Prawica Rzeczypospolitej
Prawica Rzeczypospolitej na Facebook
Prawica Rzeczypospolitej na YouTube
ECPM

Wsparcie

Newsletter Prawicy
Jeeli chcesz otrzymywa informacje o nowociach na stronie i dziaalnoci Prawicy.
» Zamawiam
Struktury lokalne
Do pobrania
Logo Prawicy Rzeczypospolitej.
Logo Prawicy Rzeczypospolitej
Szukaj
Aktualnoci
Wyraamy solidarno i jedno z naszymi Pasterzami.

W uroczysto Boego Ciaa jak co roku ulicami naszych miast i wsi przeszy procesje eucharystyczne. Zawsze w ten dzie duszpasterze Kocioa Rzymskokatolickiego wygaszaj istotne spoecznie sowa. Tym razem wielu z nich mwio o moralno-etycznym aspekcie zapodnienia in-vitro oraz o odpowiedzialnoci chrzecijaskich politykw za stanowione w tym wzgldzie prawo. Przypominali, e prawdy nie wolno „wygosowa”, e s takie wartoci, co do ktrych nie moe by kompromisu w sercu chrzecijanina. Biskupi gosili nauk naszego Kocioa.

Ju tego samego dnia oraz w dniach nastpnych w mediach gwnego nurtu zarwno politycy jak i dziennikarze odmawiali prawa duszpasterzom do swobodnego goszenia prawd wyznawanych od wiekw. Zarzucano im „klerykalizacj” pastwa, „chomeinizacj” sfery ycia publicznego. Najczciej robili to ludzie, ktrzy z Kocioem w aden sposb nie s zwizani, niestety, co bardziej smutne, takie gosy paday te z ust politykw, ktrzy do wiernoci Kocioowi si przyznaj. Chcemy im jedynie przypomnie, e jako ludzie dojrzali nie mog jednoczenie przyznawa si do wiernoci Kocioowi i odrzuca jego istotne nauczanie.

Strategia dzielenia biskupw na „postpowych” i „radykaw” znana jest od lat. Stosowana jest przez rne rodowiska, ostatnio przez lobby promujce homoseksualizm i genderyzm. Ze smutkiem musimy przyzna, e w wielu krajach odniosa swj skutek i wyranego gosu biskupw ju tam prawie nie sycha.

Dlatego, w imieniu wiernych, ale take w imieniu otwartych na wartoci wszystkich obywateli, Maopolska Prawica Rzeczypospolitej oraz Polskie Forum Ludowo Chrzecijaskie „OJCOWIZNA” chce serdecznie podzikowa Biskupom Kocioa Katolickiego za tak wyran postaw w ostatnich dniach, za sowa, ktre s biblijnymi „tak – tak, nie – nie”. Wyraamy te solidarno i jedno z naszymi Pasterzami. Co wicej, wyraamy nasze oczekiwanie na sowa prawdy, ktre pomog wielu wiernym w rozpoznaniu jasnej drogi w czasach, gdy wszystkie wartoci s relatywizowane, a antywartoci staj si cnotami.

Zapewniamy te, e nie dopucimy do sytuacji, w ktrej osamotnieni duchowni nie otrzymaliby wsparcia ze strony wiernych. Dla nas Koci jest jeden.

Dla wszystkich tych, ktrzy najchtniej widzieliby naszych duchownych milczcych lub nie poruszajcych spraw ywotnych dla Kocioa i Narodu mamy jedno przesanie – „Tak si nie stanie! Nie w Polsce! Nie w kraju Stefana kard. Wyszyskiego, b. Ks. Jerzego Popieuszki i bogosawionego Jana Pawa II! Tak si nie stanie!”


Za Maopolsk Prawic Rzeczypospolitej i PFLCh „Ojcowizna”:
Leszek Murzyn – przewodniczcy Maopolskiej Prawicy Rzeczypospolitej i PFLCh „Ojcowizna”
Wiesaw Prostko – wiceprzewodniczcy Zarzdu Wojewdzkiego Prawicy Rzeczypospolitej
Janusz Rusak – wiceprzewodniczcy Zarzdu Wojewdzkiego Prawicy Rzeczypospolitej
Ryszard Popieuszko – sekretarz PFLCh „Ojcowizna”, czonek ZW Prawicy Rzeczypospolitej
Mieczysaw Majcher – sekretarz Zarzdu Wojewdzkiego Prawicy Rzeczypospolitej

Mierze, 1 czerwca 2013 r.Copyright © Prawica Rzeczypospolitej

[ wykonanie ]