Prawica Rzeczypospolitej
Prawica Rzeczypospolitej na Facebook
Prawica Rzeczypospolitej na YouTube
ECPM

Wsparcie

Newsletter Prawicy
Jeeli chcesz otrzymywa informacje o nowociach na stronie i dziaalnoci Prawicy.
» Zamawiam
Struktury lokalne
Do pobrania
Logo Prawicy Rzeczypospolitej.
Logo Prawicy Rzeczypospolitej
Szukaj
Aktualnoci
witokrzyski Zjazd Prawicy Rzeczypospolitej 10 grudnia 2013 r.

W dniu 10.12.2013 r w Kielcach odby si Zjazd Prawicy Rzeczypospolitej okrg witokrzyski . Zjazd delegatw z caego wojewdztwa przede wszystkim powicony by wyborom wadz regionalnych Prawicy Rzeczypospolitej:Zarzdu Wojewdzkiego oraz delegatw na Zjazd Krajowy i kandydatw do Rady Naczelnej partii. byli wiceprezes PR Marian Pika i sekretarz generalny Lech uczyski. Uczestnikw Zjazdu odwiedzi,powita i pobogosawi proboszcz kieleckiej parafii pw.Chrystusa Krla ks.dr Jerzy Marcinkowski.

W wyniku wyborw ukonstytuowa si witokrzyski Zarzd Prawicy rzeczypospolitej w nastpujcym skadzie :
Przewodniczcy - Marek Ciuraszkiewicz ,mgr in. budownictwa zam. Kielce, przedsibiorca budowlany i przemysowy,dziaacz opozycji antykomunistycznej,wiceprzewodniczcy NZS Politechnika Lubelska w latach 1984-88,byy przewodniczcy klubu radnych kieleckich Wsplnota witokrzyska ,dziaacz na rzecz powstania woj.witokrzyskiego Wiceprzewodniczcy- Grzegorz Krysa, mgr historii,zam. Ostrowiec w.. dziaacz Akcji Katolickiej,kandydat na prezydenta Ostrowca w. z 2010 r z ramienia komitetu spoecznego Wsplnota witokrzyska , byy radny ostrowiecki, ojciec piciorga dzieci
Wiceprzewodniczcy- Jan Ryk, technik mechanik,zam.Kielce, dziaacz NSZZ Solidarno ,przew.KZ w RPZ Kielce,wieloletni dziaacz rodowisk katolickich
Czonek Zarzdu- ukasz Majewski, mgr pedagogiki,rewalidacji z terapi pedagogiczn,zam.Kielce, byy dziaacz Modziey Wszechpolskiej zwizany ze wsplnotami katolickimi,zawodowo zajmujcy si terapi osb niepenosprawnych
Czonek Zarzdu - Jan Kobyecki, dr teologii KUL, zam.Krajno-Parcele,pow.kielecki,przedsibiorca w zakresie tumacze i nauki jzykw obcych kandydat PR w poprzednich wyborach europarlamentarnych, publicysta w zakresie tematyki rodzinnej

Uczestnicy Zjazdu wraz z gomi omwili przygotowania do wyborw europarlamentarnych i samorzdowych oraz dokonali oceny sytuacji politycznej w Polsce. Podkrelono konieczno prowadzenia dziaa zwizanych z obron tradycyjnych wartoci rodzinnych oraz na rzecz przedsibiorczoci w regionie i likwidacji bezrobocia.
Ustalono konieczno przeprowadzenia wojewdzkiego Kongresu programowo-ideowego i konferencji tematycznych w I kwartale 2014r.Copyright © Prawica Rzeczypospolitej

[ wykonanie ]