Prawica Rzeczypospolitej
Prawica Rzeczypospolitej na Facebook
Prawica Rzeczypospolitej na YouTube
ECPM

Wsparcie

Newsletter Prawicy
Jeeli chcesz otrzymywa informacje o nowociach na stronie i dziaalnoci Prawicy.
» Zamawiam
Struktury lokalne
Do pobrania
Logo Prawicy Rzeczypospolitej.
Logo Prawicy Rzeczypospolitej
Szukaj
Aktualnoci
06-11-2011
Pom uwolni Asi Bibi - Asia Bibi, pakistaska chrzecijanka, wystpia w obronie swej wiary - Zostaa za to skazana na mier

Asia Bibi, pakistaska chrzecijanka, wystpia w obronie swej wiary, kiedy muzumascy wsppracownicy szydzili z niej i prbowali zmusi j do przejcia na islam. Zostaa za to oskarona o blunierstwo i skazana na mier przez powieszenie. Przebywa obecnie w wizieniu, oczekujc na decyzj sdu w sprawie swej apelacji od wyroku.

Ponad 150 tysicy chrzecijan w Pakistanie podpisao si pod petycj dajc sprawiedliwoci dla ofiar przeladowa, midzy innymi dla Asii Bibi. Moesz teraz doczy swj gos do tej proby, podpisujc petycj na witrynie:

www.CallForMercy.com

Organizacja The Voice of the Martyrs ma nadziej zebra pod ni milion podpisw z caego wiata. Petycja zostanie dostarczona do ambasady Pakistanu w Waszyngtonie.

Kady podpis jest woaniem o miosierdzie.

Zachcamy wic do podpisania petycji w sprawie Asii Bibi, a take do wysyania do niej kartek i listw z pozdrowieniami, by doda jej otuchy w wizieniu. Tekst przykadowych pozdrowie w jzyku polskim i urdu znale mona w dziale "Winiowie".

Petycja w jzyku angielskim jest zamieszczona na witrynie:

www.CallForMercy.com

Dla osb nie znajcych jzyka angielskiego, ktre chciayby podpisa si pod petycj, podajemy poniej jej tumaczenie.

PETYCJA O MIOSIERDZIE DLA ASII BIBI

Jego Ekscelencja, Pan Asif Ali Zardari
Prezydent Islamskiej Republiki Pakistanu

Ja, niej podpisany, z caym szacunkiem prosz o natychmiastowe zwolnienie Asii Bibi z wizienia w Pakistanie oraz o uchylenie cicego na niej oskarenia o blunierstwo i wyroku mierci. Prosimy Pana o miosierdzie dla naszej siostry w Chrystusie.

Prosimy, by pozwoli Pan tej onie i matce wyj na wolno i wrci do ma i dzieci.

Aby podpisa si pod t petycj, zamieszczon na witrynie www.CallForMercy.com, naley wypeni pola umieszczone pod jej treci:

FIRST NAME (Imi)

LAST NAME (Nazwisko)

ADDRESS (Ulica i numer domu)

CITY (Miasto)

STATE (Stan - z rozwijalnej listwy naley wybra: Other, czyli Inny)

ZIP / Postal (Kod pocztowy)

COUNTRY (Kraj - z rozwijalnej listwy naley wybra: Poland, czyli Polska)

EMAIL (Adres e-mail)

Po wypenieniu pl naley nacisn przycisk SUBMIT THE PETITION, aby potwierdzi swj podpis pod petycj.

W oknie, ktre pojawi si po naciniciu przycisku „Submit”, bdzie podzikowanie oraz zachta do dokonania wpat na pomoc przeladowanym chrzecijanom. Wpaty te s kierowane do misji The Voice of the Martyrs w USA.Copyright © Prawica Rzeczypospolitej

[ wykonanie ]