Prawica Rzeczypospolitej
Prawica Rzeczypospolitej na Facebook
Prawica Rzeczypospolitej na YouTube
ECPM

Wsparcie

Newsletter Prawicy
Jeeli chcesz otrzymywa informacje o nowociach na stronie i dziaalnoci Prawicy.
» Zamawiam
Struktury lokalne
Do pobrania
Logo Prawicy Rzeczypospolitej.
Logo Prawicy Rzeczypospolitej
Szukaj
Aktualnoci
27-09-2011
Marian Pika: Euro - droga do nikd

Donald Tusk zapowiadajc we wrzeniu 2008 roku, wdroenie programu likwidacji waluty narodowej i przyjecie euro, ujawni charakter swych rzdw. Bya to decyzja, nie tylko nieprzemylna i lekkomylna, ale zupenie nieliczca si, ani z potrzebami kraju, ani tez ze stanem wiedzy ekonomicznej. Posiadanie wasnej waluty stymulowao bowiem rozwj naszej gospodarki, wyranie powyej redniej unijnej, a zwaszcza powyej redniej krajw strefy euro. Tak wic przyjecie wsplnej waluty przez gospodark polska, bdc na znacznie niszym poziomie rozwoju gospodarczego, byoby sprzeczne z teori optymalnego obszaru walutowego, ktra mwi, ze beneficjentem wsplnej waluty s kraje najwyej rozwinite. Zapowiedz premiera bya wwczas wyrazem jego niekompetencji ekonomicznej i chci przypodobania si gwnemu beneficjentowi wsplnej waluty, jakim s Niemcy.

Jego zamiary zostay prawie natychmiast zweryfikowane przez kryzys finansowy, ktry nie pozostawi adnych wtpliwoci, co do natury funkcjonowania strefy euro.Kryzys ten w peni potwierdzi teori optymalnego obszaru walutowego, wpdzajc w dramatyczne kopoty gospodarki sabiej rozwinite, ni niemiecka. Kryzys Grecji, Woch, Hiszpanii, Portugalii i Irlandii, zosta spowodowany przez wsplna walut, ktra staa si hamulcem rozwoju tych gospodarek i stymulatorem budetowego zaduenia.Natomiast Polska unikna recesji dziki zotemu, ktrego osabienie stymulowao eksport oraz staa si beneficjentem min wprowadzenia euro ... na Sowacji i sztywnego zwizania litewskiego lita z euro, dziki czemu rozkwit handel przygraniczny, nie tylko na zachodniej granicy, ale take na Podkarpaciu i na Suwalszczynie. Zoty udowodni w praktyce swj ogromny walor stymulujcy polsk gospodark. Take kryzys skoni premiera Tuska, w celu zachowania wyborczej popularnoci, do radykalnego zwikszenia zaduenia polskiego budetu. Tusk mwi o oszczdnociach, ale rozmiar deficytu budetowego zaprzecza jego sowom.Wzrost zaduenia przekrelio szanse szybkiej likwidacji zotego. Nie mniej debata nad wprowadzeniem euro pokazaa stan wiadomoci parlamentarnej klasy politycznej. Polityka rzdu bya i jest zorientowana na likwidacje zotego. Natomiast PIS, ktry po przegranych wyborach znajdowa si w politycznej defensywie dostrzeg moliwo konsolidacji swego elektoratu poprzez referendum, w ktrym proponowa, nie odrzucenie euro, ale wyduenie w czasie jego wprowadzenia. Ryszard Legutko mwi, e nie jest patriot zotego. PIS mia w Sejmie wystarczajca ilo gosw do zablokowania zmian konstytucji koniecznej do zmiany waluty, ale nie zdecydowa si na uycie swej wadzy w obronie zotego. Wprost przeciwnie zapowiedzia, e jeeli przegra referendum, to poprze zmiany konstytucyjne. Ta zapowiedz w wietle wczesnych bada opinii publicznej zdecydowanie korzystnych dla europejskiej waluty, pokazywaa rzeczywisty charakter polityki tej partii wobec euro. Zosta on jeszcze bardziej podkrelony w pisowskim projekcie konstytucji, w ktrej nie znalaz si zapis o Radzie Polityki Pieninej, jedyny zapis blokujcy zmian waluty. Z wczesnych publicznych wypowiedzi PO i PIS mona byo wnioskowa, e obie partie w tej sytuacji godz si na przeprowadzenie referendum. Rozwj kryzysu finansowego i powolne, ale wyrane zmiany w opinii publicznej doprowadziy do porzucenia przez obie dominujce partie idei referendum w najbliszych latach. Nie mniej oficjaln polityk rzdu pozostaa idea likwidacji zotego i zastpienia go przez wsplna unijn walut. Dlatego premier Donald Tusk zadeklarowa przystpienie Polski do paktu Euro Plus, ktre w zaoeniu miao wspfinansowa zaduenie opadajcych pastw strefy euro. Na szczcie ta nieodpowiedzialna polityka zostaa zablokowana przez inne pastwa unijne, nie bdce w strefie euro. Rzd w wypowiedziach ministra Rostowskiego przyzna, e perspektywa likwidacji zotego zdecydowanie si oddala i jest to perspektywa by moe nawet kilkunastu lat. Natomiast PIS w wypowiedzi gwnego swego eksperta ekonomicznego i wiceprezesa tej partii do spraw ekonomicznych, Beaty Szydo wskazao, i wejcie do strefy euro to kwestia kilku lat, a zatem rzd by w tej kwestii ostroniejszy, ni gwna partia opozycyjna.

Dzi w obliczu gbokiego kryzysu strefy euro mamy do czynienia z cakowit zmian zasad jej funkcjonowania. Mwi si o powoaniu rzdu gospodarczego i cakowitej likwidacji suwerennoci gospodarczej pastw strefy euro. Oznacza to nie tylko kontrolowanie polityki budetowej pastw czonkowskich, ale take postpujca harmonizacj podatkow. Jest to jeden z tych elementw w naszej polityce gospodarczej, ktry pozwala na szybszy, ni przecitny w Unii rozwj gospodarczy.Likwidacja tego instrumentu skazywaaby polska gospodark na trwa peryferyjno w gospodarce unijnej. Nie moemy si na to zgodzi. Marek Jurek zaproponowa w tej sytuacji zwoanie przez polski rzd konferencji pastw unijnych posiadajcych wasn walut w celu przeciwdziaano wpywu kryzysu finansowego na gospodarki tych pastw. Jednoczenie zaproponowa, aby w wietle cakowitej zmiany warunkw funkcjonowania strefy euro, uzna, i polskie zobowizania wejcia do strefy euro,wtpliwe konstytucyjnie, uzna za wygase. Donald Tusk zwoa takie spotkanie, ale bez Wlk Brytanii i Szwecji, i w celu domagania si uczestnictwa tych pastw we wszystkich decyzjach strefy euro, bowiem euro jest nadal celem polityki gospodarczej tych pastw. wiadczy to o zupenym niezrozumienia przez premiera charakteru tego kryzysu. Premier stara si bowiem wspiera polityk Angeli Merkel w sprawie ratowania euro, cho ta ostatnia traktuje polskie interesy w sposb zupenie kolonialny.Bowiem istnienie euro ley w ywotnym interesie Niemiec. To dziki wsplnej walucie mamy do czynienia z ekonomiczna hegemonia Niemiec w Unii Europejskiej. Niemcy zrobi wszystko, nawet doprowadzajc do pauperyzacji kraje Poudnia, aby ratowa, ten najwaniejszy dla nich instrument dominacji, jakim jest wsplna waluta.Jednak wbrew temu co twierdzi Angela Merkel, to nie wsplna waluta jest podstawa Unii Europejskiej, ale wsplny rynek. I rozpad strefy euro, cho powodujcy ciki kryzys, daje jednak nadzieje na uzdrowienie zagroonych gospodarek pastw poudniowych. Za utrzymanie tej strefy w niezmienionym ksztacie przeciga kryzys w czasie , radykalnie zwikszajc jego koszty dla caej Unii, a nie tylko dla strefy wsplnej waluty. Prawdopodobnie niemiecko-francuska polityka ratowania tej strefy nie przyniesie pozytywnych rezultatw i strefa si rozpadnie. Ale stanie si to przy znacznie wikszych kosztach ekonomicznych i politycznych. Europa powinna si skoncentrowa na wzmocnieniu wsplnego rynku, a nie na utrzymywaniu za wszelka cen tej sztucznej waluty, ktra nie ma ekonomicznego uzasadnienia.

Postulat oficjalnego stwierdzenia wyganicia zobowiza akcesyjnych przyjcia euro, zreszt wtpliwych konstytucyjnie, oznacza radykaln zmian naszej polityki wobec tej strefy. Polska nie moe i nie musi ponosi kosztw zwizanych z ratowaniem niemieckich i francuskich bankw zaangaowanych w finansowanie zagroonych pastw. To nie nasz interes. Nasze pastwo powinno si koncentrowa na minimalizacji wpywu tego kryzysu na polsk gospodark, a nie wspiera polityki, ktra przeciwdziaa, bolesnej, ale koniecznej operacji, uratowania poudniowych pastw.Polskie i niemieckie interesy w sprawie strefy euro nie s tosame, a co wicej s one w niektrych sprawach sprzeczne. Dla Polski jest wane szybkie przecicie tego kryzysu, a nie jego przeciganie.Polityka za Niemiec jest nastawiona na utrzymanie tego politycznego, a nie ekonomicznego projektu, jakim jest euro. Powrt Grecji, a by moe i innych pastw do walut narodowych jest jedynym sensownym, cho bardzo bolesnym rozwizaniem. Wasna waluta, bdzie bowiem stymulatorem ich ekonomicznego rozwoju, a euro, staje si nie tylko hamulcowym, ale niszczycielem ich wasnych gospodarek. W tym sensie polska deklaracja o rezygnacji z wprowadzenia euro byaby sygnaem, e dotychczasowa polityka niemiecko-francuska w sprawie ratowania euro zbankrutowaa i potrzeba nowych, nie standardowych rozwiza, jakim jest powrt do walut narodowych. W tym sensie mogaby oddziaa na przezwycienie kryzysu w jedyny moliwy sposb, w jaki ten kryzys moe by przezwyciony.

Polityka Tuska, ktry w 2008 roku zadeklarowa likwidacje waluty narodowej bya wyrazem analfabetyzmu ekonomicznego, za obecna polityka upierania si przy perspektywie wprowadzenia Polski w przyszoci do strefy euro , jest tylko wyrazem szalestwa ekonomicznego.Copyright © Prawica Rzeczypospolitej

[ wykonanie ]