Prawica Rzeczypospolitej
Prawica Rzeczypospolitej na Facebook
Prawica Rzeczypospolitej na YouTube
ECPM

Wsparcie

Newsletter Prawicy
Jeeli chcesz otrzymywa informacje o nowociach na stronie i dziaalnoci Prawicy.
» Zamawiam
Struktury lokalne
Do pobrania
Logo Prawicy Rzeczypospolitej.
Logo Prawicy Rzeczypospolitej
Szukaj
Aktualnoci
03-11-2011
Jakie dziaania podjo MSWiA aby zapewni uczestnikom Marszu Niepodlegoci prawo do godnego i spokojnego witowania?

Szanowny Pan
Jerzy Miller
Minister Spraw Wewntrznych i Administracji

Szanowny Panie Ministrze,
W zwizku z przygotowaniami organizacji skrajnie lewicowych do zablokowania i rozbicia Marszu Niepodlegoci w dniu 11 listopada w Warszawie zwracamy si z pytaniem: jakie dziaania podjo Ministerstwo Spraw Wewntrznych i Administracji oraz podlege mu suby, aby zapewni uczestnikom Marszu Niepodlegoci prawo do godnego i spokojnego odbycia witecznych obchodw?


Marszowi Niepodlegoci patronuje kilkadziesit osb ze wiata nauki, kultury, polityki i dziennikarstwa. S tam kombatanci Armii Krajowej i Narodowych Si Zbrojnych oraz winiowie polityczni z czasw komunistycznej niewoli, z prezesami wiatowego Zwizku onierzy AK i Zwizku onierzy NSZ na czele. Tymczasem ju rok temu zorganizowana przez organizacje skrajnie lewicowe anty-manifestacja staa si okazj do aktw agresji i przemocy przeciwko uczestnikom Marszu.

Oglnopolski dziennik „Rzeczpospolita” (w artykule Dawida Wildsteina „Biesy na Nowym wiecie”, 3 XII ub.r.) ujawni potem informacje o przebiegu konferencji uczestnikw anty-manifestacji.

Nie uywajc eufemizmw, rozprawiano [tam] o potrzebie eskalacji konfliktu. Deklarowano, e przemoc jest nieuniknionym nastpstwem umasowienia protestu (…) Zastanawiano si te nad sposobami amania i omijania prawa (…) Mona byo usysze stwierdzenie, e przemoc jest nieodzowna, istniejemy bowiem w «stanie wojny».


Wobec takich faktw wadze publiczne nie mog pozostawa bierne. Sama anty-manifestacja narusza zreszt podstawowe prawo Polakw do obchodw wita narodowego i godno tego dnia. Zwracamy te szczegln uwag, e udzia w anty-manifestacji zapowiedzieli dziaacze niemieckiej organizacji „Antifa”, posugujcej si symbolami zbrodniczego systemu komunistycznego (prawnie zakazanymi w naszym kraju!), a w swoim kraju uznawanej za zagroenie dla porzdku konstytucyjnego. Uwaamy tego rodzaju zagraniczne manifestacje przeciw obchodom polskiego wita narodowego za absolutnie niedopuszczalne.

Raz jeszcze zwracamy si wic do Ministerstwa o informacje na temat podjtych dziaa i wzywamy wadze publiczne do zapewnienia bezpiecznego i godnego przebiegu patriotycznych uroczystoci ku czci niepodlegoci, ktr nasz kraj dwukrotnie w cigu ostatnich stu lat za tak wielk cen odzyskiwa

Z wyrazami szacunku -
(-) Dr Krzysztof Kawcki-
Wiceprezes Prawicy Rzeczypospolitej
Czonek Komitetu Poparcia Marszu NiepodlegociCopyright © Prawica Rzeczypospolitej

[ wykonanie ]