Prawica Rzeczypospolitej
Prawica Rzeczypospolitej na Facebook
Prawica Rzeczypospolitej na YouTube
ECPM

Wsparcie

Newsletter Prawicy
Jeeli chcesz otrzymywa informacje o nowociach na stronie i dziaalnoci Prawicy.
» Zamawiam
Struktury lokalne
Do pobrania
Logo Prawicy Rzeczypospolitej.
Logo Prawicy Rzeczypospolitej
Szukaj
Aktualnoci
07-02-2014
Zachd musi zareagowa na now agresj na Gruzj 
(owiadczenie Prawicy Rzeczypospolitej - Inwazja Olimpijska)

Wobec zajcia czci terytorium gruziskiego przez wojska rosyjskie Prawica Rzeczypospolitej wzywa rzd RP do zoenia wniosku o zawieszenie czonkostwa Rosji w Radzie Europy, a w wypadku przeduenia si nielegalnych dziaa – o wykluczenie Rosji z tej organizacji.
Przypominamy rwnie, e przed szecioma laty, po najedzie rosyjskim na Gruzj, Prawica Rzeczypospolitej zwrcia si do Polskiego Komitetu Olimpijskiego o zoenie na forum MKOl wniosku o przeniesienie zapowiedzianych na 2014 rok zimowych igrzysk olimpijskich do innego kraju ( http://prawicarzeczypospolitej.org/aktualnosci,pokaz,274 ).
Przywoujemy dzi tamto stanowisko, bo wanie odbywajce si w Soczi (a wic ledwie 30 km od okupowanego terytorium gruziskiego) igrzyska olimpijskie stay si dla Rosji pretekstem do ponownej agresji na ssiednie pastwo. 


(-) Marek Jurek, prezes Prawicy Rzeczypospolitej
(-) Lech uczyski, sekretarz Generalny Prawicy
Warszawa, 7 lutego RP 2014Copyright © Prawica Rzeczypospolitej

[ wykonanie ]