Prawica Rzeczypospolitej
Prawica Rzeczypospolitej na Facebook
Prawica Rzeczypospolitej na YouTube
ECPM

Wsparcie

Newsletter Prawicy
Jeeli chcesz otrzymywa informacje o nowociach na stronie i dziaalnoci Prawicy.
» Zamawiam
Struktury lokalne
Do pobrania
Logo Prawicy Rzeczypospolitej.
Logo Prawicy Rzeczypospolitej
Szukaj
Aktualnoci
11-11-2011
Najwyszy Czas - Krzysztof Kawcki: Antyendecka obsesja Jarosawa Kaczyskiego

Jarosaw Kaczyski napisa ksik. Ma to by, jak napisa - „podr przez polsk histori najnowsz, ale take przez wasne ycie”. (Jarosaw Kaczyski, Polska naszych marze, 2011). Lider PiS ujawni w niej skrajny krytycyzm i brak zrozumienia dla myli Narodowej Demokracji. Wczeniej znana bya niech p. Lecha Kaczyskiego do tradycji ruchu narodowego i postaci Romana Dmowskiego. Gdy peni funkcj Prezydenta miasta stoecznego Warszawy oznajmi o tym w rozmowie z „Gazet Wyborcz”:

„Bardzo trudne jest dla mnie danie zgody na pomnik Dmowskiego. Doskonale znam jego wypowiedzi gloryfikujce faszystowskie Wochy. Wiem, e z ydw uczyni gwnych wrogw, przez co Polska stracia reszt zdolnych obywateli, a jej wizerunek na arenie midzynarodowej powanie ucierpia”. („Gazeta Wyborcza” z 26.02.2004r.) Zastrzega rwnie, e jego patriotyzm nie ma nic wsplnego z „plemiennym nacjonalizmem endeckim”. („Myl Polska” z 26.10.2008r.)

Z kolei w wywiadzie dla „Rzeczpospolitej” (17.05.2008r.) po stwierdzeniu, e w Izraelu czuje si jak w domu wyartykuowa swj negatywny stosunek do Narodowej Demokracji:
„Ja mam gbok niech do endecji (…) postawienie na antysemityzm jako element konsolidacji narodowej byo bdem”.
Teraz tezy te powiela take Jarosaw Kaczyski. To jego dobre prawo ale ignorancja prezesa PiS w zakresie znajomoci gwnego nurtu polskiej tradycji politycznej, ktr ujawni w swojej ksice jest zastanawiajca. Jego zdaniem, koncepcja nacjonalistyczna wyraana przez Romana Dmowskiego, Jana Ludwika Popawskiego i Zygmunta Balickiego miaa si dokona” poprzez znalezienie wroga – ydw. Rosja bya za silna i zbyt odlega, a ydzi byli blisko i byli niezbyt silni, dlatego na wroga si nie nadawali. Ale to obciyo ten ruch antysemityzmem”.

Jarosaw Kaczyski ogranicza myl narodow w zasadzie do jednego zjawiska – rzekomego antysemityzmu. Nie sdz, e wynika to z jego obsesji (anty) semickiej ale raczej z braku wiedzy na ten temat. Istnieje ju jednak bardzo bogata literatura naukowa na ten temat, e wymiemy takich autorw jak prof. Bogumi Grott, dr hab. Rafa tocha , dr Krzysztof Kaczmarski, dr Tomasz Sikorski, dr Adam Wtor i wielu, wielu innych . Sprowadzanie ideologii narodowej i pimiennictwa Romana Dmowskiego jedynie do wtku tzw. antysemityzmu jest karykaturalnym opisem tego nurtu politycznego i kompromituje tych, ktrzy chc tak postrzega najnowsz histori Polski. Trudno nawet o polemik z tak absurdalnym myleniem.

Przypomnijmy jedynie, e mimo niewtpliwych wpyww pozytywistycznych, pogldy Balickiego, a tym bardziej Dmowskiego, nie zawieraj akcentw rasistowskich, a nard dla nich jest wsplnot cywilizacyjn, kulturow. Myl narodowa przeomu wiekw nie stanowia zwartej konstrukcji ideologicznej. Jasny by jedynie cel: niepodlego i utworzenie pastwa narodowego. W gwnym pimie programowym – „Przegldzie Wszechpolskim” – wszechpolacy definiowali elementy swojej ideologii w postaci zbioru zasad. Stanowiy je „pojcia konstytutywne, identyfikujce endecko, m.in.: owiata ludu i wiadomo narodowa, patriotyzm czy te nacjonalizm, pojcie interesu narodowego”.

Trzeba jednak podkreli, e w ideologii narodowo – demokratycznej pojcia narodu i pastwa nie pozostaway w opozycji. Ju w Mylach nowoczesnego Polaka (1902) Dmowski pisa o idei narodowo – pastwowej, o potrzebie silnej myli pastwowej, wyrastajcej z tradycji Konstytucji 3 Maja.

Spord wielu ksiek, opracowa i szeregu artykuw Dmowskiego wanie „Myli nowoczesnego Polaka”, s uwaane przez badaczy za dzieo przeomowe i wyjtkowe w polskiej myli politycznej. Znamienne stay si sowa ze wstpu do tej ksiki:
„Jestem Polakiem – to sowo w gbszym rozumieniu wiele znaczy. Jestem nim nie dlatego tylko, e mwi po polsku, e inni mwicy tym samym jzykiem s mi duchowo blisi i bardziej dla mnie zrozumiali, e pewne moje osobiste sprawy cz mnie bliej z nimi, ni z obcymi, ale take dlatego, e obok sfery ycia osobistego, indywidualnego, znam zbiorowe ycie narodu, ktrego jestem czstk, e obok swoich sprawi interesw osobistych znam sprawy narodowe, interesy Polski, jako caoci, interesy najwysze, dla ktrych naley powici to, czego dla osobistych spraw powica nie wolno. (…) Jestem Polakiem - wic mam obowizki polskie: s one tym wiksze i tym silniej si do nich poczuwam, im wyszy przedstawiam typ czowieka.”

Jarosaw Kaczyski pisze o „klsce nacjonalizmu” w II Rzeczpospolitej – intelektualnej, politycznej i moralnej. Powraca znw do antysemityzmu. Jego zdaniem wyrazem ruchu narodowego lat 30. minionego stulecia mia by „mocny antysemityzm, ale te kompletna nieumiejtno rozwizywania problemw mniejszoci narodowych”. Poza tym Kaczyski formuuje zarzut „oderwania od jakichkolwiek realiw” i „popadanie w mistycyzm narodowy”.

Jak mona mwi w ten sposb w sytuacji, gdy w II RP obz narodowy sprawowa rzd dusz w spoeczestwie. Wrd dziaaczy i osb wspierajcych ten ruch znalazo si grono wybitnych naukowcw : humanistw – jak prof. Uniwersytetu Jagielloskiego wybitny historyk Wadysaw Konopczyski i znawca literatury francuskiej Wadysaw Folkierski, najwybitniejszy dramaturg, Karol Hubert Rostworowski, prof. Ignacy Chrzanowski; ekonomistw – Wadysaw Grabski, rektor SGGW w Warszawie, Edward Taylor, prof. Uniwersytety Poznaskiego, Roman Rybarski, prof. Uniwersytetu Warszawskiego; prawnicy – Wacaw Komarnicki, prof. Uniwersytetu Stefana Batorego, czonek Polskiej Akademii Umiejtnoci, Bohdan Winiarski, prof. Uniwersytetu Poznaskiego, Bohdan Wasiutyski, prof. UP i UW. Z ruchem narodowym sympatyzowao wielu wybitnych hierarchw jak arcybiskup lwowski obrzdku ormiaskiego Jzef Teodorowicz, ksia praaci – Jzef Prdzyski i Marceli Nowakowski. Akademicy, w swej znakomitej wikszoci utosamiali si z obozem narodowym i czynnie dziaali w jego szeregach. To wanie to pokolenie stanowio trzon konspiracji niepodlegociowej w okresie okupacji niemieckiej i sowieckiej. Na bardzo wysokim poziomie staa prasa narodowa. Przypomnijmy tylko znakomity tygodnik literacki „Prosto z mostu” redagowany przez Stanisawa Piaseckiego, w ktrym pisali najwybitniejsi przedstawiciele modego pokolenia.

Jarosaw Kaczyski wykazuje kompletny brak wiedzy na ten temat lub te kieruje si on ideow niechci do ruchu narodowego. Rozumienie nacjonalizmu w polskim ruchu narodowym byo zbiene z pogldem, ktry wyraa z pozycji katolickiej etyki wychowawczej o. Jacek Woroniecki OP. Sformuowa on opini, e „nacjonalizm jest doktrynalnym uzasadnieniem cnt skadajcych si na patriotyzm i jako taki nie moe mu si przeciwstawia. Patriotyzmowi przeciwstawia si szowinizm, w ktrym gwn rol odgrywa nie mio swojego narodu, ale niech do obcych”.

W krgu zainteresowa Dmowskiego i czoowych teoretykw obozu narodowego – a stanowili oni elit II Rzeczpospolitej -znalazy si kwestie dotyczce zagadnie cywilizacyjnych, kulturowych, polityki zagranicznej, systemu politycznego i rozwiza ekonomicznych. Przykadowo Dmowski pisa na ten temat w ksice pt. „Przewrt” i w (niedokoczonej) pracy o podstawach cywilizacji europejskiej, ktrej fragmenty ukazay si w 1939 roku w „Polityce Narodowej”.

Jarosaw Kaczyski bardzo jednostronnie podchodzi do tradycji polskiej prawicy. Bohaterem dla niego pozostaje oczywicie Jzef Pisudski. Ale zdaje si nie wiedzie lub zapomina, e w schykowym okresie II Rzeczpospolitej miay miejsce prby stworzenia nowego modelu nacjonalizmu o charakterze narodowo-pastwowym. Podj je Zwizek Modych Narodowcw, sanacyjna grupa „Jutro Pracy” oraz inne krgi narodowe i pisudczykowskie.

Jarosaw Kaczyski sytuuje si zatem w nurcie tradycji PPS-owskiej, podobnie jak wspczesny symbol tego ruchu Jan Olszewski. Stereotypowe mylenie o najwikszym obozie politycznym polskiej prawicy pozwala uzna, e ideowym jego mistrzem– podobnie jaki wielu reprezentantw obecnej klasy politycznej jest Jan Jzef Lipski – wybitny dziaacz masonerii. Nie dziwi zatem cytowane opinie lidera PiS o polskim ruchu narodowym.


Dr Krzysztof Kawckirdo:Najwyszy Czas!Copyright © Prawica Rzeczypospolitej

[ wykonanie ]