Prawica Rzeczypospolitej
Prawica Rzeczypospolitej na Facebook
Prawica Rzeczypospolitej na YouTube
ECPM

Wsparcie

Newsletter Prawicy
Jeeli chcesz otrzymywa informacje o nowociach na stronie i dziaalnoci Prawicy.
» Zamawiam
Struktury lokalne
Do pobrania
Logo Prawicy Rzeczypospolitej.
Logo Prawicy Rzeczypospolitej
Szukaj
Aktualnoci
12-12-2011
13 GRUDNIA – DZIE PAMICI NARODOWEJ

W zwizku z XXX rocznic wprowadzenia Stanu Wojennego kadcego kres nadziejom milionw Polakw na ycie w wolnoci i prawdzie, wzywamy wszystkich do organizowania i udziau w obchodach pamici Stanu Wojennego.

W Warszawie rozpoczniemy obchody Dnia Pamici w poniedziaek 12 grudnia o godz. 20.00 wiecem na placu Konstytucji. Nastpnie przejdziemy ulic Marszakowsk w pobliu siedziby zdelegalizowanej „Solidarnoci” przy ulicy Mokotowskiej pod dom Wojciecha Jaruzelskiego przy ulicy Ikara 5 (niedaleko KG Policji).

Celem obchodw DNIA PAMICI jest protest przeciwko nobilitowaniu czonkw junty milicyjno-wojskowej, w tym jej przywdcy tow. generaa Jaruzelskiego, przez rzdzc formacj polityczn. Gboki niesmak musi budzi rwnie demonstracyjny udzia w yciu politycznym byych agentw SB i WSI - ludzi dziaajcych aktywnie przeciwko niepodlegoci pastwa polskiego. Przypominamy, e stan wojenny by nielegalny, a osoby odpowiedzialne za jego wprowadzenie i zbrodnicz realizacj do tej pory nie zostay ukarane.

Domagamy si niezwocznego ukarania czonkw junty milicyjno - wojskowej WRON. Brak elementarnej sprawiedliwoci demoralizuje cao ycia publicznego. Widzimy w tym kontekcie potrzeb gbokiej reformy wymiaru sprawiedliwoci, poddania go spoecznej kontroli i oczyszczenia z komunistycznej tradycji.

Kierujemy apel do Sejmu, Senatu i Prezydenta o uchwalenie ustaw o:

- dekomunizacji Polski
- zwikszenie pomocy dla Instytutu Pamici Narodowej
- uznaniu praw kombatantw walki o niepodlego z lat 1944-90
- przygotowania projektw zmian dotyczcych sdownictwa

oficjalna strona wydarzenia - 12 grudnia o godz. 20.00
____________________________________________________

12 grudnia - Manifestacja pod will Jaruzelskiego (Warszawa)

Spoeczny Komitet Upamitnienia Ofiar Stanu Wojennego, zrzeszajcy zarwno dziaaczy opozycji niepodlegociowej, jak i mode pokolenie,

zaprasza do udziau w manifestacji pod will Wojciecha Jaruzelskiego w Warszawie przy ul. Ikara 5.

Spotkajmy si ju o godz. 23.30 w nocy z 12 na 13 grudnia. Wemy ze sob znicze – dowd pamici o ofiarach zamordowanych przez komunistw.

Bdmy razem i razem domagajmy si osdzenia zbrodni komunistycznych i uhonorowania ofiar stanu wojennego.Apel organizatorw corocznych nocnych demonstracji pod domem Wojciecha Jaruzelskiego.

13 grudnia 2011 roku upynie 30 lat od chwili, gdy komunici, na czele z Wojciechem Jaruzelskim, gwacc obowizujce prawo, wprowadzili stan wojenny. Zdawiono w ten sposb denia wolnociowe Narodu Polskiego wyraone w wielkim zrywie Solidarnoci. W wyniku dziaa komunistycznego aparatu terroru zamordowano w stanie wojennym blisko 150 osb, zdelegalizowano NSZZ Solidarno, aresztowano i pozbawiono wolnoci ponad 10 tysicy dziaaczy opozycji, wzmoono dziaania aparatu bezpieczestwa i cenzury.

Mimo upywu ponad wierwiecza osoby odpowiedzialne za gwat zadany wwczas Narodowi, nie poniosy adnej odpowiedzialnoci, a wikszo dziaa przestpczych komunistycznego aparatu bezpieczestwa nie znalaza finau w sdach wolnej Polski.

Dlatego te od prawie 20 lat w nocy z 12 na 13 grudnia spotykamy si pod will autora stanu wojennego - Wojciecha Jaruzelskiego, aby protestowa przeciwko nierozliczonym i nieosdzonym zbrodniom tamtego czasu oraz aby uczci pami wszystkich ofiar stanu wojennego.

Rwnie i w tym roku Spoeczny Komitet Upamitnienia Ofiar Stanu Wojennego, zrzeszajcy zarwno dziaaczy opozycji niepodlegociowej, jak i mode pokolenie, zaprasza do udziau w manifestacji pod will Wojciecha Jaruzelskiego w Warszawie przy ul. Ikara 5. Spotkajmy si ju o godz. 23.30 w nocy z 12 na 13 grudnia. Wemy ze sob znicze – dowd pamici o ofiarach zamordowanych przez komunistw. Bdmy razem i razem domagajmy si osdzenia zbrodni komunistycznych i uhonorowania ofiar stanu wojennego.

Zo i kamstwo nie mog by elementem ycia publicznego!
Dobro i prawda musz zwyciy!

Spoeczny Komitet Upamitnienia Ofiar Stanu Wojennego

oficjalna strona wydarzenia - 12 grudnia o godz. 23.30

______________________________________________

13 grudnia - Modzi Pamitaj(Krakw i Warszawa)

Gwnym celem akcji „Modzi Pamitaj” jest przypomnienie wydarze Stanu Wojennego oraz wzbudzenie, zwaszcza wrd modego pokolenia, refleksji nad caym okresem PRL. Akcja ma rwnie zwrci uwag na problem braku nauczania o najnowszych wydarzeniach historii Polski w trakcie caego procesu edukacji szkolnej.13 GRUDNIA 2011 R.

od 6:00, "Patelnia przy Stacji Metra Centrum"
telebim z .... oraz patrole ZOMO

od 11:00, Plac Zamkowy
pokaz zabytkowych pojazdw Milicji Obywatelskie
patrole ZOMO na ulicach miasta

18:00, Plac Zamkowy
wielka inscenizacja star opozycji z ZOMO

Organizatorem akcji Modzi Pamitaja jest Fundacja Odpowiedzialno Obywatelska

___________________________________________

13 godzina 20:00- Towarzysz genera idzie na wojn

Niezalena Zrzeszenie Studentw UW zaprasza na pokaz nowego filmu Grzegorza Brauna i Roberta Kaczmarka o stanie wojennym: "Towarzysz Genera idzie na wojn" (swoisty "Towarzysz Genera 2") serdecznie zapraszamy!

Po pokazie przewidziana jest panel dyskusyjny:

Grzegorz BRAUN (reyser)
dr Marcin ZAREMBA (Instytut Historii UW, "Polityka")
dr Piotr GONTARCZYK (IPN)
Wojciech TOMCZYK (dramaturg, reyser, autor m.in. "Norymbergi")

Przed pokazem pokarzemy kilku minutow etiud zrealizowan przez przez Fundacj Odpowiedzialno Obywatelska "Stan nie pokoju czyli dwa lata codziennoci" w ramach akcji "Modzi pamitaj". Fundacja Odpowiedzialno Obywatelska jest jednym z patronw naszego pokazu.

Patronat nad wydarzeniem obj midzy innymi IPN, Teologia Polityczna, Fundacja Republikaska, FOO, Fronda.pl, Rebelya.pl, wpolityce.pl histmag.org,

Czas i miejsce:
13 grudnia, godzina 20:00
Aula Starego BUWu, Kampus Centralny UW

Zobacz wicejCopyright © Prawica Rzeczypospolitej

[ wykonanie ]