Prawica Rzeczypospolitej
Prawica Rzeczypospolitej na Facebook
Prawica Rzeczypospolitej na YouTube
ECPM

Wsparcie

Newsletter Prawicy
Jeeli chcesz otrzymywa informacje o nowociach na stronie i dziaalnoci Prawicy.
» Zamawiam
Struktury lokalne
Do pobrania
Logo Prawicy Rzeczypospolitej.
Logo Prawicy Rzeczypospolitej
Szukaj
Aktualnoci
02-12-2011
Owiadczenie Prawicy Rzeczypospolitej przeciw przystpienia Polski do paktu stabilnoci

Premier Donald Tusk zapowiada poparcie Polski dla projektowanego paktu stabilnoci, ktrego istot ma by wprowadzenie jednolitych zasad dyscypliny budetowej, a przede wszystkim unijna kontrola budetw narodowych. To propozycja sprzeczna z polsk Konstytucj i z sensem niepodlegego pastwa, zaprzeczajca istocie suwerennoci i demokracji.

Postulat unijnej kontroli budetw narodowych jest bowiem ogromnym zagroeniem dla moliwoci prowadzenia polityki pastwa na rzecz rozwoju gospodarczego i dobrobytu Polakw. Obowizujce jednakowe podejcie do budetowych wydatkw na konsumpcj i inwestycje spowoduje, e kraje, ktre musz cigle budowa nowoczesn infrastruktur po dewastacji gospodarki w czasach komunizmu, znajd si w znacznie gorszej sytuacji. Same przychody budetowe – bez moliwoci kredytowania inwestycji – nie bd w stanie sfinansowa koniecznych wydatkw inwestycyjnych. Bez sprawnej infrastruktury nie bdziemy w stanie rozwija nowoczesnej gospodarki, o rzeczywistych zdolnociach konkurencji, budujcej trway wzrost gospodarczy. Zahamowania zdolnoci inwestycyjnych oznacza bdzie utrwalenie dystansu midzy Polsk a krajami zachodniej czci Unii.
Na tak perspektyw nie moe zgodzi si aden rzd mylcy powanie o przyszoci Rzeczypospolitej i o pozycji Polski w Europie.(-) Marek Jurek
Prezes
Prawicy Rzeczypospolitej


(-) Marian Pika
Wiceprezes
Prawicy Rzeczypospolitej

Zaczniki:Copyright © Prawica Rzeczypospolitej

[ wykonanie ]