Prawica Rzeczypospolitej
Prawica Rzeczypospolitej na Facebook
Prawica Rzeczypospolitej na YouTube
ECPM

Wsparcie

Newsletter Prawicy
Jeeli chcesz otrzymywa informacje o nowociach na stronie i dziaalnoci Prawicy.
» Zamawiam
Struktury lokalne
Do pobrania
Logo Prawicy Rzeczypospolitej.
Logo Prawicy Rzeczypospolitej
Szukaj
Aktualnoci
31-01-2012
Owiadczenie Prawicy Rzeczypospolitej w sprawie zapowiedzi przyjcia przez Polsk paktu fiskalnego

Pakt fiskalny to otwarta droga do kontroli nad polskim budetem, a wic odebrania nam moliwoci ksztatowania wasnej polityki gospodarczej. To jednoczenie otwarcie drogi do nowego kryzysu europejskiego, tak jak drog do obecnego kryzysu uruchomio wprowadzenie jednej waluty w wikszoci pastw Unii Europejskiej – mimo, e w sposb oczywisty nie stanowi one optymalnego obszaru walutowego. Pakt fiskalny utrwali mechanizmy tamtej polityki, ktra ponosi odpowiedzialno za obecn stagnacj w gospodarce europejskiej.

Prawica Rzeczypospolitej protestuje przeciw nieodpowiedzialnym decyzjom rzdu Donalda Tuska.

Jednoczenie apelujemy o szacunek dla porzdku konstytucyjnego i consensusu w polskiej polityce zagranicznej. Niech rzd przedstawi w Sejmie projekt Uchway wyjaniajcy jego polityki zgody na pakt fiskalny – a jeli nie uzyska dla niej takiej wikszoci, jak 90 art. Konstytucji przewiduje dla ratyfikacji tego typu umw – niech si natychmiast wycofa z tej polityki.

Apelujemy do ugrupowa opozycji parlamentarnej – do Prawa i Sprawiedliwoci oraz Solidarnej Polski. Sytuacja jest zbyt powana, by wykorzystywa j do gier polaryzujcych polsk opini publiczn. Trzeba zrobi wszystko, by uniemoliwi zacignicie przez Polsk zobowiza przewidzianych w pakcie fiskalnym. Wykorzystajcie mandat i wadz, jak Wam dam wyborcy wraz z ponad 1/3 mandatw. Zmucie rzd do wycofania si z polityki, na ktr nie otrzyma mandatu spoecznego, przewidzianego przez art. 90 Konstytucji. Prawo jest po stronie przeciwnikw traktatu – pokacie, e potraficie je wykorzysta dla polskiej racji stanu, e Polska jest cigle pastwem konstytucyjnym.


(-) Marek Jurek
Prezes Prawicy Rzeczypospolitej

(-) Marian Pika
Wiceprezes Prawicy Rzeczypospolitej

(-) Bogdan Romaniuk,
przewodniczcy Zespou Polityczno-Programowego Prawicy Rzeczypospolitej

Warszawa, 31 stycznia RP 2012

Zaczniki:Copyright © Prawica Rzeczypospolitej

[ wykonanie ]