Prawica Rzeczypospolitej
Prawica Rzeczypospolitej na Facebook
Prawica Rzeczypospolitej na YouTube
ECPM

Wsparcie

Newsletter Prawicy
Jeeli chcesz otrzymywa informacje o nowociach na stronie i dziaalnoci Prawicy.
» Zamawiam
Struktury lokalne
Do pobrania
Logo Prawicy Rzeczypospolitej.
Logo Prawicy Rzeczypospolitej
Szukaj
Aktualnoci
04-06-2012
Marian Pika: Pucz fiskalny

Przyjty przez komisje sejmowe tryb ratyfikacji traktatu fiskalnego jest niekonstytucyjny. Polskie prawo przewiduje bowiem, w sytuacji przekazania kompetencji wadzy pastwowej organom midzynarodowych, lub umw integracyjnych, ratyfikacj kwalifikowan wikszoci 2/3 gosw obu izb polskiego parlamentu, lub poprzez referendum. Tymczasem uchwaa komisji sejmowych przewiduje ratyfikacj zwyk wikszoci gosw. Decyzja wikszoci koalicyjnej, ktra przegosowaa t procedur spowodowana jest brakiem wymaganej kwalifikowanej wikszoci przez ugrupowania popierajce wprowadzenie traktatu fiskalnego.Nie usprawiedliwia to jednak jawnego zamania norm konstytucyjnych.

Traktat fiskalny bowiem w sposb jednoznaczny zmienia kompetencje konstytucyjnych organw wadzy pastwowej, prowadzc do przekazania kolejnych jej kompetencji organom Unii Europejskiej i tym samym taka zmiana wymaga ratyfikacji kwalifikowan wikszoci 2/3 gosw. Wedug polskiej konstytucji, Sejm jest jedyn wadz decyduj o kompetencjach poszczeglnych organw wadzy pastwowej, trybie zobowiza finansowych oraz podejmowanych krokw naprawczych finansw publicznych. Za Rada Ministrw jest jedynym organem decydujcym o wysokoci deficytu budetowego. Traktat poprzez wprowadzenie "mechanizmu korygujcego', ktry bdzie uruchamiany "automatycznie' w przypadku stwierdzenia odchyle od zakadanej wysokoci deficytu budetowego, zmienia kompetencje naczelnych wadz Rzeczpospolitej. Zasady dziaania tego 'mechanizmu' ma jednostronnie okreli Komisja Europejska. Maj one dotyczy charakteru, zakresu harmonogramu dziaa naprawczych oraz okreli zakres dziaania instytucji krajowych w tym zakresie. Ponad to na mocy "procedury nadmiernego deficytu" pastwo poddane jego rygorom zobowizane jest pod rygorem drakoskich kar finansowych do wdroenia reform strukturalnych zatwierdzonych przez instytucje Unii Europejskiej. Organy te jednoczenie stan si nadzorc polskich organw wadzy w zakresie wykonaniu "program naprawczego". W wietle przepisw traktatu fiskalnego, w sytuacji kryzysu finansowego, konstytucyjne organy wadzy pastwowej trac swe fundamentalne kompetencje dotyczce polityki fiskalnej i budetowej i tym samym zostaj zdegradowane do roli wykonawczej polityki ustalanej na poziomie Unii Europejskiej. Unia Europejska uzyskuje prawo do definiowania zakresu kompetencji konstytucyjnych organw wadzy pastwowej. I tym samym spenia wymogi zapisw dotyczcych 'przekazania kompetencji" wadzy pastwowej organom midzynarodowym, co wymaga kwalifikowanej wikszoci ratyfikacyjnej.

Pomijajc podstawowy fakt, czy zdefiniowane w traktacie fiskalnym kompetencje wadz Unii Europejskiej s zgodne z polsk racj stanu i polskimi interesami, propozycja ratyfikacji zwyk wikszoci jest niekonstytucyjna. Take niemiecki Trybuna Konstytucyjny , dziaajc na podstawie podobnych do polskich przepisw w niemieckiej konstytucji, uzna, e ratyfikacja traktatu fiskalnego w Niemczech jest moliwa tylko w ramach procedury kwalifikowanej wikszoci 2/3 gosw Bundestagu.

Wymogi Konstytucji polskiej wymagaj wic ratyfikacji w trybie kwalifikowanej wikszoci. Prba pominicia tej procedury jest prb zamachu na ustrj konstytucyjny Rzeczpospolitej. Decyzja wikszoci parlamentarnej przegosowujca tryb ratyfikacyjny zwyk wikszoci gosu jest wic puczem konstytucyjnym, jest dziaaniem sprzecznym z Konstytucj i jako taka nie moe obowizywa. Lekcewaenie konstytucyjnych procedur ratyfikacji umw midzynarodowych jest drastycznym amaniem prawa i 'ukrainizacj' polskiej polityki i polskiego ustroju konstytucyjnego. Decyzja rzdu Donalda Tuska przeforsowania traktatu fiskalnego wbrew polskiemu prawu, jest zagroeniem podmiotowoci konstytucyjnych naszego narodu i jako taka musi spotka si ze zdecydowanym oporem. Dlatego Prawica Rzeczpospolitej organizuje protest przeciwko puczowi fiskalnemu w sobot 2 czerwca o godz. 13.30 przed ministerstwem Spraw Zagranicznych.Nie ma zgody zarwno na poniewieranie polskiej konstytucji przez rzd Donalda Tuska, jak i nie ma zgody na dalsze ograniczanie polskiej suwerennoci.

Marian Pika


Komentuj u rda
rdo: Salon.24 i Myl.plCopyright © Prawica Rzeczypospolitej

[ wykonanie ]