Prawica Rzeczypospolitej
Prawica Rzeczypospolitej na Facebook
Prawica Rzeczypospolitej na YouTube
ECPM

Wsparcie

Newsletter Prawicy
Jeeli chcesz otrzymywa informacje o nowociach na stronie i dziaalnoci Prawicy.
» Zamawiam
Struktury lokalne
Do pobrania
Logo Prawicy Rzeczypospolitej.
Logo Prawicy Rzeczypospolitej
Szukaj
Aktualnoci
05-12-2013
Marian Pika: Krzy symbolem wolnoci

Obrona obecnoci krzya w Zespole Szk Rolniczych w Mitnem bya wydarzeniem z jednej strony precedensowym, z drugiej za charakterystycznym dla caego polskiego oporu przed zniewoleniem komunistycznym.

Cho obrona symbol religijnych w yciu spoecznym miaa dug histori w oporze antykomunistycznym, to jednak nigdy opr ten nie by dzieem modziey szkolnej. Wydarzenia w Mitnem zapocztkowane 5 grudnia 1983 roku zdjciem krzyy w salach szkolnych, byy precedensowe, bowiem jak adna inna akcja obrony wartoci religijnych w yciu spoecznym nabray wielkiego rozgosu i byy naganiane nie tylko w Polsce przez media niezalene, ale take szeroko komentowane w mediach zagranicznych, ktre susznie zreszt, widziay w nim charakterystyczny rys polskiego oporu przede komunizmem.

Wydarzenia te nabray symbolicznego charakteru poprzez zsyntetyzowanie wartoci oporu przed totalitarnym zniewoleniem, wpisay si w krg dowiadcze narodowych, w ktrych wartoci religijne byy fundamentem wolnoci narodowej i ich zagroenie w yciu publicznym oznaczao zagroenie narodowej wolnoci i tosamoci.

Oto 30 lat temu modzie wstrznita usuniciem krzya -symbolu naszej witej wiary katolickiej- stana w obronie jego obecnoci w szkole i we wasnych klasach. To wystpienie byo obron obecnoci Krzya i wartoci z niego pyncych w yciu indywidualnym, take w yciu spoecznym i narodowym. Bowiem opr przeciwko usuwaniu wartoci chrzecijaskich by rysem charakterystycznym caego polskiego oporu przeciwko totalitarnemu komunizmowi.. rde tej postawy naley szuka w naturze komunistycznego zniewolenia. U jego rde mamy bowiem zaprzeczenie chrzecijaskiej wizji czowieka i wszechwiata. jego podstaw jest zanegowanie religijnego ludzkiego i prby budowy rzeczywistoci opartej na zanegowaniu Boga.

Bezbony charakter tej ideologii to cecha fundamentalna. na zanegowaniu Boga prbowano konstruowa ycie spoeczne, gospodarcze i polityczne. To zanegowanie religijnego przeznaczenia czowieka wymagao jego totalnego zniewolenia. Std uzurpacja komunizmu, narzuconego w Polsce rosyjskimi bagnetami, do zniszczenia wiary, tradycji, tosamoci i wolnoci. Te wszystkie wartoci byy zakorzenione w Ewangelii i stay si bariera chronic nasz nard przed totalnym zniewoleniem. Dzi wielu nie moe zrozumie tego antyludzkiego, antynarodowego i bezbonego charakteru komunizmu.

To ten bezbony charakter komunizmu prowadzi do zbrodni porwnywalnych ze zbrodniami innej antyreligijnej ideologii, jakim by hitleryzm. My pamitamy komunizm w stanie postpujcego rozkadu. Ale jeszcze ten rozkadajcy si komunizm by grony do koca lat 80-tych, znaczc swe panowanie mierci Grzegorza Przemyka, b. ksidza Jerzego Popieuszki, ksidza Niedzielaka, Suchowolca i wielu innych.

Obrona wolnoci i wiary w systemie komunistycznym bya prowadzona przez cay czas i dziki ofierze Prymasa Wyszyskiego, setek wizionych ksiy i niezliczonych wiernych bronicych wolnoci Kocioa, zaowocowaa wywalczeniem niezalenoci, pomimo szykan i represji przeciwko Kocioowi katolickiemu w Polsce.

Tu obrona miaa czsto charakter zespoowy, spontaniczny, oddolny charakter. Tak walczyli przez dziesiciolecia mieszkacy Nowej Huty o budow Kocioa, Tak byy budowane kocioy w diecezji przemyskiej. Ale take tutaj na terenie powiatu garwoliskiego, mieszkacy czynnie wystpowali w obronie wiary. na przeomie lat 40-tych i 50-tych mieszkacy Kozowa w gminie Parysw obronili obecno krzya w czteroklasowej szkole podstawowej i krzy by tam obecny a do likwidacji szkoy w 1973 roku.

La pocztku lat 60-tych mieszkacy Pilawy prbowali postawi kaplic, wbrew zakazowi wadz. Take mieszkacy naszego powiatu bronili swego prawa do kapliczek na domach i figur witych w ogrdkach. Pomimo represji i kar, mieszkaniec pobliskiej Michawki obroni figur Matki Boskiej w swoim ogrodzie.

Szczeglny charakter zwizku naszej wiary z narodem i wolnoci ujawni si w wielkim zrywie wolnociowym, ktry rozpocz si w sierpniu 1980 roku w Stoczni gdaskiej. By to punkt zwrotny w historii XX wieku. Od tego momentu rozpocz si rozkad komunizmu we wspczesnym wiecie. Wwczas widok modlcych si tumw, spowiadajcych si stoczniowcw i powszechne symbole naszej wiary zadziwi wiat. W komunistycznym zniewoleniu, zakamaniu i sponiewieraniu ludzkiej godnoci wiara bya jedyn niezafaszowana sfer ludzkiego dowiadczenia.

Po kilkudziesiciu latach ludzie odnajdowali w jzyku religijnym jedyna moliwo niezafaszowanego porozumiewania si, komunikowania wasnej postawy, wasnych wartoci i zachowa. ten wielki zryw poprzedzony ordziem Jana Pawa II do ludzkiej godnoci, podnis nasz nard z kolan i otworzy perspektyw wolnoci i godnego ycia. Symbolem tej odzyskiwanej wolnoci i godnoci sta si masowy powrt symboli religijnych do szk, fabryk i urzdw. Krzy sta si symbolem naszej godnoci i wolnoci.

Stan wojenny dy do przywrcenia zniewolenia, ale nard obudzony "Solidarnoci" broni resztek zdobytej wolnoci. Pomimo wojska, represji, aresztowa i mordw komunizm nie by w stanie zastraszy naszego spoeczestwa.

W tamtej sytuacji dochodzio do usuwania do licznych aktw usuwania symboli religijnych ze sfery publicznej. To wanie w Mitnem modzie w sposb godny i spokojny rozpocza protest przeciwko usuniciu Krzya, protest okupiony przerwaniem lekcji, zmuszaniem do podpisywania "lojalek", przenoszeniem znacznej czci uczniw do innych szk, a take represjami wobec nauczycieli. Charakter tego wydarzenia zadziwi wiat - ten, w ktrym modzie zazwyczaj dy do zrzucenia wasnych obowizkw i aprobuje rne formy ycia bez zobowiza i bez odpowiedzialnoci; wiat zdumia si e modzie walczy tak dzielnie i stanowczo w obronie wiary i Krzya, w obronie trudniejszego, ale godnego ycia symbolizowanego przez krzy.

To wydarzenie, ta chwalebna postawa wywoaa odruch solidarnoci, nie tylko uczniw szk garwoliskich czy szerzej szk w caej Polsce, ale wywoaa odruch solidarnoci w caym chrzecijaskim wiecie.

Co wicej pokazao, ze wiara w Boga, obrona krzya jest nierozerwalnie zwizana z polskoci,. Nie byoby przecie narodu polskiego bez chrztu Mieszka I. Caa nasza historia, od obrony chrzecijaskiej Europy przed tatarami, Turkami i bolszewikami, po pikno gotyckich i barokowych kociow, poprzez XV-wieczna Filozofie Pawa Wodkowica nienawracania pogan mieczem, neminem capitivabimus, poprzez tolerancj religijn, pocztki parlamentaryzmu polskiego, a po postaw w. Maksymiliana, Jana Pawa II i dzieo "Solidarnoci" - to wszystko jest z ducha Ewangelii. Zamach na Krzy to take zamach na nasz polsko, na nasz narodow godno Polakw.

Ale czyme byaby nasza wiara, gdyby tylko ograniczaa si do tradycji, patriotyzmu, czy tosamoci narodowej ? Jej sia pynie z faktu, i jest ona wyrazem Prawdy., ktra przekracza narody, przekracza ziemskie dowiadczenia. Jest Prawd, ktra wyzwala i ktra nadaje sens naszemu yciu. To wanie ta Prawda daje si naszemu narodowi do przezwyciania najwikszych trudnoci i si do rozwoju.

Obrona obecnoci Krzya w Mitnem, to by wybr drogi, jaka chce kroczy polska modzie, a szerzej - polski nard. Dzi naley si hod i uznanie tym, ktrzy naraajc swoja przyszo, swoje yciowe szanse i wyksztacenie podjli dramatyczny wysiek obrony wartoci katolickich w yciu naszego narodu. Ta modzie pokazaa, ze ludzkie ycie nie moe by budowane na lotnych i zdradliwych piaskach rnych ideologii, ale na trwaym fundamencie, jakim jest Bg i te wartoci, ktre ustanowi w naszym yciu. Bowiem jest to fundament trway, ktry pozwoli naszemu narodowi oprze si rnym wiatrom historii i przetrwa nawet najtrudniejsze momenty w naszej historii. Bez tego fundamentu nie przetrwalibymy jako nard i dlatego w religii, w wierze w Boga nasz nard widzi nie tylko swoje przeznaczenie, ale take i obron, ktra pozwol nam y i rozwija si. I dlatego tez kade zagroenie wolnoci wiary jest take zagroeniem wolnoci narodu. Za Krzy jest symbolem wolnoci naszego narodu.

Hod, ktry oddajemy tej modziey walczcej o obecno Krzya w ich szkole, to take nasz wybr, zwaszcza dzi, gdy Polska jest w Unii Europejskiej, w ktrej coraz silniej odzywaj si gosy podobne, jak w komunistycznej ideologii, glosy o laicyzacji spoeczestwa, sekularyzacji europejskiej cywilizacji, o usuniciu Boga ze sfery publicznej. jest to zagroenie nie tylko naszej przyszoci, ale i przyszoci Europy, dlatego przykad Mitnego, przykad obrony Krzya w sferze publicznej powinien by drogowskazem naszej obecnoci w Unii Europejskiej.

Przez wieki korzystalimy z dorobku Europy. Stamtd wzilimy nasz wiar i fundamenty naszej kultury. Dzi, gdy Europa jest zagubiona w swej duchowej tosamoci, winnimy dzieli si z ni nasz wiar i mioci do Chrystusa.


Marian Pika
historyk, Wiceprezes Prawicy Rzeczypospolitej

______________________________


Skomentuj na portalach m. in.:

Marian Pika na facebook - profil Polityczny i osobisty

Wpolityce.pl - Marian Pika: Krzy symbolem wolnoci

FRONDA.pl - Marian Pika: Krzy symbolem wolnoci

Prawy.pl - Marian Pika: Krzy symbolem wolnoci

Wmeritum - Marian Pika: Krzy symbolem wolnoci

Stefczyk.info - Marian Pika: Krzy symbolem wolnoci

Salon24 - Marian Pika: Krzy symbolem wolnoci

Narodowcy.net - Marian Pika: Krzy symbolem wolnoci

Konserwatyzm.pl - Marian Pika: Krzy symbolem wolnoci

Plac Wolnoci - Marian Pika: Krzy symbolem wolnoci


oraz m. in.

Niezalena Gazeta Obywatelska - Marian Pika: Krzy symbolem wolnoci

eBoleslawiec - Marian Pika: Krzy symbolem wolnoci

DlaPolski - Marian Pika: Krzy symbolem wolnoci

PressMiix - Marian Pika: Krzy symbolem wolnoci

Marian Pika na PressMiix

oraz Publikacje Mariana Piki na ycie.infoCopyright © Prawica Rzeczypospolitej

[ wykonanie ]