Prawica Rzeczypospolitej
Prawica Rzeczypospolitej na Facebook
Prawica Rzeczypospolitej na YouTube
ECPM

Wsparcie

Newsletter Prawicy
Jeeli chcesz otrzymywa informacje o nowociach na stronie i dziaalnoci Prawicy.
» Zamawiam
Struktury lokalne
Do pobrania
Logo Prawicy Rzeczypospolitej.
Logo Prawicy Rzeczypospolitej
Szukaj
Aktualnoci
25-09-2012
Marian Pika: Parapolityka Korwina

Nie ulega wtpliwoci, e autorytaryzm w zakresie polityki bezpieczestwa wewntrznego, a zwaszcza odblokowanie aktywnoci gospodarczej Polakw, poprzez radykalne zwikszenie wolnoci gospodarczej i odbiurokratyzowanie pastwa, to dzi konieczno w naprawie polskiego pastwa i w zdynamizowaniu gospodarki. Te idee, cho czciowo wystpuj take w programach rnych partii, to Korwin-Mikke formuuje je w sposb, nie tylko gony, ale najczciej take w sposb uskrajniony. Dziki temu zyskuje , zarwno nagonienie, jak te zapewnia mu to spor popularno, zwaszcza wrd modego pokolenia. Zawsze w modym pokoleniu wystpuje potrzeba caociowej wizji rzeczywistoci i potrzeby politycznego zaangaowania. I Korwin, poprzez swj radykalizm odpowiada na to zapotrzebowanie, dajc modemu pokoleniu poczucie misji i nadziei na radykaln przebudow naszego kraju.

Ale w rzeczywistoci, te nadzieje, jak te wpajane przekonanie o swojej wydatkowoci i szansach realizacji goszonych idei okazuj sie kanaem, ktry w rezultacie znaczn cz tej ideowej modziey prowadzi na polityczne manowce powodujce, albo zupene zniechcenie do jakiejkolwiek dziaalnoci publicznej, albo rozczarowanie brakiem skutecznoci, rodzi zwyky oportunizm. To jest przyczyna z powodu ktrej, tak wielu byych zwolennikw Korwina wyldowao w najbardziej oportunistycznej partii, jaka jest PO.

Bo sposb w jaki Korwin gosi idee gospodarczej wolnoci i autorytaryzmu w zakresie polityki bezpieczestwa wewntrznego, jednoczenie te idee spoecznie kompromituje. Nie tylko, jak ostatnio swymi haniebnymi wypowiedziami dotyczcymi niepenosprawnych sportowcw, a takich wypowiedzi byo bardzo wiele. Choby pochwaa wolnoci gospodarczej pod okupacja niemieck. Takimi wypowiedziami, Korwin niejako automatycznie podwaa sens i prawomocno innych goszonych przez siebie idei. W odbiorze spoecznym, s one bowiem traktowane, nie jako propozycje rozwiza problemw trawicych wspczesn polsk rzeczywisto, ale jako niepowane postulaty ekscentrycznego showmana. W ten sposb, nie tylko skazuje siebie na polityczny margines, ale podwaa sens samej samego wolnoci gospodarczej w rozwoju naszego kraju, czy bezwzgldnej walki ze wiatem przestpczym.

Take goszony swoisty elitaryzm wasnej formacji jest politycznym nieporozumieniem. Korwin umiejtnie upowszechnia przekonanie, charakterystyczne dla sekciarzy, o wyjtkowoci swoich wyznawcw. Przekonuje ich e s swoista elit, niezrozumian przez - jak to okreli jeden z jego zwolennikw - "stado". Ten zwrot ma da poczucie wyszoci w stosunku, do tych, ktrzy nie podzielaj fascynacji Korwinem i zagwarantowa integracje rodowiska. Ale do elity nie mona si zapisa. Elita w arystotelesowskim znaczeniu tego sowa, czyli duchowa arystokracja, wymaga indywidualnego wysiku w tworzeniu szczeglnych wartoci, a w spoecznym wymiarze tworzy wymagania, w pierwszym rzdzie. W stosunku do pozostaej czci spoeczestwa stara si by wzorem i przykadem. Pogarda, jak to okrela zwolennik Korwina "stada" wiadczy tylko, e nie mamy do czynienia z arystokracj w arystotelesowskim rozumieniu, a jedynie z aspiracjami do oligarchii.

Ale dezawuowanie goszonych przez siebie idei, to nie jedyny wymiar antypolitycznoci Korwina. Przede wszystkim polityka jest misj cierpliwego przekonywania opinii publicznej do goszonych przez siebie idei. Bez spoecznego zrozumienia i sojusznikw goszone idee pozostan papierowymi propozycjami. Tym czasem, gwna metod politycznego dziaania Korwina jest nie tylko przekonanie o swojej moralnej i intelektualnej wyszoci, ale przede wszystkim zraanie take ewentualnych sojusznikw w realizacji goszonych zasad. Korwin nie przekada swych idei na zoperacjonalizowane postulaty polityczne dla ktrych realizacji szuka zwolennikw. Z ideologii "niskich podatkw" nic po prostu w dziaalnoci Korwina nie wynika. Dla przykadu, dla Prawicy Rzeczpospolitej postulat niszych podatkw, to postulat nie ideologiczny, a pragmatyczny. W historii bowiem istniay pastwa o bardzo niskich podatkach, ktre, jak I Rzeczpospolita upady. Ale to wanie PR przeforsowaa najwiksz znik podatku dochodowego od osb fizycznych w postaci duej ulgi podatkowej. Idee same przez si nie funkcjonuj w polityce. Trzeba nada im wyraz w postaci projektu ustawodawczego, czy konkretnego postulatu politycznego. Tego Korwin nie robi, albo robi w sposb, ktry jest nie do przyjcia przez potencjalnych sojusznikw. Woli bowiem on szokowa opinie publiczna, ni j przekonywa. To nie polityka, to nawet, nie ekscentryczna publicystyka, a dziaalno , ktra jest traktowana, jako swoista rozrywka.

Take partie stworzone przez Korwina nie s partiami politycznymi. Nie s to bowiem w adnym razie propozycje przywdztwa narodowego, jakim partie powinny by w systemach demokratycznych. Nie s to nawet "organizacje dce do zdobycia wadzy", jak partie okrela popularna politologia. Nie s to nawet partie wodzowskie w tradycyjnym rozumieniu tego sowa. Partie Korwina, to po prostu audytorium dla jego ekscentrycznych wystpw. To tylko uczestnicy jego happeningw, zapewniajcy widownie i rzsiste oklaski. To daje czsto poczucie uczestniczenia w intelektualno-politycznym show i przekonanie o wasnej wyjtkowoci. Ale nic ponad to. Przeywane emocje po pewnym czasie si wypalaj, pozostawiajc rozczarowanie i czasami pogard dla wasnego narodu, ktry nie stan na wysokoci Korwinowych wyskokw. Korwin to z pewnoci mistrz, ale nie polityki, tylko parapolityki.


Skomentuj na portalach:

Wpolityka - Marian Pika: Korwin to z pewnoci mistrz, ale nie polityki, tylko parapolityki


Stefczyk.info - Marian Pika: Przypadki pana Korwina

FRONDA.pl - Marian Pika: Parapolityka Korwina

Prawy.pl - Marian Pika: Parapolityka KorwinaCopyright © Prawica Rzeczypospolitej

[ wykonanie ]