Prawica Rzeczypospolitej
Prawica Rzeczypospolitej na Facebook
Prawica Rzeczypospolitej na YouTube
ECPM

Wsparcie

Newsletter Prawicy
Jeeli chcesz otrzymywa informacje o nowociach na stronie i dziaalnoci Prawicy.
» Zamawiam
Struktury lokalne
Do pobrania
Logo Prawicy Rzeczypospolitej.
Logo Prawicy Rzeczypospolitej
Szukaj
Aktualnoci
25-03-2013
Apel o obron dzieci pocztych metod in vitro

Deklaracja w Narodowym Dniu ycia RP 2013
http://prawicarzeczypospolitej.org/aktualnosci,pokaz,1346


Byy marszaek Sejmu Marek Jurek i pose PiS Jan Dziedziczak zaapelowali do marszaek Sejmu Ewy Kopacz, by posowie jak najszybciej zajli si projektem rezolucji wzywajcej wadze publiczne do dziaa w obronie ycia nienarodzonych dzieci, pocztych metod in vitro.

Pose PiS i szef parlamentarnego zespou na rzecz ochrony ycia i rodziny Jan Dziedziczak poinformowa w niedziel na konferencji prasowej, e projekt rezolucji zosta zoony w grudniu 2012 r. "Zupenie nie rozumiemy, dlaczego parlament cay czas nie zajmuje si t spraw" - powiedzia.

"Rezolucja powinna by jak najszybciej poddana pod gosowanie, ona (rezolucja) jest konieczna do umieszczania we waciwym kontekcie debaty na temat prawa do urodzenia si kadego dziecka, niezalenie od tego, czy zostao poczte naturalnie, czy pozaustrojowo" - przekonywa Marek Jurek.

Projekt rezolucji wzywa wszystkie wadze publiczne, w szczeglnoci resorty zdrowia i sprawiedliwoci oraz Rzecznika Praw Obywatelskich i Rzecznika Praw Dziecka do podejmowania konkretnych dziaa w obronie ycia i zdrowia nienarodzonych dzieci pocztych metod in vitro, zgodnie z przepisami prawa uznajcymi, e "dzieckiem jest kada istota ludzka od poczcia".

"Bezporednim skutkiem przedstawionej rezolucji powinno by potwierdzenie prawnej niedopuszczalnoci niszczenia ycia dzieci pocztych pozaustrojowo, a take konieczno dokonania oceny innych praktyk, takich jak zamraanie zarodkw, z punktu widzenia prawa do zdrowia, przysugujcego dziecku od poczcia, potwierdzonemu rwnie w art. 39 konstytucji" - czytamy w uzasadnieniu projektu.

Autorzy propozycji stwierdzaj, e prawna ochrona dzieci pocztych dotyczy "ycia dziecka od momentu poczcia, a nie jakiegokolwiek innego momentu jego prenatalnego ycia".

Jurek przypomnia te, e w niedziel obchodzimy Narodowy Dzie ycia. "Chcemy przekaza wyrazy czci i szacunku wszystkim rodzinom, ktre przyjmuj na wiat i wychowuj dzieci, a szczeglnie rodzinom wielodzietnym - bo to one daj Polsce nadziej i pokazuj, e moemy przeama kryzys demograficzny" - podkreli.

Jak zaznaczy, obecnie wida niestety dziaania "uderzajce w prawo do ycia, przeczce duchowemu dziedzictwu Jana Pawa II, ktre powinno by drogowskazem dla niepodlegej Polski".

Jurek przypomnia, e 21 lipca 2006 r. Sejm ponad 80-proc. wikszoci podj uchwa w sprawie finansowania bada nad ludzkimi embrionami i zarodkowymi komrkami macierzystymi. W uchwale Sejm stwierdzi, e "niszczenie ludzkich embrionw (...) narusza art. 157a Kodeksu karnego, przewidujcy prawno-karn ochron dziecka pocztego".

Dziedziczak przypomnia, e za projektem uchway gosowaa wwczas wikszo klubu PO, m.in. premier Donald Tusk i marszaek Sejmu Ewa Kopacz. Jak oceni, projekt rezolucji ma podobny wymiar do tej uchway. "Apelujemy do politykw PO, aby byli konsekwentni. Panie premierze Tusk, do roboty" - mwi pose PiS.

W rezolucji Sejm moe wezwa do okrelonego, jednorazowego dziaania. Jest ona prawnie wica wobec organu pastwowego, ktry zosta wezwany do okrelonego dziaania lub zaniechania. W poprzednich kadencjach Sejm przyjmowa rezolucje m.in. w sprawie jak najszybszego ratyfikowania Traktatu z Lizbony, w sprawie przygotowania i wprowadzenia w ycie Narodowego Programu Wspierania Rodziny czy w sprawie wzrostu wykorzystania energii ze rde odnawialnych.


rdo: PAP oraz ...

Rzeczpospolita: Apel o obron dzieci pocztych metod in vitro

Steczyk.info: Apel ws. dzieci pocztych in vitro

Deon.pl: Apel do Kopacz dot. dzieci pocztych in vitro

Money.pl

Wirtualna Polska: Apel do Ewy Kopacz ws. projektu rezolucji dot. dzieci pocztych in vitro

Interia.pl: Apel do Kopacz ws. projektu rezolucji dot. dzieci pocztych in vitro

Rynek Zdrowia: Apel do Kopacz ws. projektu rezolucji dot. dzieci pocztych in vitroCopyright © Prawica Rzeczypospolitej

[ wykonanie ]