Prawica Rzeczypospolitej
Prawica Rzeczypospolitej na Facebook
Prawica Rzeczypospolitej na YouTube
ECPM

Wsparcie

Newsletter Prawicy
Jeeli chcesz otrzymywa informacje o nowociach na stronie i dziaalnoci Prawicy.
» Zamawiam
Struktury lokalne
Do pobrania
Logo Prawicy Rzeczypospolitej.
Logo Prawicy Rzeczypospolitej
Szukaj
Aktualnoci
16-04-2014
Marian Pika: Prawda Chrzecijastwa

wita okresu Wielkanocy przeywamy, przede wszystkim najpierw, jako wita ofiarnej mioci Chrystusa odkupujcego na krzyu rodzaj ludzki, a nastpnie jako wito Zmartwychwstania. wito radoci, wiary w przezwycienie mierci i odkupienie powiadczone zmartwychwstaniem naszego Pana. Ten charakter wit podkrela w naszej strefie klimatycznej powracajca do ycia przyroda, obudowana tradycj i obyczajem podkrelajcym powrt do ycia. Ta bogata kulturowa i obyczajowa strona przeywania wit, troch na margines , spycha ich inny wymiar. A mianowicie prawd o Boej i ludzkiej rzeczywistoci. Bo cho powszechnie wierzymy w zmartwychwstanie Chrystusa i wierzymy w prawdy wiary podawane przez Koci, to jednak take polski katolicyzm jest coraz silniej poddawany cinieniu wtpliwoci, erozji wiary, jej redukcji tylko do wymiaru kulturowo-obyczajowego. A tym czasem, zasadnicze pytanie brzmi, czy to wszystko co podaj Ewangelie, to tylko opis ycia czowieka, czy te Jezus jest Bogiem. Dzi ju nikt nie kwestionuje historycznoci Jezusa, jak to mieli w zwyczaju dawni "uczeni" marksistowscy. Dzi wtpliwoci si szerz, czy Jezus jest Chrystusem. To jest fundamentalne pytanie dla wspczesnego wiata. Bo, jeeli by tylko czowiekiem, to jak pisze Pismo w. "Prna jest nasza wiara". Taka wiara moe nawet wyznacza wzr postpowania, ale nie jest w stanie odpowiedzie na najbardziej fundamentalne pytania egzystencjalne o sens ycia, o sens cierpienia i sens mierci.. Bo jeeli Jezus nie jest Chrystusem, to caa yciowa orientacja traci sens, a czowiek zaczyna si gubi we wspczesnym wiecie.. I rzeczywicie, znaczna cze ludzkoci przestaje wierzy w prawd zmartwychwstania Chrystusa, zaczyna nie tylko traci yciow busol, a przykady mordowania dzieci nienarodzonych, mordowanie ludzi starych i chorych, manipulacje genetyczne, legalizacja dewiacji, pokazuj, e czowiek bez Boga zaczyna zagraa samemu sobie., zaczyna tworzy sobie pieko na ziemi. Ale popadanie w aberracj nie tumaczy do koca tego, co kadego czowieka najgbiej obchodzi i motywuje , czyli jaka jest prawda.

Odpowiedz na to pytanie znajdujemy w Ewangelii, a zwaszcza w zachowaniach apostow. Z naszej perspektywy przyzwyczailimy si patrze na apostow, jako gigantw ducha, jako wiadkw Chrystusa, ktrzy swoim yciem powiadczyli prawd o Chrystusie, opisan w Ewangeliach. A tym czasem apostoowie, to proci ludzie, to zwykli pracownicy fizyczni, to ich powoa Chrystus, tak, jak powouje kadego z nas. Apostoowie, to nie wybitni intelektualici, osoby o jaki nadzwyczajnych intelektualnych, czy moralnych kwalifikacjach, to ludzie cho uwierzyli Jezusowi, nie byli wolni od ludzkich saboci. To jak w. Piotr, porzdni, ale tchrzliwi wyznawcy. A po ukrzyowaniu przestraszeni, gotowi si rozproszy i znikn, a prawd o Jezusowym przesaniu zatrzyma tylko dla siebie. Apostoowie Wielkiej Soboty, to ludzie przegrani, to nie materia na mczennikw i heroicznych wiadkw Chrystusa. Ich wiara bya taka, jak czsto jest nasza wiara. Widzieli cuda, syszeli nauki, nawet wierzyli i gotowi byli mieczem broni Jezusa przed zatrzymaniem, ale mier krzyowa sparaliowaa ich wiar. Oto ich cae szlachetne zawierzenie Jezusowi okazao si ludzk porak. Trzeba teraz wrci do domu, wrci do owienia ryb, czy innych cikich zaj, by utrzyma rodzin. Wielka Sobota apostow to czsty stan naszej wiary. Jest ona nawet pikna i by moe czasami porywajca, ale nieyciowa, ani nie praktyczna. Jest tylko szlachetnym zudzeniem, ktre mona w sobie pielgnowa, ale przecie nie mona takim zudzeniem y na co dzie. Bo to, w co tak mocno wierzyli, byo pikne, ale nie byo przecie prawd.

I co si stao, e ci mali, tchrzliwi ludzie zamykajcy si w obawie przed aresztowaniem i posdzeniem, e s wsptowarzyszami zamczonego Jezusa, staj si heroicznymi gosicielami Dobrej Nowiny, e wychodz z ukrycia, id na place i ulice i gosz prawd o Zmartwychwstaniu. e kamienowania, ukrzyowania, cicia nie tylko nie powstrzymujc ich od goszenia Sowa Boego, ale krew mczennikw staje si zasiewem pod dynamiczny rozwj Kocioa. Co si stao, ze tchrze staj si bohaterskimi mczennikami, a ludzka mao i sabo przeradza si w mdro i determinacj. Przecie nie zudzenie, ktrym si rozczarowao, moe czowieka motywowa do powicenia i heroizmu.

Tym faktem, ktry przemieni apostow by fakt Zmartwychwstania. To nie by dla nich fakt, o ktrym czytali, ale namacalne dowiadczony przez wielu, nie tylko przez apostow. To nie dowiadczenie mistyczne pojedynczej osoby, ktrego nie sposb zweryfikowa, a tylko mona uwierzy, ale fakt potwierdzony przez licznych wiadkw Zmartwychwstaego. Oto, to wszystko, czego uczy Jezus, to nie byy tylko pikne i szlachetne nauki, ale Zmartwychwstanie potwierdzio, e to bya najgbsza prawda o ludzkiej kondycji, e ta nauka, to nie szlachetne zudzenie, ale nie dostrzegana przez wielu rzeczywisto najbardziej podstawowa dla ludzkiego ycia. Dowiadczenie tej prawdy, utwierdzone darami Ducha w. przemienio prostych wsptowarzyszy Jezusowego nauczania w gigantw ducha. To tylko dowiadczenie prawdy, a nie nawet najpikniejszych, czy najszlachetniejszych teorii moe tak gruntownie przemieni czowieka. "Poznajcie prawd, a prawda was wyzwoli" mwi Pismo w.. Ta prawda wyzwolia apostow ze strachu, niepewnoci, zwtpienia, niewiary, to prawda przemienia ich ycie , dla niej oddali swe ycie.

Dzi aden historyk nie kwestionuje prawdy faktograficznej opisanej w Ewangeliach, nawet, jeeli znajduj si tacy, ktrzy kwestionuj Zmartwychwstanie. Ale oni nie s w stanie wyjani tej metamorfozy apostow.Dlaczego ci proci i bojaliwi ludzie stali si nagle heroicznymi wyznawcami Chrystusa? Nie da si tej przemiany wyjani inaczej, ni poprzez poznanie i potwierdzenie w Zmartwychwstaniu prawdy o Boym odkupieniu czowieka. Przeycie tej prawdy stao si wyznacznikiem ich postpowania i ich odwagi.. Bez tego wrciliby do domu, do pracy, a ich wiedza o Jezusie najprawdopodobniej nawet nie znalazaby maej wzmianki w historycznych kronikach. Natomiast ich wiadectwo, ich postawa i odwaga w goszeniu Ewangelii jest powiadczeniem tej Prawdy, ktrej sia przemienia dzieje ludzkoci.

Dzi, gdy wspczesny wiat znajduje si w narastajcym chaosie irracjonalizmu i relatywizmu, gdy zagroone s same fundamenty wspczesnej cywilizacji, trzeba odnale solidny fundament, na ktrym mona odnale siebie i sens swego istnienia. I jest nim prawda Zmartwychwstania, ktrej osobicie dowiadczyli apostoowie i ktra odmienia ich ycie. Ale jest take moliwa do poznania i przeycia przez nas, wspczesnych. To ona odpowie na nasze wtpliwoci, wyprowadzi nas z tego wspczesnego chaosu, nas wyzwoli. To ta sama prawda, ktra wyzwolia apostow ze zwtpienia i niewiary jest odpowiedzi na nasze pytania o sens naszego ycia. I taka take pynie nauka z przeywania Wielkanocy.

Marian Pika
Historyk, Wiceprezes Prawicy RzeczypospolitejCopyright © Prawica Rzeczypospolitej

[ wykonanie ]