Prawica Rzeczypospolitej
Prawica Rzeczypospolitej na Facebook
Prawica Rzeczypospolitej na YouTube
ECPM

Wsparcie

Newsletter Prawicy
Jeeli chcesz otrzymywa informacje o nowociach na stronie i dziaalnoci Prawicy.
» Zamawiam
Struktury lokalne
Do pobrania
Logo Prawicy Rzeczypospolitej.
Logo Prawicy Rzeczypospolitej
Szukaj
Aktualnoci
06-12-2011
FRONDA, Stefczyk.info, Wpolityce.pl i ... - Marian Pika: Ucieczka od wolnoci "Obecny kryzys jest wykorzystywany do dalszego likwidowania pastw nar

Dzi stajemy przed zasadniczym wyzwaniem, jakim jest denie do radykalnego ograniczenia naszych wolnoci narodowych i obywatelskich. Bo zaprezentowane gwne zaoenia paktu stabilizacji, nie s tylko ratowaniem ekonomicznie nieprzemylanego projektu euro, czy integracji europejskiej. S prb narzucenia cakowicie nowej architektury europejskiej integracji majcej na celu nie tylko faktyczn likwidacj suwerennoci pastw narodowych, ale take likwidacj wolnoci obywatelskich. To zagroenie nie kryje si w samej koncepcji Unii. Unie polityczne, jak dowodzi dowiadczenie historyczne, czsto s ratunkiem i gwarantem niepodlegoci pastw. Unijna wsppraca moe by efektywnym instrumentem i rozwoju ekonomicznego, i bezpieczestwa narodowego. Ale musi by to unia oparta na poszanowaniu narodowej wolnoci i rwnoci partnerw. Natomiast w Unii Europejskiej mamy do czynienia z zupenie innym zamiarem. Tym zamiarem jest likwidacja narodowych wolnoci w imi stworzenia utopijnego europejskiego demosu. Pierwszym zasadniczym etapem realizacji tak rozumianego projektu, byo wprowadzenie, wbrew ekonomicznym warunkom, wsplnej waluty wrd pastw, ktre bdc na rnych etapach rozwoju gospodarczego, nie tworzyy wsplnego obszaru walutowego. Jak powiedzia Milton Friedman w momencie wprowadzenia euro, ten projekt zaamie si za dziesi lat, bo jest sprzeczny z ekonomiczn logik. Ale jak przyzna Romano Prodi, wprowadzenie euro nie miao celw ekonomicznych, ale polityczne, a mianowicie wytracenie pastwom narodowym ich podstawowej prerogatywy, jakim jest polityka pienina.Euro stao si znakomitym instrumentem niemieckiej ekspansji gospodarczej i... zastoju w pastwach niej ekonomicznie rozwinitych.Nadwyka eksportowa Niemiec w handlu z pastwami euro wzrosa w czasie istnienia wsplnej waluty o 80mld euro. Za kraje sabiej rozwinite zanotoway radykalny wzrost deficytu handlowego. Prboway one bowiem, korzystajc z nisko-oprocentowanych kredytw, utrzyma wzrost gospodarczy i poziom ycia poprzez nadmierne zaduanie. Nic te dziwnego, e ta polityczna konstrukcja , niedostosowana do poziomu rozwoju gospodarczego krajw Poudnia, amie si pod naporem ekonomicznych realiw.

Ale w midzyczasie wprowadzono traktat lizboski ubezwasnowolniajc mniejsze pastwa i tworzce prawne podstawy do hegemoni niemiecko-francuskiej. Obecny kryzys, ktry jest konsekwencj wprowadzenia euro jest teraz wykorzystywany do dalszego likwidowania pastw narodowych i zastpienia zarwno suwerennoci pastwowej, jak i demokracji, fasadow suwerennoci i fasadow demokracj.Bo zamys kontroli budetw narodowych nie jest niczym innym jak pozbawieniem niepodlegoci pastw i likwidacj wolnoci obywatelskich. Wolno podatkw i uchwalania budetu jest bowiem fundamentem narodowej i obywatelskiej wolnoci. Wolnoci obywatelskie ksztatoway si bowiem w sporze pomidzy wadcami, a spoeczestwem o podatki nakadane na spoeczestwo i sposb ich wydatkowania. W ten sposb zarwno w pierwszej Rzeczpospolitej, jak i w Anglii, czy we Francji, a take w amerykaskich stanach wykuway si wolnoci obywatelskie. Bez reprezentacji nie ma podatkw, gosio haso w amerykaskiej wojnie o niepodlego. Prawo do decydowania o podatkach i budecie stao si fundamentem wolnoci obywatelskich nowoczesnych pastw.Kady obywatel i kady nard sam ustala podatki i sposb ich wydatkowania. Bez tego prawa nie ma wolnoci obywatelskiej i nie ma demokracji.Za odebranie pastwu jego prerogatywy stanowienia o budecie oznacza pozbawienie go niepodlegoci i przeniesienie tej niepodlegoci na podmiot uprawniony do decydowania o polityce budetowej.

Propozycje paktu, podobnie jak i podjte ju dziaania wobec Grecji czy Woch, to pozbawienie tych narodw prawa decydowania o polityce budetowej. To pozbawienie ich najbardziej podstawowej wolnoci, ich ekonomiczne zniewolenie. Projekt zakada bowiem unijn a w istocie, jak ju pokaza to przykad Irlandii, niemieck kontrole ich budetw. To Niemcy, za unijnym parawanem, bd decydowa o charakterze nie tylko polityki budetowej, ale o caej polityce gospodarczej. To w Berlinie, a nie w Atenach, Rzymie czy Madrycie ju zapadaj podstawowe decyzje.To Niemcy z Francuzami uniemoliwili Grekom podejmowanie suwerennych decyzji, poprzez uniemoliwienie im referendum.Pakt stabilnoci ma na celu legalizacj i rozszerzenie tej kolonialnej praktyki na wszystkie unijne pastwa.

To wszystko si dzieje pod hasem ratowania euro, a nawet szerzej, ratowania samej Unii, a nawet pokoju europejskiego. Cho nie wiadomo, kto szykuje te tanki majce napa na nasz kontynent.Dzi nie ma adnego zagroenia bezpieczestwa pastw europejskiej. To wytwarzanie histerii majcej na celu przepchnicie niepopularnych decyzji. Jedynym zagroeniem jest pogbiajcy si kryzys pastw euro. To jest zagroenie ekonomiczne nie tylko samej strefy euro, ale take zagroenie gospodarek innych pastw europejskich , a take groba recesji o charakterze globalnym. Donald Tusk nie podj propozycji Marka Jurka, aby wsplnie z innymi pastwami posiadajcymi wasna walut wypracowa mechanizmy chronice te pastwa przed skutkami kryzysu euro.Ale, aby skutecznie walczy z tym kryzysem, trzeba przede wszystkim prawidowo zlokalizowa jego przyczyn. Nie jest ni wolno narodw europejskich, ani suwerenno pastw czonkowskich. T przyczyn jest wanie euro wprowadzone w krajach o nierwnym poziomie rozwoju gospodarczego. I jedyn skuteczn metod przezwycienia tego kryzysu jest powrt do walut narodowych we wszystkich gospodarkach sabiej rozwinitych ni gospodarka niemiecka. Likwidacja suwerennoci budetowej nie zlikwiduje tego kryzysu, tylko Europe wpdzi w kryzys chroniczny. Od pozbawienia Grecji czy Woch suwerennoci , gospodarki tych krajw nie osign automatycznie niemieckich standardw rozwoju. A wprost przeciwnie ich gospodarki bd si jeszcze bardziej kurczy , nie tylko wpdzajc w ndze ich mieszkacw, ale take pogbiajc recesj w innych europejskich krajach. Utrzymanie tych krajw w strefie euro nie jest adnym przezwycieniem kryzysu, jest jego tylko pogbieniem i utrwaleniem. To prawda, e wyjcie ze strefy euro spowoduje bolesn recesj , ale bdzie to kryzys przejciowy.Natomiast pakt stabilnoci, podobnie jak wczeniej wprowadzenie euro nie ma adnego ekonomicznego uzasadnienia. Nie przezwyciy kryzysu, nie zlikwiduje jego przyczyn, a drastyczna polityka, proponowana przez Merkozy spowoduje chroniczn recesj, ktra i tak najprawdopodobniej zakoczy si ostatecznie rozpadem strefy euro, ale pniej i przy znacznie wikszych kosztach. Projekt tego paktu jest tylko dalszym krokiem w kierunku tworzenia europejskiego superpastwa, pastwa w ktrym narody bd ubezwasnowolnione, a obywatele bd pozbawieni fundamentalnych praw obywatelskich.Ten proces nie dotyczy samych Niemiec, ktre konstytucyjnie zabezpieczyy si przed narzucaniem brukselskiego dyktatu, a wczeniej zupenie bezkarnie amay zasady budetowe ustalone w unii gospodarczo-walutowej.To wanie Niemcy przy pomocy tego traktatu germanizuj Uni Europejsk. Moe take Francja obroni swoj pozycj, cho obecny kryzys ujawni, i francuskie partnerstwo Niemiec , z racji saboci francuskiego potencjau gospodarczego, jest tylko fasad.

Ten pakt jest szczeglnym zagroeniem dla Polski. W przeciwiestwie do pastw 'starej"Unii, Polska jest krajem, o znacznie sabszej gospodarce, ni gospodarka woska, czy hiszpaska. Jest pastwem na dorobku, ktre dopiero teraz po upadku socjalizmu buduje wasne podstawy rozwoju gospodarczego.Dlatego ten pakt jest w przypadku Polski zagroeniem nie tylko naszej suwerennoci i demokracji, ale take i naszego rozwoju gospodarczego. Naszych aspiracji, aby przezwyciy komunistyczne zapnienie i "dogonienie' zachodnich krajw w poziomie gospodarczego rozwoju i dobrobytu.Jak susznie bowiem zwraca uwag Cezary Mech, Unia w swej rachunkowoci jednakowo traktuje zarwno deficyt i zaduenie powodowane konsumpcj biec, jak i inwestycjami. Rozwj Polski wymaga jeszcze ogromnych inwestycji strukturalnych. Bez nich nie tylko nie mamy szans dogoni ekonomicznie Zachodniej Europy, ale zagraa nam pogbianie dystansu dzielcego nasze gospodarki.Bez tych inwestycji nie bd bowiem powstaway nowoczesne miejsca pracy generujce wysok warto dodan. Tych inwestycji nie zbudujemy wycznie w oparciu o dochody podatkowe. Deficyt budetowy w pastwach rozwijajcych si, jest warunkiem ich rozwoju. Dlatego restrykcyjna polityka unijna bdzie w sposb take restrykcyjny niszczy nasze szanse rozwojowe. W Unii, bowiem w przeciwiestwie do przedsibiorczoci nie obowizuje zasada rozliczania inwestycji ze wzgldu na ich kocowy ekonomiczny efekt. Dlatego pakt, podobnie jak wczeniej zaakceptowany przez prezydenta Lecha Kaczyskiego i podpisany przez premiera Donalda Tuska pakiet klimatyczno-energetyczny jest faktyczn prb zastopowania rozwoju naszego kraju.

Gdy we wrzeniu 2008 roku premier Tusk ogasza zamiar likwidacji waluty narodowej, a Jarosaw Kaczyski negocjowa przeprowadzenie referendum na temat daty przyjcia euro, wwczas mona byo traktowa te stanowiska jako przejaw ekonomicznego analfabetyzmu. Natomiast przyjecie pakietu energetycznego rujnujcego, ogromnymi inwestycjami energetycznymi i wzrostem cen energii, polsk gospodark i zapowiedz przyjcia paktu stabilnoci jest przejawem szkodzenia rozwojowi wasnego narodu. Jest przejawem ekonomicznego i narodowego szalestwa. Po drastycznym wzrocie zaduenia za rzdw Donalda Tuska, jest polityk ucieczki od odpowiedzialnoci. Jest ucieczk od wolnoci decydowania o wasnym losie.To przejaw mentalnego niedostosowania do ycia w warunkach wolnoci. Taka postawa w przypadku rzdu jest zagroeniem dla Polski. Jest zagroeniem dla naszego rozwoju gospodarczego, naszej demokracji i wolnoci obywatelskich, jest zagroeniem dla polskiej niepodlegoci.


rdo: Skomentuj na Portalach Wpolityce, FRONDA, Stefczyk.info oraz Salon24Copyright © Prawica Rzeczypospolitej

[ wykonanie ]