Prawica Rzeczypospolitej
Prawica Rzeczypospolitej na Facebook
Prawica Rzeczypospolitej na YouTube
ECPM

Wsparcie

Newsletter Prawicy
Jeeli chcesz otrzymywa informacje o nowociach na stronie i dziaalnoci Prawicy.
» Zamawiam
Struktury lokalne
Do pobrania
Logo Prawicy Rzeczypospolitej.
Logo Prawicy Rzeczypospolitej
Szukaj
Aktualnoci
01-09-2013
Wojna, ktrej skutki cigle trwaj-owiadczenie Prawicy Rzeczypospolitej w rocznic niemieckiego najazdu na Polsk

Najazd na Polsk przed siedemdziesicioma czterema laty Niemiec sprzymierzonych ze Zwizkiem Sowieckim by nastpstwem systematycznej polityki nieuznawania przez midzywojenne Niemcy polskich granic, a wic faktycznie – Pastwa Polskiego, takiego – jakie odrodzio si po pierwszej wojnie wiatowej. W sprawie negacji polskich granic i antypolskiej wsppracy z Sowietami istnia w Niemczech szeroki consensus polityczny na dugo przed dojciem Hitlera do wadzy. Angauje to odpowiedzialno Niemiec jako takich, bo polityk t prowadziy rwnie Niemcy demokratyczne – Republika Weimarska. Uznanie za i niesprawiedliwoci tamtej polityki stanowi niezbdny element rzeczywistego postpu moralnego i przezwycienia skutkw wojny.
Zburzenie pokoju przez Niemcy wsppracujce z Sowietami spowodowao bowiem zarwno straszliwe zbrodnie wojny wiatowej, jak rwnie trwajc o wiele duej okupacj poowy Europy przez Zwizek Sowiecki. Cigle jeszcze narody Europy rodkowej dowiadczaj degradacji politycznej, ekonomicznej i spoecznej, bdcej nastpstwem ycia w warunkach powojennej niewoli. Niemcy powinny by wiadome, e ani ustanowienie demokratycznych rzdw w powojennej Republice Federalnej, ani zjednoczenie Niemiec – nie usuny trwaych skutkw drugiej wojny wiatowej. Naprawa zniszcze spoecznych, ktrych dowiadczyy narody Europy rodkowej, w pierwszym rzdzie Polska oraz umocnienie niepodlegoci pastw pozbawionych jej w wyniku wojny – jest oczywistym nakazem solidarnoci europejskiej.
Niestety, do tej pory nie usyszelimy ze strony Niemiec potpienia negacji polskich granic i antypolskiej wsppracy niemiecko-sowieckiej w okresie dwudziestolecia midzywojennego, mimo, e polityka ta miaa tak szerokie oparcie w ogromnej wikszoci ugrupowa politycznych i w opinii publicznej. Nie wypowiedziaa ich kanclerz Merkel w czasie obchodw upamitniajcych 70-lecie wybuchu wojny. Tymczasem takie jednoznaczne uznanie niesprawiedliwoci tamtej polityki stanowi nie tylko oczywist powinno wobec prawdy historycznej, ale konieczn podstaw zarwno wsppracy polsko-niemieckiej, jak i zrozumienia imperatyww europejskiej solidarnoci.

(-) Marek Jurek, prezes Prawicy Rzeczypospolitej

(-) Marian Pika, wiceprezes Prawicy Rzeczypospolitej



Copyright © Prawica Rzeczypospolitej

[ wykonanie ]