Prawica Rzeczypospolitej
Prawica Rzeczypospolitej na Facebook
Prawica Rzeczypospolitej na YouTube
ECPM

Wsparcie

Newsletter Prawicy
Jeeli chcesz otrzymywa informacje o nowociach na stronie i dziaalnoci Prawicy.
» Zamawiam
Struktury lokalne
Do pobrania
Logo Prawicy Rzeczypospolitej.
Logo Prawicy Rzeczypospolitej
Szukaj
Aktualnoci
13-06-2013
Piotr Strzembosz: Co ma wynika z rnych nurtw prawicy w PiS, czyli polemika z posem Girzyskim

Z uwag przeczytaem wywiad z posem Zbigniewem Girzyskim, ktry odnosi si do odej politykw z Prawa i Sprawiedliwoci, partii, z ktr ogromna rzesza wyborcw wie nadziej na przejcie rzdw w Polsce po najbliszych wyborach parlamentarnych. Z wieloma stwierdzeniami posa Girzyskiego zgadzam si w peni lub po czci, ale z niektrymi stwierdzeniami pragn podj polemik.

Racj ma pose Girzyski twierdzc, e w Prawie i Sprawiedliwoci mieszcz si rne nurty prawicy (lewicy rwnie), podobnie jest w Platformie Obywatelskiej, gdzie s rozmaite nurty, ale niewiele z tego wynika. Istnienie rnorodnoci nie jest wartoci sam w sobie, a moe by zarzewiem konfliktw i zwykych „wycinanek”, co obserwujemy w rnych partiach, z wymienionymi powyej na czele.

Szersze spektrum pogldw w ramach jednej partii moe by jednak walorem, „wartoci dodan”, gdy partia prowadzi oywion, wewntrzn debat, w wyniku ktrej rne nurty mog wspdecydowa o kierunku dziaania partii, a co za tym idzie czu si w partii „u siebie”. W mojej ocenie wadliwa jest konstrukcja polegajca na tym, e w partii wszystkie kluczowej decyzje natury ideowej, politycznej i organizacyjnej podejmuje nie wikszo partyjna, nie wikszo klubu parlamentarnego czy szerokie wadze statutowe partii, ale cise kierownictwo lub jednoosobowo prezes. Wedug takiego modelu partia nie rozwija si, nie rozrasta, bo owe „skrzyda” albo si podporzdkowuj, albo s „cinane”. W takiej partii proporcje miedzy samodzielnymi osobowociami, a partyjnymi wyrobnikami, zmieniaj si niestety na niekorzy tej pierwszej grupy.

Pose Girzyski mwi o Marku Jurku, e "prbowa dopasowa PiS do swojej wizji", ale to nie bya "wizja Jurka", a "wizja PiS". Ochrona ycia ludzkiego od poczcia, zapisana bya w Programie PiS z 2005 r. (podpisanym przez Jarosawa Kaczyskiego). Czy brak determinacji - delikatnie ujmujc - caego PiS w walce o ten postulat, nie mia wpywu na wyjcie Marka Jurka z rzdzcej partii w trakcie sprawowania przez ni rzdw?

Porwnywanie Jurka do innych politykw i rodowisk odchodzcych z PiS nie jest trafne. Powody odejcia byway rne, np. "brak demokracji w partii", "zbyt may wpyw na partyjne decyzje" lub po prostu nie doczekanie si obiecanych lub spodziewanych stanowisk. Marek Jurek rozsta si z PiS rezygnujc z jednej z najwaniejszych funkcji w pastwie oraz w partii, wic to nie by protest osoby niedocenionej lub sfrustrowanej brakiem stanowiska, ale gest ideowy. Warto pamita, e po odejciu z urzdu Marszaka Sejmu i z partii rzdzcej, Marek Jurek (wraz z pitk posw, ktra z nim wysza z PiS), popiera rzd Jarosawa Kaczyskiego we wszystkich gosowaniach, ktre byy zgodne z programem PiS, czyli nie atakowa swojej byej partii, ani nie osabia rzdu.

Pose Girzyski stwierdza w wywiadzie, e nie naley gosowa na parti, ktra nie ma wikszych szans na dobry wynik. To logiczne, ale rodzi si kilka pyta. Na przykad pytanie, co ma zrobi wymagajcy wyborca, jeli ma do wyboru komitet wyborczy odzwierciedlajcy jego oczekiwania, ktry ma niewielkie szanse na wybr, i komitet z ogromnymi szansami, ale posiadajcy trudny do zaakceptowania program lub komitet grupujcy kandydatw nie dajcych gwarancji realizacji goszonego programu?

Partia kierowana przez Marka Jurka dokonaa wyboru. W najbliszych wyborach do PE, nastpnie do samorzdu na szczeblu sejmikw wojewdzkich i miast wojewdzkich oraz do polskiego parlamentu, kandydaci Prawicy Rzeczypospolitej bd startowa z list Prawa i Sprawiedliwoci. Stao si tak, poniewa w kierownictwie Prawa i Sprawiedliwoci zaakceptowano suwerenno i odrbno Prawicy Rzeczypospolitej.

Jak wida mona rni si w niektrych kwestiach, a jednoczenie startowa wsplnie, czyli nie osabia prawej strony sceny politycznej, a przeciwnie – zwikszy szans na odsunicie nieudolnych rzdw PO-PSL i zagrodzi drog do rzdowych aw politykom pokroju Palikota czy Millera.

rdo: Fronda - Piotr StrzemboszCopyright © Prawica Rzeczypospolitej

[ wykonanie ]