Prawica Rzeczypospolitej
Prawica Rzeczypospolitej na Facebook
Prawica Rzeczypospolitej na YouTube
ECPM

Wsparcie

Newsletter Prawicy
Jeeli chcesz otrzymywa informacje o nowociach na stronie i dziaalnoci Prawicy.
» Zamawiam
Struktury lokalne
Do pobrania
Logo Prawicy Rzeczypospolitej.
Logo Prawicy Rzeczypospolitej
Szukaj
Aktualnoci
Bogusaw Dbski uhonorowany i odznaczany „Krzyem Wolnoci i Solidarnoci”

To by wyjtkowy dzie wspaniaych ludzi, dla ktrych dobro Ojczyzny jest najwaniejsze. Zasueni dziaacze NSZZ „Solidarno” zostali uhonorowani i odznaczeni „Krzyem Wolnoci i Solidarnoci” , w ramach uroczystoci jubileuszowych 32. Rocznicy powstania organizacji.

Wyrnili si niebywa odwag, stanowczym sprzeciwem wobec dyktatury komunistycznej, stawiajc sobie za cel suwerenno Polski i respektowanie praw czowieka. Wicewojewoda Podlaski Wojciech Dzierzgowski mia zaszczyt wrczy odznaczenia piciu osobom:

Panu Jerzemu Sacharczuk,
Pani Graynie Rynkiewicz,
Panu Leopoldowi Staweckiemu,
Panu Kazimierzowi Trzsickiemu,
Panu Bogusawowi Dbskiemu.

Wicewojewoda Podlaski w swoim wystpieniu podzikowa za patriotyczn postaw i walk o wolno Polski.

- NSZZ „Solidarno” otworzya drog obywatelom do godnego ycia zgodnie z wasnym systemem wartoci i przekona. Dziaacze zwizku walczyli w podziemiu, powicajc swoje ycie rodzinne w imi szczcia przyszych pokole. Jestemy dumni z Ludzi Solidarnoci, dokonali wielkiego dziea, jakim jest wolna i niepodlega Ojczyzna. Przekazuj wyrazy uznania i szacunku za penienie suby wobec spoeczestwa oraz opowiadanie si po stronie prawdy i godnoci – podkreli Wicewojewoda Podlaski.

rdo: Urzd Wojewdzki w BiaymstokuCopyright © Prawica Rzeczypospolitej

[ wykonanie ]