Prawica Rzeczypospolitej
Prawica Rzeczypospolitej na Facebook
Prawica Rzeczypospolitej na YouTube
ECPM

Wsparcie

Newsletter Prawicy
Jeeli chcesz otrzymywa informacje o nowociach na stronie i dziaalnoci Prawicy.
» Zamawiam
Struktury lokalne
Do pobrania
Logo Prawicy Rzeczypospolitej.
Logo Prawicy Rzeczypospolitej
Szukaj
Aktualnoci
25-03-2013
Wpolityce.pl - Marek Jurek na Narodowy Dzie ycia: Jeli nie zaczniemy broni ycia, to jako wsplnota nie bdziemy mie przed sob przyszoci

Wraz z posem Dziedziczakiem wystosowalicie dzi apel o zajcie si rezolucj wzywajcej wadze publiczne do dziaa w obronie ycia nienarodzonych dzieci, pocztych metod in vitro. Du rol odgrywa w tej sprawie wci nieuregulowane - mimo obietnic - prawo dotyczce tego zabiegu?

Marek Jurek: Ten stan prni prawnej to typowy przykad ignorowania obowizujcego prawa. Polskie prawo nigdzie nie czyni rozrnienia na dzieci poczte in ventre i in vitro. Kade dziecko, jeli zostao poczte, powinno by chronione. O prni prawnej mona mwi tam, gdzie dziaaj banki nasienia, gdzie w sposb niekontrolowany moe dochodzi do tych zabiegw. Ale jeeli dziecko jest poczte, to nikt nie ma prawa go krzywdzi. W rezolucji z 21 lipca 2006 r. polski Sejm powiedzia to bardzo wyranie, mwic, e takie praktyki naruszaj podstawowe prawa czowieka, naruszajc m.in. 157 artyku Kodeksu karnego albo 39 artyku konstytucji, ktry mwi, e czowieka nie wolno poddawa praktykom medycznym innym ni te, ktre su jego zdrowiu.


Myli Pan, e w dzisiejszym parlamencie istnieje wikszo, ktra jest w stanie przej si t spraw? We wspomnianej przez Pana rezolucji z 2006 roku "za" gosowali midzy innymi posowie PO: Donald Tusk i Ewa Kopacz. Dzi to zupenie inni politycy. Czy s szanse na przyjcie tej rezolucji?

Ta wikszo w sposb oczywisty istnieje i parokrotnie si ujawnia. Natomiast ona jest pod ogromn presj tyranii moralnej Donalda Tuska, ktry kilka razy interweniowa, by zmusi posw do odstpienia od lubowanych powinnoci. Ostatni raz taka interwencja miaa miejsce w czasie gdy ledwie dwa tygodnie po rozpoczciu prac nad ustaw gwarantujc prawo do urodzenia si dzieciom niepenosprawnym, po prostu je przerwano. Jeeli w tamtej sprawie bya wikszo, to i w przypadku tej prostej rezolucji powinna si znale.Zostawmy spory prawne. Z okazji Narodowego Dnia ycia organizowane s liczne manifestacje i marsze. Organizatorzy mwi o tym, e w normalnej, zdrowej rzeczywistoci nie byyby one potrzebne, bo czym oczywistym jest troska o ycie. Czy nasza "normalno" jest przesuwana w lewo, zgodnie z Europ Zachodni?

Musimy korzysta ze swojej wolnoci i kierowa si swoj odpowiedzialnoci spoeczn. Widzimy – take w Europie – e wiele rzeczy, ktre wydaj si niemoliwe, jest po prosu realizowanych. Wydawao si, e nie mona wpisa do konstytucji prawa do ycia, a Wgry to zrobiy. Wydawao si, e Francja jest najbardziej laickim krajem Europy, a tymczasem widzimy kilkusettysiczne manifestacje przeciw przekazywania sierot parom homoseksualnym w ramach tzw. adopcji. Europa jest kontynentem cywilizacji chrzecijaskiej. Jeli bdzie kierowa si tymi zasadami, to bdzie mie przed sob przyszo, a jeeli je odrzuci – nie ma adnej. W wielu rejonach Niemiec czy Francji wicej dzieci rodzi si w rodzinach muzumaskich ni chrzecijaskich czy postchrzecijaskich. Nie bdzie te adnej przyszoci jako wsplnota polityczna, dlatego e konsumpcjonizm jest za sabym motywem do wsppracy narodw; Europ po prostu rozerw egoizmy. Jeeli nie bdziemy zjednoczeni wok tych zasad, ktre stanowi o naszej tosamoci, a tak zasad jest wanie szacunek dla ycia.Przy okazji dyskusji dotyczcych ochrony ycia czsto mamy do czynienia z argumentami "przeciw" - aborcji, in vitro, etc. Czy nie za mao pozytywnego przekazu i zachty dla, nazwijmy ich, niezdecydowanych?

Oczywicie najwaniejszym przekazem jest autentyzm naszego ycia. Patrzmy na to, co robi nasi oponenci, ktrzy formuuj rne aspiracje feministyczne czy homoseksualne, ale warto, bymy powiedzieli – czy ojcowie i matki rodzin wielodzietnych, rodzin trwaych, s wystarczajco mocno reprezentowane w wiecie wadzy i instytucji publicznych. Inna rzecz to horyzont tych zmian. Musimy zmierza do ustanowienia pokoju. Nawet jeeli jestemy zmuszeni angaowa si w spory, to horyzontem naszej pracy musi by pokj, ad spoeczny i zgodne spoeczestwo. Dlatego tak wane jest to, bymy si aktywowali nie tylko wtedy, gdy jest jaki spr, ale bymy konsekwentnie pracowali i zabiegali, by ju ustalone zasady prawne chroniy ycie. I tu jest potrzebna wielka zmiana. Z deklaracji, ktr dzi przedstawilimy, mwimy o tym, e potrzebne jest codzienne zaangaowanie rodowisk, grup ludzi i pojedynczych osb, dlatego, e wojna przeciw cywilizacji ycia trwa cay czas.

A sojuszy na tej wojnie powinnimy poszukiwa ponad partyjnymi czy nawet politycznymi podziaami.

Oczywicie. Bardzo wany jest trzon, baza cywilizacji ycia i dobra wsplnego, dlatego mwilimy o tym, jak duym zagroeniem dla cywilizacji ycia jest obecna wadza i jak wielk szans jest jej zmiana i sformowanie rzdu prawicowego. Natomiast sprawy dotyczce prawa do ycia, szacunku dla rodziny czy tosamoci chrzecijaskiej pozwalaj rozpozna i aktualizowa wikszo opart rwnie na tym, e zasad na ktrej oparte jest pastwo jest prawo do ycia, kieruj si serio ludzie o odmiennych od naszych pogldach. Trzeba broni ich prawa do kierowania si dobrem wsplnym i obiektywnym sumieniem – naley ich w tym, co robi, docenia. Oczywicie nie moemy zamyka oczu na czsto pojawiajce si niekonsekwencje, ale tych sojuszy trzeba szuka.

Dzikuj za rozmow.

rdo: Wpolityce.plCopyright © Prawica Rzeczypospolitej

[ wykonanie ]