Prawica Rzeczypospolitej
Prawica Rzeczypospolitej na Facebook
Prawica Rzeczypospolitej na YouTube
ECPM

Wsparcie

Newsletter Prawicy
Jeeli chcesz otrzymywa informacje o nowociach na stronie i dziaalnoci Prawicy.
» Zamawiam
Struktury lokalne
Do pobrania
Logo Prawicy Rzeczypospolitej.
Logo Prawicy Rzeczypospolitej
Szukaj
Aktualnoci
25-03-2013
Deklaracja w Narodowym Dniu ycia RP 2013

W Narodowym Dniu ycia – chcemy wyrazi uznanie i wdziczno dla wszystkich rodzin otwartych na ycie, wychowujcych dzieci, pracujcych i powicajcych si dla ich przyszoci. Szczeglnie dzikujemy rodzinom wielodzietnym. Jestecie prawdziwymi, i tym bardziej, e bezimiennymi – bohaterami niepodlegej Polski. To dziki Wam nasz nard trwa!

Polska potrzebuje konstytucyjnych gwarancji prawa do ycia, za ktrymi przed szeciu laty opowiedziao si 60 % posw na Sejm Rzeczypospolitej. Bez nich prawo do ycia od poczcia bdzie cigle mona traktowa jako „postulat wiatopogldowy”, a nie jako oczywiste prawo kadego czowieka.

Potwierdzeniem tej potrzeby byy podjte w tym roku prace na zagwarantowaniem prawa do urodzenia si dzieciom niepenosprawnym. Ta godna uznania inicjatywa zostaa w pierwszym gosowaniu poparta przez wyran wikszo sejmow, ale w cigu kilkunastu dni zostaa brutalnie stumiona wskutek bezporedniej presji prezydenta Bronisawa Komorowskiego, premiera Donalda Tuska i przy poparciu znacznej czci liberalnych mediw.

Wadza nie tylko przeciwstawia si ochronie ycia niepenosprawnych, ale toleruje rwnie pozbawianie ochrony dzieci, ktrych prawa znalazy wyrane potwierdzenie w przyjtym ju ustawodawstwie. Te prawne gwarancje, cho oficjalnie chwalone, s faktycznie systematycznie naruszane i amane.

Tak dzieje si cigle z wprowadzeniem na polski rynek rodkw wczesnoporonnych i zmuszaniem farmaceutw do ich udostpniania. Aborcja chemiczna jest oczywistym amaniem obowizujcego prawa.

Tak dzieje si rwnie z niszczeniem w laboratoriach in vitro ycia dzieci, ktrym w ramach selekcji odmwiono prawa do urodzenia. Mimo, e 21 lipca 2006 roku Sejm RP ogromn, ponad osiemdziesicio-procentow wikszoci, stwierdzi, e praktyki takie naruszaj art. 157a polskiego Kodeksu Karnego – wadza nadal je toleruje.

Wadza – w czasie tragicznej sprawy Agaty, i w cigu ostatnich miesicy, w postpowaniu przed Europejskim Trybunaem Praw Czowieka – zgodzia si na zabijanie dzieci tylko dlatego, e zostay poczte przez par gimnazjalistw. Osobist odpowiedzialno za to ponosz premier Donald Tusk i b. minister zdrowia, marszaek Ewa Kopacz.

Prawo do ycia jest kwestionowane codziennie. Jego kwestionowanie nie jest traktowane tak jak inne ideologie dyskryminacji, ale – przeciwnie – jako stanowisko, wobec ktrego naley czyni polityczne i prawne ustpstwa.

Tym bardziej wic zasady cywilizacji ycia potrzebuj codziennego wsparcia ze strony rodowisk politycznych, spoecznych, caej opinii publicznej, ze strony wszystkich ludzi dobrej woli.

Zasady cywilizacji ycia stanowi niezbdny warunek pomylnej przyszoci naszej Ojczyzny. Bez nich nie zbudujemy solidarnego spoeczestwa i nie przeamiemy kryzysu demograficznego. Uczy nas o tym b. Jan Pawe II. Dziedzictwo jego myli powinno by fundamentem moralnej naprawy polskiego ycia publicznego – a wierno sprawie cywilizacji ycia stanowi najpewniejszy test naszej wiernoci.

(-) Marek Jurek, przewodniczcy Prawicy Rzeczypospolitej
(-) Jan Dziedziczak, przewodniczcy Parlamentarnego Zespou na rzecz Ochrony ycia

w mediachCopyright © Prawica Rzeczypospolitej

[ wykonanie ]