Prawica Rzeczypospolitej
Prawica Rzeczypospolitej na Facebook
Prawica Rzeczypospolitej na YouTube
ECPM

Wsparcie

Newsletter Prawicy
Jeeli chcesz otrzymywa informacje o nowociach na stronie i dziaalnoci Prawicy.
» Zamawiam
Struktury lokalne
Do pobrania
Logo Prawicy Rzeczypospolitej.
Logo Prawicy Rzeczypospolitej
Szukaj
Aktualnoci
17-09-2012
Marian Pika: Pastwowy nihilizm

Jestem przeciwnikiem bojkotowania instytucji pastwowych ze wzgldu na podziay partyjne. Pastwo jest wsplnym narodowym dobrem i dlatego jest instytucj nadrzdn wobec partii politycznych. To partie s dla pastwa, a nie odwrotnie.

Tymczasem w Polsce obserwujemy niebezpieczny dla naszej przyszoci proces narastajcej identyfikacji partyjnej, jako pierwotnej wobec pastwa. Bardzo wyranie ten proces wystpi za prezydentury Lecha Kaczyskiego, gdy niektrzy jego przeciwnicy polityczni odmawiali przyjcia odznacze pastwowych, czy pniej je zwracali.

Prezydent, czy inne instytucje pastwowe s przede wszystkim reprezentantami pastwa, a podzia partyjny w tym wypadku ma drugorzdne znaczenie. Taka sytuacja rodzi, trudne do zaleczenia emocjonalne stany powodujce, e podstawow identyfikacj polityczna Polakw staje si nie nard, a orientacja polityczna. To niebezpieczna tendencja powodujca zagroenie dla samej wsplnoty narodowej w jej najbardziej elementarnym wymiarze.

Dlatego Prezydent Rzeczpospolitej jest powoany, aby sta na stray nie tylko niepodlegoci pastwa, czy obrony konstytucji, ale take jest powoany do budowania wsplnoty narodowej, jej wewntrznych wizi i narodowego etosu. To nie tylko uczestniczenie w rocznicowych uroczystociach i reprezentowanie pastwa. To take budowanie politycznej, ponadpartyjnej jednoci Polakw.

Jedn z takich instytucji budowania ponadpartyjnej jednoci naszego narodu jest Rada Bezpieczestwa Narodowego. To instytucja o fundamentalnym znaczeniu dla pastwa. Jest ona bowiem forum na ktrym powinna by rozwaana, wypracowywana i uzgadniana polityka pastwa dotyczca najbardziej fundamentalnych interesw jego bezpieczestwa. To wanie w tej instytucji partyjne i partykularne interesy powinny by odoone na bok, w imi tego co dla przyszoci narodu najwaniejsze.

Pisz to w kontekcie prezydenckiej nominacji powoujcej przewodniczcego Solidarnej Polski Zbigniewa Ziobry w skad Rady Bezpieczestwa Narodowego. W wietle tego, co powyej napisaem wydawaoby si, e ta nominacj przedstawiciela jednej z parlamentarnych partii jest oczywista i prezydent wypenia tym samym swoj konstytucyjn i narodowa powinno. Ot nie. Zbigniew Ziobro wchodzi do RBN w skad ktrej wchodzi nominowany wczeniej przez Prezydenta, Janusz Palikot.

Janusz Palikot oficjalnie opowiada si za rezygnacj z suwerennych atrybutw pastwa i roztopieniu polskiej pastwowoci w strukturach unijnych. Uwaa, e instytucje unijne s waniejsze od pastwa polskiego, opowiada si take za likwidacja symboli pastwowych, jakim jest m.in. flaga Rzeczpospolitej. To przykad antynarodowego i antypastwowego nihilizmu.

Powoanie przedstawiciela tak nihilistycznej partii w skad RBN jest te dziaaniem nihilistycznym i w swej istocie antypastwowym. Jest to bowiem pozorowanie tylko przez Prezydenta troski o narodowe bezpieczestwo. Przez t nominacje, t wan narodow instytucj, Prezydent sprowadzi do fikcji.

W tej sytuacji przyjcie przez Zbigniewa Ziobr nominacji jest zaakceptowaniem, nie tylko obecnoci w tej instytucji Palikota, ale przede wszystkim jest zaakceptowaniem nihilizmu pastwowego, wyraajcego si w faktycznym unicestwieniu konstytucyjnych powinnoci tej instytucji. Jest akceptacj rezygnacji Prezydenta Rzeczpospolitej z wypeniania jego konstytucyjnych obowizkw.

To wicej, ni bd, to wiadectwo braku elementarnego instynktu narodowego.

Marian Pika

rdo: Prawy.plCopyright © Prawica Rzeczypospolitej

[ wykonanie ]