Prawica Rzeczypospolitej
Prawica Rzeczypospolitej na Facebook
Prawica Rzeczypospolitej na YouTube
ECPM

Wsparcie

Newsletter Prawicy
Jeeli chcesz otrzymywa informacje o nowociach na stronie i dziaalnoci Prawicy.
» Zamawiam
Struktury lokalne
Do pobrania
Logo Prawicy Rzeczypospolitej.
Logo Prawicy Rzeczypospolitej
Szukaj
Aktualnoci
15-02-2014
Nie mona tolerowa negacji niezbywalnoci prawa do ycia! (owiadczenie Prawicy Rzeczypospolitej)

Wprowadzenie przez Belgi ustawy o dopuszczalnoci umiercania chorych dzieci stanowi zamach na podstawy cywilizacji europejskiej i samej sprawiedliwoci. To nie jest wybr wiatopogldowy – to niszczenie politycznych i spoecznych podstaw ycia Europy.
Nowe belgijskie prawo eutanazyjne nie tylko podwaa niezbywalno prawa do ycia, ale rwnie zasady organizujce cay europejski porzdek prawny. Jeli bowiem prawo do ycia przestaje by prawem niezbywalnym – obowizek ratowania ludzi zacznie stopniowo zastpowa „obowizek” obojtnoci wobec ich losu. Istniejcy dzi w prawie obowizek ratowania samobjcy (na przykad w art. 162 polskiego Kodeksu Karnego) zastpi w przyszoci kategoryczny zakaz przeszkadzania w samobjstwie. To otwarta droga do rozpadu spoeczestwa.
Belgijski horror zasuguje jednak nie tylko na werbaln dezaprobat, ale na waciw reakcj polityczn. Jeli prawa czowieka maj oznacza sprawiedliwo nalen ludziom, jeli obrona praw czowieka ma oznacza solidarno – Belgia powinna zosta wykluczona z Rady Europy i z Unii Europejskiej.
Brak stanowiska wadz Rzeczypospolitej stanowiby dowd cakowitej nieodpowiedzialnoci i oportunizmu politykw kierujcych naszym pastwem. Brak waciwych reakcji ze strony Rady Europy i Unii Europejskiej stanowiby kolejne potwierdzenie, e kompetencje tych organizacji w dziedzinie praw czowieka stay si cakowit uzurpacj.

(-) Marek Jurek, prezes Prawicy Rzeczypospolitej
(-) Marian Pika, wiceprezes Prawicy Rzeczypospolitej

Warszawa, 14 lutego RP 2014Copyright © Prawica Rzeczypospolitej

[ wykonanie ]