Prawica Rzeczypospolitej
Prawica Rzeczypospolitej na Facebook
Prawica Rzeczypospolitej na YouTube
ECPM

Wsparcie

Newsletter Prawicy
Jeeli chcesz otrzymywa informacje o nowociach na stronie i dziaalnoci Prawicy.
» Zamawiam
Struktury lokalne
Do pobrania
Logo Prawicy Rzeczypospolitej.
Logo Prawicy Rzeczypospolitej
Szukaj
Aktualnoci
Antyrodzinn ideologi feministek finansowo wspiera... lski Urzd Marszakowski. Ostry protest wystosowaa Prawica Rzeczypospolitej.

Chodzi o promujcy ideologi gender eksperyment "Zmiennicy – zmie swoj yciow rol". Przygotowa go Europejski Fundusz Spoeczny Urzdu Marszakowskiego Wojewdztwa lskiego we wsppracy z Antyradiem. Na swojej stronie internetowej Fundusz promuje swoj akcj w ten sposb: "Pasjonat motoryzacji zostaje kosmetyczk, a wieczorem wiczy taniec brzucha. Pracowniczka administracji gasi poary, a w czasie wolnym poznaje wiat wirtualnych gier". Dalej czytamy, e w ramach eksperymentu "przez jeden dzie trzy kobiety i dwch mczyzn wykonywa bdzie tak zwane typowo »mskie« i »kobiece« zawody. Do udziau w akcji zgosio si ponad 100 osb. Do eksperymentu zaproszono pi, ktre najciekawiej uzasadniy swoj ch udziau w wydarzeniu. Kada z nich sprbuje wej w nieznan sobie do tej pory rol".

W wydanym 7 marca owiadczeniu Prawica Rzeczypospolitej Wojewdztwa lskiego protestuje przeciw wydawaniu budetowych pienidzy "na program promujcy ideologicznie niepokojce zachowania spoeczne »Zmiennicy«. Fanaberie, na ktre urzdnicy maj i wydaj pienidze, na pewno nie spodobaj si pacjentom zamykanych szpitali wojewdzkich czy te pasaerw godzinami czekajcych na wynajty przez Koleje lskie pocig".

Dziaacze Prawicy RP zwracaj uwag, e pod iluzj rozrywki i bez wyjanienia istoty terminu „gender” Urzd Marszakowski promuje niebezpieczn dla spoeczestwa ideologi, "ktra bynajmniej nie pragnie poprzesta na »zamianie zawodw«. Prawica Rzeczypospolitej Wojewdztwa lskiego, obserwujc t do kuriozaln sytuacj, wzywa Wadze Wojewdztwa do zaprzestania wydawania pienidzy z budetu na tego typu akcje, zwaszcza w sytuacji, gdy pienidze te pochodz z zaduenia. Chcielibymy take przypomnie, i podobn akcj promocji mskich zawodw u kobiet wprowadzali w latach czterdziestych i pidziesitych tacy ludzie jak Bierut, Minc i Stalin".

Pod listem podpisali si lscy dziaacze Prawicy RP: Ryszard Frczek, Lucjan Grajczyk, Konrad Kowalski, Krzysztof Masny i Wadysaw Motyka.

Apel Prawicy Rzeczypospolitej Wojewdztwa lskiego
w celu zaprzestania promocji polityki gender

Szanowni Pastwo!

W sytuacji, gdy wadze Wojewdztwa lskiego zaduaj nasz region w gigantycznym tempie, gdy Sejmik Wojewdzki przeznacza 6 milionw zotych na biece dugi wyjtkowo nietrafionego pomysu, jakim s Koleje laskie, Urzd Marszakowski wydaje pienidze na program promujcy ideologicznie niepokojce zachowania spoeczne „Zmiennicy”. Fanaberie, na ktre urzdnicy maj i wydaj pienidze, na pewno nie spodobaj si pacjentom zamykanych szpitali wojewdzkich czy te pasaerw godzinami czekajcych na wynajty przez Koleje lskie pocig. Europejski Fundusz Spoeczny w sposb tragiczny wywizuje si ze swoich zada w zwalczaniu bezrobocia, szczeglnie w czasie, gdy przekracza ono coraz to wyszy puap. Osoby, dla ktrych nie ma pracy ani alternatywy w postaci kursw zawodowych, na pewno nie uciesz si, e pienidze na ten cel przeznaczone przejd na promocj nowych idei. Wbrew propagandzie polityki gender, racjonalne i konserwatywne spoeczestwo naszego regionu nie zechciao bawi si „na balu toncego statku”, bo do tego mona porwna sytuacj naszego wojewdztwa, i tylko niecae sto osb zgosio swj akces do tego programu. Pod iluzj rozrywki i bez komplementarnego wyjanienia istoty terminu „gender” proponuje si nam gboko ingerujcy w prawa czowieka model zachowa kulturowych. Przypomina to zachowanie wadz z poprzedniego ustroju, ktre podczas wanych uroczystoci dla Polski walczcej organizoway konkurencyjne jarmarki w celu „zwabienia” obywatela, podczas ktrych mona byo zdoby produkty niedostpne na co dzie w sklepach. Niniejsza akcja ma wymiar manipulacyjny, poniewa zakrywa przed spoeczestwem istot ideologii „gender”, ktra bynajmniej nie pragnie poprzesta na „zamianie zawodw”. Ponadto, kady czowiek ma prawo do otrzymania kompletnych informacji na tematy, ktre wadza pragnie przez swj autorytet promowa, a nie zadowala si jedynie „popkulturowymi” mrzonkami napisanymi kolorowymi literami. Jest to traktowanie niepowane i niegodne.

Prawica Rzeczypospolitej Wojewdztwa lskiego, obserwujc t do kuriozaln sytuacj, wzywa Wadze Wojewdztwa do zaprzestania wydawania pienidzy z budetu na tego typu akcje, zwaszcza w sytuacji, gdy pienidze te pochodz z zaduenia. Chcielibymy take przypomnie, i podobn akcj promocji mskich zawodw u kobiet wprowadzali w latach czterdziestych i pidziesitych tacy ludzie jak Bierut, Minc i Stalin.

Penomocnicy okrgowi Prawicy Rzeczypospolitej Wojewdztwa lskiego Ryszard Frczek, Lucjan Grajczyk, Konrad Kowalski, Krzysztof Masny, Wadysaw Motyka


rdo: Go NiedzielaCopyright © Prawica Rzeczypospolitej

[ wykonanie ]