Prawica Rzeczypospolitej
Prawica Rzeczypospolitej na Facebook
Prawica Rzeczypospolitej na YouTube
ECPM

Wsparcie

Newsletter Prawicy
Jeeli chcesz otrzymywa informacje o nowociach na stronie i dziaalnoci Prawicy.
» Zamawiam
Struktury lokalne
Do pobrania
Logo Prawicy Rzeczypospolitej.
Logo Prawicy Rzeczypospolitej
Szukaj
Aktualnoci
10-12-2011
Zbigniew Ziobro i Marek Jurek o alternatywie dla europejskiej polityki obecnego rzdu

10.12. Warszawa (PAP) - Zachowanie zotwki, wzmocnienie rynku wewntrznego, wsppraca pastw rodkowoeuropejskich na forum UE, koordynacja dziaa unijnych pastw zachowujcych waluty narodowe - to wedug Zbigniewa Ziobry i Marka Jurka podstawowe zasady dajce "realn alternatyw" dla polityki rzdu Donalda Tuska.

Liderzy Solidarnej Polski i Prawicy Rzeczypospolitej przedstawili w sobot na wsplnej konferencji prasowej stanowisko dotyczce tego, jak wedug nich powinna wyglda polska polityka w Unii Europejskiej. Impulsem dla wsplnego zaprezentowania przez Ziobro i Jurka pogldw w tej kwestii by zakoczony w pitek szczyt UE, na ktrym 17 pastw eurolandu oraz kilka innych, w tym Polska, zgodzio si na wdroenie nowych zasad dyscypliny finansw publicznych (tzw. umowa fiskalna).

Zbigniew Ziobro oceni, e naley przyj inny punkt widzenia i kierunek rozwizywania problemw w Europie. Lider SP uwaa, e "polski rzd powinien prowadzi w tej sprawie fundamentalnie inn polityk". "Nasz krytyczny ogld decyzji, ktre docieraj do nas z Brukseli, nie opiera si na myleniu w kategoriach +nie, bo nie+, ale wynika z przekonania, e moliwa jest inna droga, ktra prowadzi do rozwizania nabrzmiaych problemw, w jakich znalaza si UE" - owiadczy.

Marek Jurek przedstawi podstawowe zasady, ktre - wedug obu formacji - powinny obowizywa w polskiej polityce na forum europejskim.

S to: zachowanie przez Polsk waluty narodowej, gdy - jak mwi Jurek - jest to konieczny warunek konkurencyjnoci polskich przedsibiorstw; wzmocnienie rynku wewntrznego, bo musimy mie silny popyt wewntrzny, by by drugim filarem gospodarki obok eksportu, a z tym wie si wzmocnienie polskich rodzin, by byy zdolne do dokonywania zakupw i podtrzymywania tym samym popytu wewntrznego.

Ponadto wedug Jurka i Ziobry, Polska w UE powinna dziaa na rzecz silnej wsppracy pastw regionu Europy rodkowej. "A nie - tak jak obecny rzd - dryfowa za polityk Niemiec" - stwierdzi Jurek. Nasz kraj - jak mwi - powinien take dziaa na rzecz tego, by koordynowana bya wsppraca pastw unijnych, ktre zachowuj walut narodow.

"Te zasady, to jest realna alternatywa dla polityki obecnego rzdu" - powiedzia. Wedug niego, obecnie potrzebne jest nie tylko recenzowanie dziaa obecnego rzdu, ale take przedstawiania alternatywy. "Polska jak najszybciej musi zawrci z tej drogi" - oceni.

Ziobro i Jurek podkrelali take, e - wedug nich - do wprowadzenia w ycie zobowiza podjtych przez polski rzd na szczycie UEm potrzeba 2/3 gosw posw w polskim parlamencie. "Biorc pod uwag arytmetyk gosw - liczba posw klubu SP oraz posw PiS - licz, e tu stanowisko bdzie te jednoznaczne - uniemoliwia dzi przeforsowanie przez polski parlament tego rodzaju zobowiza" - mwi Ziobro. Przypomnia te, e SP zaapelowaa do prezydenta Bronisawa Komorowskiego o zwoanie posiedzenia Rady Bezpieczestwa Narodowego w zwizku ze szczytem UE.

"Z tych informacji, ktre do nas docieraj ze szczytu wynika, e premier Donald Tusk zdecydowa si partycypowa w zobowizaniach Grecji, Woch, krajw jednak nalecych do znacznie bardziej rozwinitego obszaru UE. Wynika z tego, e kwoty sigajce nawet do 7 mld euro mielibymy przekazywa do wanie tej wsplnej puli. (...) Nie mona si na to zgodzi" - powiedzia lider SP.

Z kolei wedug Jurka, "jedn dobr rzecz", ktr moe jeszcze zrobi premier Donald Tusk, "to jest apel do pastw UE o minimum: zawieszenie wykonywania pakietu klimatyczno-energetycznego". "Europy w tej chwili nie sta na spowalnianie wzrostu gospodarczego" - powiedzia lider Prawicy Rzeczypospolitej.

Podczas sobotniej konferencji Ziobro i Jurek, pytani byli take o ewentualn przysz wspprac ich ugrupowa. Jurek oceni, e "Zbyszek Ziobro stoi przed ogromn szans rekonstrukcji polskiej prawicy". Jak mwi, dziki dziaaniu Ziobry, polska prawica odzyska "modo, zdolno czenia ludzi, zdolno koalicyjn, zdolno budowania wikszoci". Zaznaczy jednoczenie, e inicjatywa Ziobry "jeszcze jest w fazie przygotowania".

Jurek zapowiedzia, e bdzie zachca swoj parti do "udzielania wsparcia tej akcji". Jednoczenie podkreli, e oczekuje, i bd w niej reprezentowane wartoci chrzecijaskie. "I e temu bdzie odpowiada projekt - ktry, jak sdz, wyoni si - ruchu politycznego" - doda.

Wedug Ziobry, wsplna konferencja jest wyrazem "coraz bardziej intensywnej wsppracy" obu formacji. Lider SP mwi, e ma ogromny szacunek dla Jurka, a w wielu sprawach ich pogldy s bardzo bliskie. "Ale oczywicie przed nami te pewna praca - chodzi o znalezienie wszystkich tych spraw, ktre bd nas czy w przyszym naszym dziaaniu" - doda. Jak mwi, polska prawica wymaga nowej jakoci przez czenie rnych rodowisk.(PAP)


______________________________________________

Skomentuj w mediach
WP.pl Money.pl tvn24 Wpolityce Wprost Gazeta Prawna TVP info Dziennik Radio Zet polskatimes wyborcza

IAR PAPCopyright © Prawica Rzeczypospolitej

[ wykonanie ]