Prawica Rzeczypospolitej
Prawica Rzeczypospolitej na Facebook
Prawica Rzeczypospolitej na YouTube
ECPM

Wsparcie

Newsletter Prawicy
Jeeli chcesz otrzymywa informacje o nowociach na stronie i dziaalnoci Prawicy.
» Zamawiam
Struktury lokalne
Do pobrania
Logo Prawicy Rzeczypospolitej.
Logo Prawicy Rzeczypospolitej
Szukaj
Aktualnoci
02-11-2012
Piotr Strzembosz: Czy pastwo zdaje egzamin?

To, czy pastwo w jakiej kryzysowej sytuacji „zdao egzamin”, nie zaley ani od opinii urzdujcego Premiera, ani od opinii politykw opozycji, ale od tego, czy tej kryzysowej sytuacji skutecznie zaradzono oraz to, czy i jaki wpyw na t reakcj miao pastwo, jego struktury i konstytucyjne organy.

Z ust politykw rzdzcej koalicji czsto syszymy, e wybudowanie stadionu lub autostrady jest zasug rzdu lub konkretnego ministra („oddalimy do uytku”, „rzd dopilnowa”, „dziki ministrowi” itp.). Inn retoryk syszymy, jeli murawa stadionu nie nadaje si do rozegrania midzypastwowego meczu, a w czasie deszczu na schody spywa wodospad wody lub zapada si dopiero co otwarta autostrada. Wtedy rzd i minister tajemniczo mwi o „nierzetelnym wykonawcy”, „niesprzyjajcej aurze”, „oglnowiatowym kryzysie”. „Pastwo” w pocie czoa wybiera wykonawcw i finansuje rozmaite inwestycje, a gdy wybrany inwestor niespodziewanie schodzi z placu budowy, bankrutuje lub nie paci podwykonawcom, to ani „pastwa”, ani „rzdu” ani „ministra” nie ma. Sowem – sukcesy s udziaem „pastwa”, a wpadki, niedorbki i poraki s… bezpastwowcami.

Slogan „pastwo zdao egzamin” syszymy nie tylko wtedy, gdy mamy do czynienia z niekwestionowanym sukcesem, ale rwnie wtedy, gdy sukces jest wtpliwy lub go wrcz nie ma. „Pastwo zdao egzamin” rwnie wtedy, gdy goym okiem wida, e nastpia totalna poraka pastwa. Gdy wielokrotnie skazywany aferzysta nie trafia do wizienia lub gdy z powodu bdw i zaniedba nastpuje pochwek nie tego zmarego, wtedy „pastwo” dziwnie znika, chowa si za plecami prokuratora, sdowego kuratora, anonimowego urzdnika a nawet rodziny zmarego, ktra „bdnie rozpoznaa ciao”.

Zatem, jeli wedug sw rzdzcych „pastwo” moe zda egzamin nie tylko wtedy, gdy mamy do czynienia z oglnopastwowym sukcesem lub ewidentnym, personalnym sukcesem konstytucyjnego ministra (kto poda jaki przykad?), ale wtedy, gdy sukces jest wycinkowy lub jednostkowy, to na zasadzie analogii moliwa jest sytuacja odwrotna. Pastwo, rzd czy minister moe „nie zda egzaminu” nie tylko wtedy, gdy zawiedzie caa struktura pastwa, ale rwnie wtedy, gdy zawiedzie lub popeni bd pojedynczy organ pastwa lub nawet pojedynczy czowiek bdcy czstk struktury pastwa (np. rejonowa prokuratura lub sdowy kurator, Komisja Millera lub akredytowany Edmund Klich).

Oczywicie sam fakt zaistnienia bdu, nieuczciwoci lub niekompetencji urzdnika czy terenowej agendy nie wiadczy o „nie zdaniu egzaminu” przez „pastwo”, ale moe o tym wiadczy wtedy, jeli ten bd czy niekompetencja wynika nie z uomnoci tej pojedynczej osoby lub instytucji, ale z bdw strukturalnych w obszarze, za ktre odpowiada pastwo, np. szkolenie i nadzr nad prokuratorami (Amber Gold, ledztwo dotyczce katastrofy smoleskiej) czy urzdnikami MSZ (wysane PIT-y i jawny wykaz biaoruskiej opozycji wspieranej przez resort), rzetelno przetargw na wykonanie publicznych inwestycji (Stadion Narodowy, autostrady, stocznia), stan infrastruktury (katastrofy kolejowe), brak aktw wykonawczych do midzynarodowych umw (tryb wyjaniania katastrofy smoleskiej).

Jeli za podniesienie szlabanu odpowiada drnik, to ju za sprawno techniczn tego szlabanu drnik nie odpowiada, a tym bardziej nie odpowiada za to, wedug jakich procedur po polskich torach jed pocigi.

Idc dalej tym tropem - za zamknicie (lub nie) dachu nad Stadionem Narodowym odpowiada „pastwo”, gdy pan (lub pani) majca w zasigu rki przycisk uruchamiajcy urzdzenie zamykajce dach nie jest przypadkow osob, ale etatowym pracownikiem lub osob wynajt i nadzorowan przez kierownictwo Narodowego Centrum Sportu Sp. z o. o. , ktre jest powoane, finansowane i nadzorowane przez Ministerstwo Sportu i Turystyki, a ono z kolei zostao powoane i jest nadzorowane przez Premiera Rzdu RP.

Minister spraw wewntrznych Belgii poda si do dymisji po ucieczce z konwoju gronego pedofila nie dlatego, e osobicie nie dopilnowa konwojowanego aresztanta, ale ze zgoa innych powodw.

Pierwszy powd, to obowizek nadzoru. Jako tego nadzoru, ktry za spraw ministra idzie w d przez wszystkie szczeble jego resortu sprawia, e w jednym resorcie procedury s przestrzegane lepiej, a w innym gorzej. Tam, gdzie procedury s le przestrzegane lub przestrzegane nie s wcale, odpowiedzialno musi spada na wszystkich winnych zaniedba, ale w pierwszej kolejnoci na ministra tolerujcego taki stan rzeczy.

Drugi powd, to odpowiedzialno, mona rzec „honorowa”, ministra za wasnych podwadnych. Za ich uczciwo, kompetencje, sprawno dziaania. Jeli oni zawodz, to przeoony nie moe powiedzie „to nie ja”, tylko winien wzi odpowiedzialno na siebie, wcznie z oddaniem si do dyspozycji Premiera.

Trzeci powd, to przewiadczenie, e obywatele powinni mie zaufanie do swojego pastwa. To wiadomo, e w razie kolejowej katastrofy, mierci Prezydenta (lub kogokolwiek innego) czy midzypastwowego meczu, struktury pastwa istniej, s gotowe do dziaania i dziaaj szybko, sprawnie i kompetentnie. e minister jest nie tylko od przecinania wstgi na kolejnym odcinku autostrady, ale staje przed spoeczestwem i bierze odpowiedzialno za powierzone mu zadania rwnie wtedy, gdy autostrada si zapada lub budowana jest z pogwaceniem prawa budowlanego. Nie bierze odpowiedzialnoci za pijanego operatora koparki, ale za przetarg, w wyniku ktrego budow autostrady powierzono niewiarygodnej firmie, ju tak. Nie odpowiedzialnoci za bankructwo stoczni (jeli si do tego nie przyczyni), ale za prb jej sprzeday czowiekowi ciganemu midzynarodowym listem goczym, ju tak.

Premier Tusk nie bierze odpowiedzialnoci za niszczenie wraku Tu154 przez Rosyjskiego onierza, ale za wyjazd na rozmowy do Rosji bez wiedzy, jakie konwencje i umowy midzypastwowe obowizuj i s moliwe do zastosowania, ju tak.

Dlatego konsekwentnie twierdz, e pod obecnym przywdztwem politycznym i administracyjnym, polskie pastwo nie zdao egzaminu.


Skomentuj na portalach m. in.:

Wpolityce.pl - Piotr Strzembosz: Czy pastwo zdaje egzamin?

Prawica.net - Piotr Strzembosz: Czy pastwo zdaje egzamin?

Salon24 - Piotr Strzembosz: Czy pastwo zdaje egzamin?Copyright © Prawica Rzeczypospolitej

[ wykonanie ]