Prawica Rzeczypospolitej
Prawica Rzeczypospolitej na Facebook
Prawica Rzeczypospolitej na YouTube
ECPM

Wsparcie

Newsletter Prawicy
Jeeli chcesz otrzymywa informacje o nowociach na stronie i dziaalnoci Prawicy.
» Zamawiam
Struktury lokalne
Do pobrania
Logo Prawicy Rzeczypospolitej.
Logo Prawicy Rzeczypospolitej
Szukaj
Aktualnoci
Nowa formua dziaania radnych Prawicy w dzkim sejmiku

27 lutego br. dzki Klub Chrzecijasko-Konserwatywny Sejmiku Wojewdztwa dzkiego, ktry tworz radni Prawicy Rzeczypospolitej (Wojciech Walczak, Pawe Kwaniak) i radni zwizani ze rodowiskiem konserwatywnym ministra Kazimierza M. Ujazdowskiego, podpisa porozumienie o wsppracy z klubem radnych Platformy Obywatelskiej. Porozumienie ma suy prowadzeniu harmonijnej polityki na rzecz wojewdztwa oraz wprowadzeniu do niej nowych elementw, np. dziaania na rzecz wzmocnienia rodzin. Wyrazem tego bdzie m.in. utworzenie komisji rodziny w dzkim sejmiku oraz szerokie wsparcie ze strony samorzdu dla projektu budowy domu samotnej matki Archidiecezji dzkiej.

Oba kluby maj cile wspdziaa na rzecz bardziej zrwnowaonej polityki inwestycyjnej, przede wszystkim modernizacji i przebudowy zaniedbanych przez ostatnie dziesiciolecia drg wojewdzkich. Wsppraca obejmie kwestie jednoznacznego wsparcia idei lokalizacji lotniska transkontynentalnego midzy odzi a Warszaw. dzki Klub Chrzecijasko-Konserwatywny przejmie te cz odpowiedzialnoci za dziaania niektrych komisji, departamentw Urzdu Marszakowskiego i jednostek podlegych zarzdowi wojewdztwa. Jednoczenie klub, w skad ktrego wchodz radni Prawicy, bdzie podejmowa dalsze dziaania zmierzajce do zawarcia formalnej koalicji i przejcia odpowiedzialnoci za szerokie spektrum spraw dotyczcych wojewdztwa.

Podjcie wsppracy midzy KCh-K a klubem PO jest konsekwencj rezygnacji klubu Platformy ze wsppracy z LiD w sejmiku dzkim i wsplnego gosowania nad odwoaniem z funkcji czonka zarzdu wojewdztwa szefa SLD w dzkiem – Krzysztofa Makowskiego.Copyright © Prawica Rzeczypospolitej

[ wykonanie ]