Prawica Rzeczypospolitej
Prawica Rzeczypospolitej na Facebook
Prawica Rzeczypospolitej na YouTube
ECPM

Wsparcie

Newsletter Prawicy
Jeeli chcesz otrzymywa informacje o nowociach na stronie i dziaalnoci Prawicy.
» Zamawiam
Struktury lokalne
Do pobrania
Logo Prawicy Rzeczypospolitej.
Logo Prawicy Rzeczypospolitej
Szukaj
Aktualnoci
19-02-2008
Niezdolni do niepodlegoci - artyku Mariana Piki dla Rzeczpospolitej

Nie pieszmy si z uznaniem niepodlegoci Kosowa. Wykazujc brak zrozumienia dla interesw narodowych Serbii, wpychamy j w ramiona Rosji – uwaa polityk i publicysta

Istnieje kilka powodw, dla ktrych uznanie niepodlegoci Kosowa nie ley w interesie zarwno spoecznoci midzynarodowej, jak i Polski.

Po pierwsze, jest to niebezpieczny precedens w Europie. Nie mona bowiem rozumie pojcia niepodlegoci tylko w kategoriach praw danej spoeczno etnicznej. Trzeba take wzi pod uwag, jak ta spoeczno bdzie w stanie funkcjonowa we wsplnocie midzynarodowej. Powstanie nowego tworu pastwowego powinno przyczynia si do zwikszenia pokoju i wsppracy na arenie midzynarodowej.

Tymczasem przypadek Kosowa moe umoliwi Rosji uznanie niepodlegoci Naddniestrza, Osetii Poudniowej i Abchazji. Kreml od dawna wspiera separatystw w tych rejonach, dobrze wiedzc, e wszystkie te kraje nie s w stanie funkcjonowa samodzielnie. Uznanie niepodlegoci Kosowa bdzie legimityzowao t polityk Moskwy i moe wpyn na zdestabilizowanie sytuacji na scenie midzynarodowej poprzez naruszanie integralnoci terytorialnej Modawii i Gruzji.

Polska powinna sprzeciwia si niepodlegoci Kosowa przede wszystkim ze wzgldu na sytuacj Gruzji, ktrej siln pozycj, udzia w strukturach pnocnoatlantyckich i aspiracje europejskie od dawna popieramy. Musimy te pamita, e wykazujc zupeny brak zrozumienia dla interesw narodowych Serbii, powodujemy wpychanie jej w ramiona Rosji i zmniejszenie si prozachodniego nastawienia jej mieszkacw.

Drug krytyczn kwesti jest pytanie, czy Kosowo jest w ogle zdolne do niepodlegoci. Trzeba jasno odpowiedzie: nie jest. Kosowo utrzymuje si tylko dziki dotacjom instytucji midzynarodowych. Nic nie wskazuje na to, eby kraj ten mia w najbliszych latach funkcjonowa samodzielnie. Wedug nieoficjalnych ocen bezrobocie obejmuje 60 procent ludnoci, a kraj nie posiada adnego rozwinitego przemysu ani czynnikw produkcji.

Najlepiej funkcjonujc „gazi gospodarki” jest przestpczo zorganizowana. Przewaajca cz przerzutu narkotykw do Europy oraz handlu kobietami odbywa si bowiem przy udziale Albaczykw, take kosowskich Albaczykw. Nie jest take tajemnic, e ze strukturami przestpczymi s zwizane wadze Kosowa. Nie ma adnych oznak, by rzd tego kraju chcia t sytuacj zmieni. Uznanie midzynarodowego statusu tego pastwa jest wic w gruncie rzeczy akceptacj dla bezkarnoci zjawisk patologicznych w tym kraju.

Kosowo nie jest samodzielnym pastwem. Utrzymuje si tylko dziki dotacjom instytucji midzynarodowych

Trzecim i rwnie wanym problemem jest kwestia nieprzestrzegania praw mniejszoci etnicznych. Od 1999 roku, kiedy rozpocza si midzynarodowa kontrola Kosowa, mamy do czynienia z wieloma przypadkami przeladowania Serbw przez kosowskich Albaczykw. Poza terenami, gdzie mieszkaj w zwartej grupie, zwaszcza w okolicy Mitrovicy, Serbowie uciekli w obawie o swoje ycie. Nie ma adnych gwarancji, e podobna sytuacja nie powtrzy si w przyszoci. Ponadto na terenie Kosowa dochodzio i dochodzi do niszczenia serbskiego dziedzictwa kulturowego i religijnego. Cerkwie i klasztory zostay w wikszoci kraju zdewastowane lub spalone.

Biorc pod uwag wszystkie wymienione problemy, Polska powinna si wstrzyma z decyzj o uznaniu niepodlegoci. Nie ma adnej potrzeby, aby czyni to gwatownie w kilka dni po proklamowaniu nowej republiki. Jeli chcemy, by Kosowo byo rzeczywicie niepodlegym pastwem, musimy zaczeka i obserwowa, jak ten kraj bdzie funkcjonowa.

Dopiero jeli jasno stwierdzimy, e respektowane s prawa mniejszoci, zwalcza si przestpczo zorganizowan, a Kosowo jest zdolne do samodzielnej egzystencji ekonomicznej, bdzie to mona uczyni z czystym sumieniem.

Marian Pika jest publicyst i politykiem, by prezesem ZChN, posem PiS, obecnie jest zwizany z Prawic Rzeczypospolitej Marka Jurka
rdo : Rzeczpospolita, 19 lutego 2008 r.Copyright © Prawica Rzeczypospolitej

[ wykonanie ]