Prawica Rzeczypospolitej
Prawica Rzeczypospolitej na Facebook
Prawica Rzeczypospolitej na YouTube
ECPM

Wsparcie

Newsletter Prawicy
Jeeli chcesz otrzymywa informacje o nowociach na stronie i dziaalnoci Prawicy.
» Zamawiam
Struktury lokalne
Do pobrania
Logo Prawicy Rzeczypospolitej.
Logo Prawicy Rzeczypospolitej
Szukaj
Aktualnoci
03-11-2012
Dobry Znak- Marian Pika: Nard odpowiedzialny za pastwo

To, co najbardziej uderza we wspczesnej polskiej rzeczywistoci to sabo i niewydolno polskiego pastwa

W ponad dwadziecia lat po upadku komunizmu i odzyskaniu niepodlegoci nasze pastwo nie jest w stanie wypenia swoich podstawowych powinnoci. I nie jest to konstatacja z rzdu tych, ktrzy uksztatowani przez omnipotencj komunistycznego pastwa maj roszczenia o wszystko w stosunku do polskiego pastwa.

Pastwo powinno by przede wszystkim domem zapewniajcym jego wacicielowi godne i bezpieczne miejsce egzystencji i rozwoju. Ale stan pastwa nie jest bytem niezalenym od stanu narodu, jego moliwoci i uwarunkowa. Bogate narody istniejce w korzystniejszych warunkach geopolitycznych na og maj pastwa bogatsze i zdolne do hojniejszego wspierania rozwoju wasnych narodw.
Ale pastwo biedniejsze nie oznacza, e musi to by pastwo mniej sprawne, a zwaszcza mniej sprawiedliwe. W duszej perspektywie czasowej kondycja pastwa, jego charakter, stan, a take jego moliwoci, w znacznej mierze zale nie tylko od historycznych czy zewntrznych uwarunkowa, ale od twrczego wysiku wasnego narodu.
Po prostu w duszej perspektywie czasowej stan pastwa odzwierciedla kondycj narodu i to sam nard jest odpowiedzialny za jego stan. Dlatego naley postawi pytanie o zasadnicze przyczyny obecnego stanu naszego pastwa. Oczywista odpowied, i to polityczny establishment odpowiada za stan pastwa jest odpowiedzi tylko czciowo prawdziw.
W systemie demokratycznym partie polityczne s jednym z najwaniejszych kreatorw porzdku publicznego, take jego aksjologicznego wymiaru. Sprawujc wadz, maj moliwo definiowania wartoci, na ktrych buduj narodowy etos i ich wcielania poprzez dziaania polityczne, nie tylko w wymiarze polityki edukacyjnej czy kulturalnej.
Oczywicie nie tylko wadze polityczne maj wpyw na ksztatowanie narodowego etosu, ale nic nie zwalnia pastwa z obowizku jego ksztatowania. Tym bardziej, e przyszo kadego pastwa i kadego narodu zaley od systemu wartoci, na ktrym budowana jest jego tosamo.
Polityka budowania wsplnoty narodowej, tworzenia jego etosu, ksztatowania patriotyzmu, jest zatem niezbdnym elementem polityki kadego pastwa i kadego narodu, ktry pragnie y, rozwija si i coraz bardziej wpywa na ksztat, take zewntrznej wobec niego rzeczywistoci.
Patriotyzm to ksztatowanie wewntrznej potrzeby dziaania na rzecz rozwoju wasnego narodu we wszystkich wymiarach jego istnienia i ambicje wniesienia wasnego narodowego wkadu w rozwj dorobku oglnoludzkiego. Bez systematycznego i konsekwentnego budowania takiego etosu narodowego, we wspczesnej rzeczywistoci, tak silnie naznaczonej dynamik nihilizmu, aden nard nie jest w stanie nie tylko si rozwija, ale nawet w dugiej perspektywie czasowej przetrwa.
Polityka, jak mwi katolicka doktryna spoeczna, to roztropna troska o dobro wsplne. A zatem z tej troski nie mog by wyczone wartoci tworzce narodowy etos, bo wanie od ich charakteru zaley w znacznej mierze i kondycja narodu i przyszo pastwa.
Postulat polityki budowania wsplnoty i odrodzenia patriotyzmu wynika nie tylko z faktu koniecznoci prowadzenia normalnej polityki pastwowej, to jest dbania o wasn przyszo, ale take z powodu ogromnej dewastacji polskiego patriotyzmu, do ktrej doszo w okresie komunistycznym.
Z komunizmu wyszlimy nie tylko ze zniszczon gospodark, ale take gboko zdemoralizowani, zarwno w wymiarze indywidualnym, jak i narodowym. Komunizm by systemem dezintegracji wszelkich wartoci integrujcych nasz wsplnot narodow. Komunistyczny totalitaryzm blokowa praktykowanie cnt patriotycznych w codziennym yciu. I w ten sposb uksztatoway si pokolenia bez patriotycznej wraliwoci na wydarzenia dnia codziennego.

rdo: Dobry ZnakCopyright © Prawica Rzeczypospolitej

[ wykonanie ]