Prawica Rzeczypospolitej
Prawica Rzeczypospolitej na Facebook
Prawica Rzeczypospolitej na YouTube
ECPM

Wsparcie

Newsletter Prawicy
Jeeli chcesz otrzymywa informacje o nowociach na stronie i dziaalnoci Prawicy.
» Zamawiam
Struktury lokalne
Do pobrania
Logo Prawicy Rzeczypospolitej.
Logo Prawicy Rzeczypospolitej
Szukaj
Aktualnoci
18-10-2012
Marian Pika - Czekajc na gos biskupw

Zarwno dominujce media, a take prezydent i premier, ostro zareagowali na wynik gosowania w sprawie dalszej parlamentarnej procedury projektu ustawy o ochronie ycia nienarodzonych chorych dzieci. Odrzucenie w pierwszym czytaniu barbarzyskiego projektu zezwalajcego na legalno zabijania nienarodzonych dzieci i skierowanie do dalszych prac parlamentarnych projektu opowiadajcego si za yciem wywoaa furi, ktra ma na celu zmusi do zmiany stanowiska tych posw PO, ktrzy odwayli si mie wasne zdanie i tym samym przyczynili si do uruchomienia prac nad tym projektem. Ta medialno-partyjna presja ju zaczyna skutkowa w postaci publicznego wycofania si posa Godsona z zajmowanego stanowiska za ochron ycia dzieci nienarodzonych. Nagle okazao si, e PO, partia naleca do midzynarodwki "chadeckiej" wprowadza w swoich szeregach nie tylko antychrzecijaski, ale wprost nieludzki terror zmuszajcy posw do gosowania wbrew ich sumieniu. Okazao si z ca jaskrawoci, e kierownictwo tej partii, nie ma nic wsplnego nie tylko z chrzecijastwem, ale wprost opowiada si za nieludzkim prawem. A przynaleno do midzynarodwki "chadeckiej", czy widowiskowe poselskie rekolekcje, to jedynie chwyty propagandowe majce jedynie na celu pozyskanie elektoratu. To partia, wbrew publicznym deklaracjom, broni nie wolnoci, ale skrajnie nieludzkiej tyrani wiatopogldowej. Wszystko wskazuje na to, e ta moralna tyrania zmuszajca posw do zmiany stanowiska bdzie kontynuowana i moe zagrozi przegosowaniu ochrony ycia dzieci nienarodzonych.

W sytuacji narastajcej presji na posw, ktrzy umoliwili procedowanie projektu chronicego ycie, mamy do czynienia z zadziwiajcym milczeniem Kocioa hierarchicznego. A przecie sytuacja jest jasna i oczywista, take uregulowana kanonami prawa kanonicznego. Biskupi nie zareagowali publicznie (a przynajmniej nie ma publicznych informacji na ten temat) na gosowanie przeciwko yciu przez wielu posw, ktrych zwizek z Kocioem jest oczywisty. Wrd nich s bowiem czonkowie Akcji Katolickiej, wychowankowie ruchw oazowych, byli dziaacze katolickich partii. To nie jest tak, ze przeciwko yciu gosowali jedynie posowie niewierzcy, czy innych wyzna. Niewtpliwie zdecydowana ich wikszo to katolicy, a przynajmniej publicznie deklarujcy si jako katolicy. Nie s to take anonimowi wierni, ktrzy popierajc mordowanie nienarodzonych dzieci, podpadaj pod ekskomunik eo ipso. To s osoby publiczne, na ktrych gos oddawali take katolicy. Sprawa jest tym powaniejsza, ze w akcje przeciwko ochronie ycia, ju po raz drugi, wczy si osobicie prezydent Komorowski, publicznie demonstrujcy swj katolicyzm i przyjmowany na katolickich uroczystociach, midzy innymi na Jasnej Grze. Tu nie wystarczaj zwyke reakcje na spowiedzi. Ta sytuacja wymaga publicznej reakcji Kocioa, zarwno w samej sprawie, jak i odniesionej personalnie do wszystkich osb publicznych sprzeciwiajcych si ochronie ycia.

Ten brak reakcji jest zupenie niezrozumiay oraz gboko zawstydzajcy i deprawujcy opini katolick. Obowizkiem Kocioa jest bowiem uwraliwianie wiernych na zagroenia podstaw adu moralnego, a szczeglnie na zagroenia wolnoci religijnej, gdy mamy, jak w tym wypadku, do czynienia ze zmuszeniem posw katolikw do gosowania wbrew nauczaniu Kocioa. Ta tyrania moralna zarwno prezydenta, jak premiera i pozostaej czci kierownictwa partyjnego PO, nie spotyka si z publicznym potpieniem, a posowie gosujcy za yciem nie spotykaj si z wyrazami solidarnoci i wsparcia. Takie milczenie to w rzeczywistoci "umycie rk", milczca zgoda, na utrzymanie nieludzkiego "kompromisu aborcyjnego", na mier niewinnych nienarodzonych dzieci. Reakcja Kocioa na te barbarzyskie zachowania prezydenta, premiera i posw gosujcych za moliwoci zabijania nienarodzonych chorych dzieci, nie jest dziaaniem politycznym, a par excellance dziaaniem duszpasterskim. Byoby prb obrony adu moralnego i przywoaniem do katolickiej ortodoksji bdzcych. Ta misja naley do istoty posannictwa Kocioa.

Dlaczego tak si nie dzieje? Czy dlatego, ze tocz si negocjacje dotyczce odpisu podatkowego na Koci? Czy te dlatego, ze mamy do czynienia w episkopacie z opcj preferencyjn na rzecz establishmentu, tak jednoznacznie wyraon w kilka tygodni po odrzuceniu spoecznego projektu o ochronie ycia przez biskupa Pieronka wyraajcego rado, e w wyborach nie zwyciya partia w swej zdecydowanej wikszoci popierajcej w tym gosowaniu ochron ycia? Czy ze wzgldu na rnorakie powizania z wadz poszczeglnych biskupw? Trudno jest na to pytanie odpowiedzie. Ale jedno jest pewne. Jak mwi Pius X, dobro Kocioa jest waniejsze od dbr kocielnych. Ani odpis podatkowy, ani miejsce na multipleksie, nie usprawiedliwiaj milczenia w sprawach naprawd wanych. Tu chodzi bowiem o ycie konkretnych dzieci rozszarpywanych na strzpy w polskich szpitalach. Ich obrona jest nie tylko chrzecijaskim, ale ludzkim obowizkiem. Jest misj Kocioa.


Skomentuj na portalach:

Wpolityce.pl - Marian Pika: Czekajc na gos biskupw"Obrona dzieci jest nie tylko chrzecijaskim, ale ludzkim obowizkiem; jest misj Kocioa"

Stefczyk.info - Marian Pika: Czekajc na gos biskupw

FRONDA.pl - Marian Pika: Czekajc na gos biskupw

Prawy.pl - Marian Pika: Czekajc na gos biskupw

Salon24 - Marian Pika: Czekajc na gos biskupw

Narodowcy.net - Marian Pika: Czekajc na gos biskupwCopyright © Prawica Rzeczypospolitej

[ wykonanie ]