Prawica Rzeczypospolitej
Prawica Rzeczypospolitej na Facebook
Prawica Rzeczypospolitej na YouTube
ECPM

Wsparcie

Newsletter Prawicy
Jeeli chcesz otrzymywa informacje o nowociach na stronie i dziaalnoci Prawicy.
» Zamawiam
Struktury lokalne
Do pobrania
Logo Prawicy Rzeczypospolitej.
Logo Prawicy Rzeczypospolitej
Szukaj
Aktualnoci
21-11-2012
Ryszard Frczek - Opowie o „biskupie tuaczu”

Biskup Gawlina zakada cmentarze na Monte Ciasno i Loretto. Dba aby w podziemiach Bazyliki w. Piotra wybudowano kaplic polsk. Nigdy nie bdzie dane mu wrci do Polski. Biskup polowy wdruje po wiecie. Odwiedza skupiska Polakw. Tworzy polskie misje katolickie w Argentynie, Brazylii, Chile, Australii, Tanzanii, RPA, Danii, Hiszpanii, Luksemburgu, Szwajcarii, Holandii i Szwecji – opisuje powojenne lata arcybiskupa Gawliny Ryszard Frczek.

Zbliaa si pnoc jest 21 wrzenia 1964. Arcybiskup Jzef Gawlina siedzia w fotelu w swoim pokoju w Rzymie. Nastpnego dnia mia mie przemwienie podczas trwajcych obrad III Sesji Soboru Watykaskiego II. Biskup otworzy brewiarz, zatrzyma si na Psalmie 60. wersecie 4. „bo Ty jeste dla mnie obron, wie warown przeciwko wrogowi”. Ten fragment wybra za motto swego biskupiego posugiwania. By przygotowany na mier. O czym myla? Moe po raz kolejny wraca do Strzybnika, wspominajc matk, ktra przed jego narodzeniem musiaa ucieka z palcego si rodzinnego domu? „Przyszedem na wiat w obcym domu” – umiecha si wtedy – „Bd musia si bardzo wiele tua”.

Wrci do pracy. Mowy nie dokoczy. Zasab. Po chwili przestao bi serce wielkiego skromnego Polaka, syna raciborskiej ziemi, ktry w wrzeniu 1939 r. przedziera si przez Rumuni, Wgry, unikajc obawy rosyjskich czelistw i gestapo dotar do Rzymu. I stao si to, czego najbardziej Sowieci i Niemcy si obawiali. Dotar do Rzymu. W dniu 5 padziernika papie Piusa XII przeduy mu jurysdykcje biskupa polowego, co porednio oznaczao uznanie cigoci pastwa polskiego i jego armii. Polska yje.


Pod sercem matkiUrodzi si 18. listopada 1892 roku w rodzinie Franciszka i Joanny, z domu Bana. Rodzice posiadali piciohektarowe gospodarstwo rolne, prowadzili wiejsk gospod. Kiedy Joanna nosia Jzefa pod sercem, Gawlinw spotkaa tragedia. Poar strawi dom i gospodarstwo. Wkrtce w izbie yczliwych ssiadw przyszed na wiat Jzef Feliks. Rodzice powicili syna w. Jzefowi, aby towarzyszy mu na drogach jego ycia. Chrzest odby siw Rudniku, w zaadaptowanej na ten cel stodole z uwagi, e dotychczasowy drewniany kociek zosta rozebrany, a nowy by jeszcze w trakcie budowy. Tak zacza si wdrwka Jzefa Feliksa Gawliny, „Biskupa-Tuacza” jak nazwa Gawlin Jan Pawe II. Dziecistwo chopiec spdzi w Strzybniku wraz z rodzestwem – bratem Leonem i siostrami: Helen i Tek.Dawny powiat raciborski by enklaw polskoci. Tote i w rodzinie Gawlinw czytano, modlono si i dbano o tradycj polsk. Modlitewnik by pierwsz ksik, z ktrej mody Jzef uczy si czyta. Matka, kobieta wraliwa, i dobrotliwa dopilnowaa, aby dzieci czytay i pisay w obu jzykach: polskim i niemieckim. Szko elementarn Jzek ukoczy w Rudniku.Wilczy biletDalsz nauk mody Gawlina rozpocz w Krlewskim Ewangelickim Gimnazjum w Raciborzu (obecnie I Liceum Oglnoksztacce im. Jana Kasprowicza), mieszksjc na stancji u Pastwa Kowaczkw. W szkole zwiza si z kkiem Polakw, zaprzyjaniajc si z Alfonsem Zgrzebniokiem, w przyszoci jednym z dowdcw III Powstania lskiego i wicewojewod biaostockim. W kociele WNMP Jzef w dniu 5. maja 1905 r. przyj sakrament bierzmowania z rk kardynaa Jerzego Koppa. Bardzo duy wpyw na modzieca mia ks. dr Stefan Siwiec nauczyciel jzyka polskiego. Dziaalno propolska nie podobaa si wadzom niemieckim, ktra wiedziaa o tajnych wyjazdach do Krakowa, spotkaniach. Wielokrotnie kontrolowaa stancj u Kowaczkw. Podczas jednej z rewizji znaleziono ksiki polskie. Gawlina z „wilczym biletem” zosta usunity z gimnazjum tu przed matur. W tym czasie umiera ojciec Franciszek, czowiek niezwykle prawy. Cay ciar wychowania bierze na siebie matka. Pozostaje sama z czwrk dzieci. Po wielokrotnych prbach, umieszcza syna w gimnazjum w Rybniku. Jzef nie tylko jest nadal wierny swoim przekonaniom, ale zostaje przewodniczcym polskiego kka i zdaje matur z bardzo dobrymi wynikami.

GrenadierTo nie byo zaskoczenie. Po maturze ju w marcu 1914 r. Jzef zapisuje si na studia na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Wrocawskiego. Wybucha wojna. Latem 1914 roku zostaje powoany do 11. puku grenadierw armii pruskiej. 3. kwietnia 1915 roku zostaje skierowany na front francuski. Dwukrotnie ranny, w listopadzie wraca do Wrocawia, gdzie po okresie rekonwalescencji kontynuuje studia. Kiedy w 1917 r. przygotowuje si do pierwszych wiece, dwa dni przed wanym wydarzeniem zostaje ponownie wcielony do armii niemieckiej. W czerwcu Gawlina przywdziany w cytrynowy mundur i korkowy hem rusza pocigiem na bliski wschd. W Opolu egna go matka, wraz z bratem Leonem, z ktrym jest to ostatnie spotkanie ziemskie. Trzy lata pniej Leon umiera. Mody Gawlina walczy w Turcji. Rok pniej, w bitwie pod Damaszkiem trafia do niewoli angielskiej.Wrd swoichPo roku wraca do Wrocawia. 19. czerwca 1921 roku, z rk kard. Adolfa Bertrama otrzymuje wicenia kapaskie. Pierwszymi placwkami modego kapana s Dbiesko w powiecie rybnickim, a rok pniej Tychy. W lipcu 1924 roku zostaje sekretarzem generalnym Ligi Katolickiej Administracji Apostolskiej Grnego lska. Wkrtce jako redaktor naczelny kieruje Gociem Niedzielnym. W roku 1927 prymas August Hlond powierza mu zorganizowanie w Warszawie Katolickiej Agencji Prasowej. Zwizki, ju praata, z ziemi raciborsk s bardzo ywe. W 1929 r. r. zostaje kuratorem powstajcej prowincji Zgromadzenia Sistr Maryi Niepokalanej w Brzeziu n/Odr. 21. lipca 1931 zostaje proboszczem parafii w. Barbary w Krlewskiej Hucie. Tu daje si pozna jako wietny organizator. Zakada Caritas, ochronk dla dzieci, kuchni ludow. 14. lutego 1933 roku zostaje mianowany, za wskazaniem przez Marszaka Jzefa Pisudskiego, biskupem polowym Wojska Polskiego. Sakr biskupi otrzyma 19. marca 1933 roku w Krlewskiej Hucie (dzi Chorzw) z rk kard. Augusta Hlonda. Wkrtce wydaje modlitewnik onierski, wzdu granicy wgierskiej buduje 60. kociow. Przemawia na pogrzebach Marszaka Jzefa Pisudskiego w 1935 roku i Wojciecha Korfantego w 1939 roku w Katowicach.Wybucha II wojna wiatowa. Biskup polowy kieruje do onierzy list pasterki: „Wrg narzuci nam wojn… Chce poniy nasz najukochasz ojczyzn… Bdcie godnymi bojownikami Boga i Polski”.W nocy z 6. na 7. wrzenia 1939 roku, na polecenie naczelnych wadz WP, bp. Gawlina opuszcza Warszaw. Ranny podczas bombardowania w ucku, przedziera si na poudnie i w dniu 18. wrzenia przekracza granic polsko-rumusk. Dwa tygodnie pniej przybywa do Rzymu. Ju 18. padziernika w Paryu podejmuje obowizki biskupa polowego Wojsk Polskich, bierze czynny udzia w organizacji Wojska Polskiego we Francji. 21. grudnia 1939 roku prezydent Raczkiewicz mianuje Gawlin czonkiem I Rady Narodowej RP.
Szlakiem generaa AndersaNa wie, e gen. Wadysaw Anders tworzy Polsk Armi, 19. kwietnia 1942 roku biskup polowy przekracza granic ZSRR i wizytuje oddziay Armii Polskiej, w Uzbekistanie, Tadykistanie, Kirgistanie i Kazachstanie. Przez Irak i Iran, wdruje z onierzami do Jerozolimy.

16. sierpnia 1943 gen. Gawlina celebrowa msz aobn na pogrzebie W. Sikorskiego w Newark. 15. lutego 1943 wyrusza w podr do USA, gdzie spotyka si z prezydentem Franklinem D. Rooseveltem. Jednak cel wyjazdu do Ameryki by zgoa inny. Organizuje pomoc dla dzieci polskich znajdujcych si w ZSRR.Biskup Polowy wraca do swoich onierzy. Bierze udzia w kampanii woskiej, w bitwie pod Monte Cassino, gdzie peni funkcj kapelana liniowego. Jeden z uczestnikw, Stanisaw Piekut, tak wspomina swojego biskupa: W pobliu Fermo, w Marchii, gdzie 3. dywizja posuwaa si ustawicznym marszem w stron Ankony, wypychajc nieprzyjaciela na pnoc, pad od wybuchu miny ks. Stanisaw Targosz. Po odprawieniu naboestwa, zwoki, niesione na barkach onierzy, zostay czasowo pochowane na tamtejszym cmentarzu. I wtedy wanie, jak nigdy przedtem ani pniej, widziaem ks. Gawlin w roli biskupa polowego. Ten kaznodzieja, ktry zwyczajnie way kade sowo, wyrbywa je jak wgiel z rodzinnej ziemi lskiej, tym razem mwi spontanicznie i ze zami w oczach. Wida jak bardzo kocha bliskich mu onierzy. Jego wyniosa posta, zaamujcy si gos nad grobem modego kapelana, udzielay si suchaczom-onierzom oraz grupie miejscowej ludnoci”.

Z dala od ojczyzny

Biskup Gawlina zakada cmentarze na Monte Ciasno i Loretto. Dba aby w podziemiach Bazyliki w. Piotra wybudowano kaplic polsk. Nigdy nie bdzie dane mu wrci do Polski. Biskup polowy wdruje po wiecie. Odwiedza skupiska Polakw. Tworzy polskie misje katolickie w Argentynie, Brazylii, Chile, Australii, Tanzanii, RPA, Danii, Hiszpanii, Luksemburgu, Szwajcarii, Holandii i Szwecji.

Umiera z dala od ojczystej ziemi. Ostatnia wol byo by blisko tych, ktrych tak pokocha. Blisko tych, z ktrymi walczy o woln Polsk. Jest pochowany na Monte Cassino.

Czerwone maki na Monte Cassino zamiast rosy piy polsk krew.
Po tych makach szed onierz i gin, lecz od mierci silniejszy by gniew.
Przejd lata i wieki przemin, pozostan lady dawnych dni
i tylko maki na Monte Cassino czerwiesze bd, bo z polskiej wzrosy krwi.

rdo: FrondaCopyright © Prawica Rzeczypospolitej

[ wykonanie ]