Prawica Rzeczypospolitej
Prawica Rzeczypospolitej na Facebook
Prawica Rzeczypospolitej na YouTube
ECPM

Wsparcie

Newsletter Prawicy
Jeeli chcesz otrzymywa informacje o nowociach na stronie i dziaalnoci Prawicy.
» Zamawiam
Struktury lokalne
Do pobrania
Logo Prawicy Rzeczypospolitej.
Logo Prawicy Rzeczypospolitej
Szukaj
Aktualnoci
30-08-2013
Nie dla lekcewaenia rzdw prawa

Odpowied udzielona przez pani Joann Trzaska-Wieczorek, szefow Biura Prasowego Prezydenta RP, na owiadczenie Prawicy Rzeczypospolitej w sprawie warszawskiego referendum niestety w niczym nie koryguje dziaa podjtych przez Prezydenta przeciw prawnie gwarantowanej tajnoci aktu referendalnego. Za gboko niewaciwe uznajemy redukowanie konstytucyjnej instytucji referendum o odwoanie wadz samorzdowych, gwarantowanej przez art. 170 Konstytucji RP, do „narzdzia walk partyjnych”. Taka retoryka nie buduje szacunku dla demokratycznych procedur, nie suy republikaskiemu charakterowi naszej demokracji. Prawo mona zmienia, a czasami trzeba to robi – ale do prawa nie wolno odnosi si z pogard!
Dziwimy si rwnie liberalnym komentatorom, tak elokwentnie rozprawiajcym o wolnoci, a z takim lekcewaeniem odnoszcych si do prawnych i politycznych gwarancji naszych swobd obywatelskich. Ich zasadniczym elementem jest anonimowo powszechnego aktu wyborczego. W PRL wadza te nie wzywaa kadego, kto nie przyszed na wybory lub skorzysta z tajnoci gosowania, ale wystarczyo, e niektrym potrafia przypomnie, e o tym wie – by w skali masowej skutecznie wymusza konformistyczne zachowania. Kady socjolog wie, e nawet przy udzielaniu odpowiedzi ankieterom ludzie maj opory z prezentowaniem opinii, ktr uwaaj za „politycznie niewaciwe”. Tym bardziej na wynik referendum moe wpywa tak otwarta presja, by sam udzia w referendum utosami z jawnym sprzeciwem wobec wadzy. Mona popiera prezydent Warszawy – nie mona popiera takich metod! Anonimowo gosowania, nieznajomo opinii wyraanych przez gosujcych tylko w kabinie do gosowania – jest zasadniczym elementem wolnoci wyborw. Wadzy nie wolno zasady tej narusza nawet porednio.
A o tym jaki jest stosunek wadzy do naszych praw politycznych, rwnie tych gwarantowanych przez art. 170 Konstytucji, wiadczy najdobitniej stanowisko premiera Donalda Tuska. Premier zapowiedzia, e faktycznie nie uzna niekorzystnego dla wadzy wyniku referendum i uniemoliwi zmian na stanowisku Prezydenta Warszawy – nawet w wypadku jej odwoania.
Tym bardziej trzeba powiedzie do lekcewaeniu rzdw prawa i naszych swobd obywatelskich!

(-) Andrzej Dubiel
Rzecznik Prasowy Prawicy RzeczypospolitejCopyright © Prawica Rzeczypospolitej

[ wykonanie ]