Prawica Rzeczypospolitej
Prawica Rzeczypospolitej na Facebook
Prawica Rzeczypospolitej na YouTube
ECPM

Wsparcie

Newsletter Prawicy
Jeeli chcesz otrzymywa informacje o nowociach na stronie i dziaalnoci Prawicy.
» Zamawiam
Struktury lokalne
Do pobrania
Logo Prawicy Rzeczypospolitej.
Logo Prawicy Rzeczypospolitej
Szukaj
Aktualnoci
14-11-2011
Zesp Polityczno-Programowy Prawicy Rzeczypospolitej

W sobot 12 listopada na swoim inauguracyjnym posiedzeniu zebra si Zesp Polityczno-Programowy Prawicy Rzeczypospolitej w skadzie: Bogdan Romaniuk - przewodniczcy, Lucyna Winiewska - wiceprzewodniczca, Leszek Murzyn, Marcin Chrapowicki i Pawe Kwaniak - czonkowie. Zesp podj prac majc na celu przedstawienie planu skutecznego dziaania prawicy chrzecijasko-konserwatywnej w najbliszych latach.

Zgodzono si co do koniecznoci konsultowania prac z ekspertami zewntrznymi. Zesp w najbliszym czasie podejmie rwnie konsultacje z partnerami politycznymi i spoecznymi w celu zbadania moliwoci podjcia ewentualnej wsppracy. Prace Zespou powinny zakoczy si w pierwszym kwartale przyszego roku.Copyright © Prawica Rzeczypospolitej

[ wykonanie ]