Prawica Rzeczypospolitej
Prawica Rzeczypospolitej na Facebook
Prawica Rzeczypospolitej na YouTube
ECPM

Wsparcie

Newsletter Prawicy
Jeeli chcesz otrzymywa informacje o nowociach na stronie i dziaalnoci Prawicy.
» Zamawiam
Struktury lokalne
Do pobrania
Logo Prawicy Rzeczypospolitej.
Logo Prawicy Rzeczypospolitej
Szukaj
Aktualnoci
11-06-2013
odpowied Mariana Piki na wypowiedzi "szefa" Ruchu Narodowego Roberta Winnickiego pod adresem Prawicy Rzeczypospolitej - Kwestia narodowa

Pan Robert Winnicki zarzuca Prawicy Rzeczypospolitej zawarcie porozumienia z Prawem i Sprawiedliwoci, nazywajc to zreszt „powrotem do PiS”. Nie chc nazywa tego kamstwem, wic wol zakada, e to niezrozumienie.

Jednak problem, ktry poruszy jest znacznie powaniejszy ni dziaalno poszczeglnych ugrupowa, ma wymiar narodowy. Zawarlimy porozumienie z Prawem i Sprawiedliwoci, bo uznajemy w nim gwn si opozycji. Dziaalimy i dziaamy samodzielnie, bo w peni podmiotowa prawica chrzecijasko-konserwatywna jest niezbdnym gwarantem dziaa na rzecz chrzecijaskiego charakteru naszego pastwa i jego polityki. Ale naturalnym zobowizaniem tej polityki jest solidarno narodowa.

Jeli ruchowi Roberta Winnickiego powiod si jego plany polityczne – te zawrze porozumienie z Prawem i Sprawiedliwoci, w przymierzu z t parti wspksztatujc polityk pastwa. Jeli pozostanie ruchem pozaparlamentarnym – przede wszystkim od PiS bdzie oczekiwa podejmowania swoich postulatw. Dziwne wic, e Winnicki atakuje zasady, ktrymi sam powinien si kierowa. Chyba, e zaoenie, ktre robi jest niesuszne?

Moe Ruch Narodowy nie zamierza wpywa na polityk pastwa, tylko budowa swoj popularno na permanentnej kontestacji – stawiajc znak rwnoci midzy dzisiejszym rzdem a opozycj? Niestety, cho taki relatywizm ocieraby si o nihilizm – pytanie nie jest teoretyczne.

W latach 70-tych i 80-tych sporo rodowisk narodowych atakowao antykomunistyczn opozycj demokratyczn, uznajc postulat niepodlegoci i wolnoci politycznej za gron („powstacz”) prowokacj antyrosyjsk. W latach 90-tych te rodowiska atakoway (przepraszam za przypomnienie tego haniebnego sownictwa) ydosolidarno. W latach 2000-nych Roman Giertych, po krtkim udziale w rzdzie Jarosawa Kaczyskiego (w ktrym nie by jak „przystawk” czy „powrotem do PiS-u”, ale mg realizowa swoj polityk edukacyjn) ogosi, e jest jedynym gwarantem nieobjcia wadzy przez PiS.

Deklarowane pogldy narodowe nierzadko skutkoway wyobcowaniem swoich wyznawcw wobec de narodu i realnego ycia narodowego. Mamy nadziej, e Ruch Narodowy nie bdzie wpisywa si w t tradycj, bo co to wszystko miaoby wsplnego z solidarnoci narodow?

Oczywicie, Robert Winnicki moe gromko odpowiedzie, e nie bdzie potrzebowa adnych porozumie i adnych koalicji. Mona opowiada takie rzeczy. Tylko co to miaoby wsplnego ju nie tylko z realizmem, ale ze zwyk odpowiedzialnoci narodow oraz z szacunkiem dla rozumu i odpowiedzialnoci Polakw?Marian Pika
historyk, Wiceprezes Prawicy RzeczypospolitejCopyright © Prawica Rzeczypospolitej

[ wykonanie ]