu na bieg spraw pastwa i narodu, chce przedstawi swoje stanowisko wobec nadchodzcych wyborw do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej.

Apelujemy do wyborcw, by 9 padziernika oddali gos na kandydatw Komitetu Wyborczego „Prawica”, bdcego sojuszem Prawicy Rzeczypospolitej kierowanej przez Marka Jurka oraz Unii Polityki Realnej.

List okrgw, w ktrych KW Prawica wystawia swoich kandydatw oraz nazwiska samych kandydatw na posw i senatorw mona znale TUTAJ

Jeli w jakim okrgu wyborczym nie ma kandydatw KW Prawica apelujemy, o pobranie w urzdzie gminy miejsca zameldowania do dnia 7 padziernika zawiadczenia o prawie do gosowania i o udanie si z nim w niedziel 9 padziernika tam, gdzie na kartach wyborczych znajd pastwo kandydatw KW Prawica. Dla mieszkacw Warszawy oznacza to bdzie wypraw np. do Pruszkowa.

Marek Jurek przez dwadziecia lat swojej dziaalnoci publicznej dowid nie tylko wiernoci tym zasadom, ale take tego, e jako czsto jako jedyny realnie o nie walczy. Znaczcy udzia w delegalizacja dzieciobjstwa prenatalnego na yczenie na pocztku lat dziewidziesitych czy te przywrcenie sprawy cakowitego zakazu tego zbrodniczego procederu do debaty publicznej w 2007 r.

Od wyniku tego wspczesnego Kulturkapmfu zaley, czy Polska bdzie krajem opartym na zasadach chrzecijaskich i stwarzajcym kademu czowiekowi obron jego przyrodzonych praw, czy te padnie ofiar antychrzecijaskiego neokomunizmu, ktry walk z tymi prawami poczytuje sobie za gwne swoje zadanie.

Przywdztwa w tej walce nie mona oddawa w rce ludzi, ktrzy nigdy nie traktowali jej jako celu nadrzdnego wobec innych, czasami nawet wanych, spraw. Nie mona oddawa go w rce ludzi, ktrzy, ilekro bya szansa na osignicie realnego, chod czstkowego zwycistwa albo nie wykazywali dostatecznej determinacji (dopuszczenie do bardzo wysokiej absencji podczas gosowania w 2011 r. nad spoecznym projektem ustawy zakazujcej cakowicie dzieciobjstwa prenatalnego), albo uchylali si od udziau (uzasadnienie wniosku o votum nieufnoci dla minister Ewy Kopacz wszystkim, tylko nie jej wspudziaem w morderstwie dziecka „Agaty”), albo wrcz sabotowali wysiki tych, ktrzy w tej walce uczestniczyli (storpedowanie w 2007 r. projektu noweli konstytucyjnej majcej postawi w Ustawie Zasadniczej tam zamachom na ycie nienarodzonych).

Kierownictwo Prawa i Sprawiedliwoci, bo to o tym ugrupowaniu przyjaci, ktrzy zawiedli, mwimy nie tylko nie zmienio swojej niejednoznacznej postawy w walce, gdzie jednoznaczno jest obowizkiem sumienia, ale osoby najbardziej splamione udziaem w zdradzie roku 2007 nagrodzio wysokimi miejscami na listach wyborczych w nadchodzcych wyborach. Najjaskrawsze przykady to pierwsze miejsce Marka Suskiego w okrgu radomskim i Jadwigi Winiewskiej w okrgu czstochowskim. Ludzie, ktrzy w 2007 r. wykazali wiele determinacji, by obrocy ycia nienarodzonych przegrali dzisiaj s twarzami Prawa i Sprawiedliwoci.

Polska opinia katolicka, ktra tak postaw nagrodzi bezwarunkowym poparciem wyborczym, bez nawet cienia wysiku na rzecz rozliczenia wspomnianych zaniecha, bierze na swoje sumienie odpowiedzialno za przysze cakowite usunicie chrzecijaskich postulatw cywilizacyjnych z debaty publicznej.

Jest prawd, e w toczcym si od kilku lat niezwykle ostrym sporze politycznym Prawo i Sprawiedliwo, a zwaszcza jego przywdca padali ofiar oszczerstw, pomwie i innego rodzaju podoci. Jest oczywiste, e w takich sytuacjach obowizkiem kadego uczciwego czowieka jest stawa w obronie ofiar takich praktyk. rodowisko skupione wok pisma „Christianitas” nie uchylao si od tego obowizku wobec kogokolwiek, rwnie wobec Prawa i Sprawiedliwoci. Do obowizku tego w adnym razie nie naley jednak udzielenie tej partii poparcia politycznego.

Polska opinia katolicka zasuguje na wicej, ni tylko bycie obiektem nieustannego szantau ze strony „dobrego policjanta”, ktrego jedynym „argumentem” jest „policjant zy” czekajcy za drzwiami.

Polska opinia katolicka zasuguje na wasn reprezentacj polityczn. Skonn do wsppracy z innymi ugrupowaniami na rzecz dobra wsplnego, ale nie udajc, e zdrada ma cokolwiek wsplnego z rozumn polityk.

Polska opinia katolicka musi mwi wasnym gosem.

Skomentuj na Portalu - Redakcja “Christianitas”Copyright © Prawica Rzeczypospolitej

[ wykonanie ]