Prawica Rzeczypospolitej
Prawica Rzeczypospolitej na Facebook
Prawica Rzeczypospolitej na YouTube
ECPM

Wsparcie

Newsletter Prawicy
Jeeli chcesz otrzymywa informacje o nowociach na stronie i dziaalnoci Prawicy.
» Zamawiam
Struktury lokalne
Do pobrania
Logo Prawicy Rzeczypospolitej.
Logo Prawicy Rzeczypospolitej
Szukaj
Aktualnoci
20-03-2013
Ojciec wity Franciszek

Marek Jurek dla Fronda.pl: Papie przychodzi z kraju pod pewnymi wzgldami podobnego do Polski

- Papie przychodzi z kraju pod pewnymi wzgldami podobnego do Polski: kraju, ktry w XIX wieku walczy o niepodlego, o bardzo ywej religijnoci ludowej, w ktrej wiara splata si z patriotyzmem - mwi w rozmowie z Fronda.pl Marek Jurek.

Szybki wybr Ojca witego zaprzeczy teoriom o gbokich podziaach wrd kardynaw. Papie przychodzi z kraju pod pewnymi wzgldami podobnego do Polski: kraju, ktry w XIX wieku walczy o niepodlego, o bardzo ywej religijnoci ludowej, w ktrej wiara splata si z patriotyzmem. Znaczcy jest wybr imienia, cho dopiero dowiemy si, ktrego z Franciszkw Ojciec wity wybiera na swego patrona – Franciszka z Asyu czy Franciszka Ksawerego, brata Papiea z zakonu jezuitw. Bardzo ujmujca bya modlitwa Ojca witego za papiea Benedykta XVI. Dzi przychodzi naszej modlitwy za Ojca witego, o ktr papie Franciszek prosi.

rdo: Fronda

Arkadiusz Robaczewski: Franciszek - papie gbokiej jednoci

Wybr Papiea Franciszka I przeama schematy. Jest zaskakujcy, podobnie jak abdykacja Benedykta XVI, ogoszona kilka tygodni temu. To, co towarzyszy dzi katolikom, to duchowe, eklezjalne zjednoczenie w Mistycznym Ciele Chrystusa z Jego widzialn Gow - Ojcem w., i towarzyszce temu pragnienie podania za Nim. Cho na pewno bdzie to droga pena niespodzianek - twierdzi Arkadiusz Robaczewski z Centrum Kultury i Tradycji (www.wieden1683.pl).

"Franciuszku, odbuduj mj Koci" - to zdanie ze snu Piotra Bernardone, znanego szerzej jako w. Franciszek z Asyu - wybrzmiao dzisiejszego wieczoru na Placu w. Piotra. To moje pierwsze skojarzenie, po usyszeniu imienia naszego nowego Papiea.

(...)

Dzi ludzie na caym wiecie s zwodzeni przez herezje doktrynalne, przez mirae nowej moralnoci; ideologie odcinajce czowieka od Boga, negujce jego otwarto na Trjc wit i ask, zaguszajce albo wrcz zabijajce obraz Boga w kadym czowieku, s w rozkwicie. Do tego panuje zwtpienie i niewiara w hierarchi, ktra mogaby przywrci ad i splendor wieczniotrwaych prawd, wskaza jedyn drog, ktra jest pewna i prowadzi do szczliwej wiecznoci.

W takim wiecie staje Franciszek I. Opinie o nim s sprzeczne, cho nie sdz, by by to czowiek sprzecznoci. Moe wanie dlatego, e tak, pozornie sprzeczne rzeczy mona o nim powiedzie - jest to Papie, ktry, z jednej strony, w sposb bardzo radykalny, sprzeciwia si teologii wyzwolenia, ale jednoczenie szed, jako arcybiskup, sprawowa Msz w. do slumsw, zachowana w nim jest gboka, ewangeliczna jedno. Miejmy nadziej, e bdzie to Papie zawierzenia Maryi. Papie, ktry wskazujc na rone ndze tego wiata - te materialne, ale take te duchowe, moralne - wskae, e wyzwolenie od nich odbdzie si przez szerzenie Krlestwa Serca Jezusowego i Krlestwa Niepokalanego Serca Maryi.

Modlimy si, by by to Papie kontynuacji reformy Kocioa, ktr rozpocz Benedykt XVI. reformy, ktra nie polega na wprowadzani rewolucyjnych zmian, a na ukazywaniu na nowo blasku wiecznotrwaej Tradycji w doktrynie, liturgii i chrzecijaskiej moralnoci. W tym dziele wspierajmy naszego Papiea, Franciszka I.

rdo: Fronda


Barcikowski dla Fronda.pl: Koci udowodni swoj niezaleno od mediw

Wielokrotnie pokazywa, e nie boi si ani prezydentw, ani premierw, ani mediw, ani rnych lobby, tylko zawsze – jak pisa w. Pawe – nastaje w por i nie w por - mwi Micha Barcikowski ("Christianitas") w rozmowie z Aleksandrem Majewskim (Fronda.pl).

Aleksander Majewski (Fronda.pl): Jak postrzega Pan wybr kard. Bergoglio na Stolic Piotrow?

Micha Barcikowski („Christianitas”): Przede wszystkim jako porak watykanistw i dziennikarzy. Cakowicie zgadzam si z usyszan wczoraj opini, e kardynaowie i Koci udowodnili swoj niezaleno od mediw i wszelkich naciskw ze strony dziennikarzy. Szybko dokonali wyboru czowieka o ktrym nie mwio si zbyt wiele. Oczywicie wspominao si o kard. Bergoglio podczas poprzedniego konklawe, ale teraz media niezwykle rzadko przypominay jego osob. Okazuje si, e kryteria wyboru byy zupenie inne, ni sugerowali to dziennikarze, a kardynaowie znaj si znacznie lepiej, ni przedstawiaj to dziennikarze.

Jeszcze nigdy media tak uwanie nie ledziy konklawe. Efekt rozwoju technologicznego?

Tak, zdecydowanie. Musimy pamita, e gdy wybierano Benedykta XVI, portale spoecznociowe nie byy jeszcze tak rozwinite, jak obecnie. Mona powiedzie, e to wrcz rnica epok.

Jakim papieem bdzie Franciszek?


Niewtpliwie bdzie to papie, ktry bdzie prorokiem cywilizacji ycia, w obronie ktrej stawa wielokrotnie. Bdzie papieem, ktry nie bdzie ucieka od wyzwa, ktre stawia wspczesny wiat. Owszem, Ojciec wity doskonale zdaje sobie spraw z jego kondycji, ale jednoczenie nie zamyka si przed nim, w tym znaczeniu, ale chce zanie mu Prawd. Wielokrotnie pokazywa, e nie boi si ani prezydentw, ani premierw, ani mediw, ani rnych lobby, tylko zawsze – jak pisa w. Pawe – nastaje w por i nie w por.Mwimy o cywilizacji ycia. A co ze spraw Tradycji katolickiej, hermeneutyki cigoci czy liturgii, ktrej tyle uwagi powici Benedykt XVI?

Chciabym podkreli, e nie mona sprowadza spraw Tradycji tylko do rytu, ktry preferujemy. Tradycja Kocioa to co znacznie wicej ni ta czy inna forma rytu liturgii, to – obok Pisma witego – sposb objawienia si Boga wiatu, wic przekracza to wszelkie frakcje w Kociele. Z tego wzgldu kady papie jest tradycjonalist. Na pewno nie jest to tzw. prostaczek bez wyksztacenia, wrcz przeciwnie. Nie jest to rwnie stereotypowy poudniowoamerykaski jezuita obstajcy za teologi wyzwolenia. Pytanie, jak ma wraliwo liturgiczn? Mona by prorokiem prawdy Boej, przekonanym o cigoci nauki Kocioa, ale mona mie rn wraliwo w stosunku do form liturgicznych. Na pewno Franciszek jest papieem maryjnym, papieem Raca w. Tu rewolucji nie bdzie. Co do jego stosunku do liturgii, to na razie moemy zauway, e ma przywizanie do prostoty. Dla mnie, jako tradycjonalisty, to nie splendor jest najwaniejszy. Nie chodzi o liczb koronek czy zotych nici.

Rwnie strj w jakim Ojciec wity wyszed na balkon, aby powita wiernych, by dosy skromny...

No wanie. Chciabym jednak podkreli, e nie wycigabym z tego zbyt daleko idcych wnioskw. Dla mnie wszystkie znaki maj swoje miejsce, ale nie s tak samo wane. Duo bardziej istotn kwesti bdzie to, czy krzy podczas Mszy papieskich bdzie ustawiony na rodku otarza, tak jak za czasw Benedykta XVI, a nie to, w jak bogate szaty ubierze si Ojciec wity. Dzisiaj Franciszek bdzie odprawia Msz w. w Kaplicy Sykstyskiej. Zobaczymy, czy bdzie odprawia stojc razem z wiernymi versus Deum czy bdzie bardziej przywizany do celebracji twarz do ludu. To wszystko wicej nam powie o papieu ni brak mucetu.

Dzikuj za rozmow.

rdo: FrondaCopyright © Prawica Rzeczypospolitej

[ wykonanie ]