Prawica Rzeczypospolitej
Prawica Rzeczypospolitej na Facebook
Prawica Rzeczypospolitej na YouTube
ECPM

Wsparcie

Newsletter Prawicy
Jeeli chcesz otrzymywa informacje o nowociach na stronie i dziaalnoci Prawicy.
» Zamawiam
Struktury lokalne
Do pobrania
Logo Prawicy Rzeczypospolitej.
Logo Prawicy Rzeczypospolitej
Szukaj
Aktualnoci
30-05-2012
Krzysztof Kawcki: Protest przeciwko puczowi fiskalnemu

W sobot, 2 czerwca o godzinie 13.30 przed budynkiem Ministerstwa Spraw Zagranicznych (Aleja Szucha) Prawica Rzeczypospolitej organizuje protest przeciwko puczowi fiskalnemu. Tzw. „Traktat o stabilnoci, koordynacji i zarzdzaniu w Unii Gospodarczej i Monetarnej” podpisany
w marcu przez 25 krajw w tym rzd Tuska ma przede wszystkim cele polityczne – dalsze ograniczenie suwerennoci pastw strefy euro. To kolejny krok na drodze ku federalistycznym koncepcjom UE, ktre konsekwentnie realizuje Europejska Partia Ludowa kierowana przez niemieckich chadekw a Angel Merkel na czele. Ju kanclerz Niemiec Konrad Audenauer p wieku temu mwi: „Wysuone pojcia takie jak «suwerenne pastwo narodowe» nie pozwol nam uczyni kroku naprzd. Aby zjednoczy ten kontynent, obroni go i zapewni mu trway pokj, naley pj zupenie now drog, wiodc ku Zjednoczonym Stanom Europy”.

Pakt fiskalny jest prost konsekwencj podpisanego Traktatu Lizboskiego a przystpienie Polski do tego paktu przesdzi ma – wedug sygnatariuszy puczu fiskalnego – o wejciu naszego kraju do strefy euro. Polska, nie naleca przecie do strefy euro, przyja cz zobowiza, takich jak utrzymanie deficytu poniej 3 proc. PKB oraz dugu publicznego poniej 60 proc. PKB.
A przypomnijmy, e za nieprzestrzeganie dyscypliny maj by zakadane na kraj sankcje finansowe,
o ktrych ma orzeka Trybuna Sprawiedliwoci UE.

Pojawiaj si zapowiedzi, e Polska bdzie musiaa dooy si do puli poyczek dla Midzynarodowego Funduszu Walutowego, alby ratowa upadajce gospodarki Wgier, Woch, Hiszpanii. Premier Tusk ju ogosi, e przekae MFW prawie 7 mld euro z rezerw walutowych NBP.

Pakt fiskalny oznacza pozbawienie suwerennoci w podejmowaniu decyzji w zakresie polityki gospodarczej, przede wszystkim finansowo – budetowej i podatkowej. Eksperci ostrzegaj, e moe spowodowa podniesienie podatkw, tym bardziej, e „brukselscy architekci” planuj wprowadzenie kolejnych „europejskich” podatkw, takich jak podatek od transakcji finansowych.

Sobotni protest przeciwko puczowi fiskalnemu – to opowiadanie si za ide suwerennoci
i zachowaniem jej atrybutu – waluty narodowej, za konfederacj europejsk a nie federacyjnym superpastwem.


(-) Krzysztof Kawcki
Wiceprezes Prawicy Rzeczypospolitej


Skomentuj u rda na portalach
Wpolityce, FrondaCopyright © Prawica Rzeczypospolitej

[ wykonanie ]