Prawica Rzeczypospolitej
Prawica Rzeczypospolitej na Facebook
Prawica Rzeczypospolitej na YouTube
ECPM

Wsparcie

Newsletter Prawicy
Jeeli chcesz otrzymywa informacje o nowociach na stronie i dziaalnoci Prawicy.
» Zamawiam
Struktury lokalne
Do pobrania
Logo Prawicy Rzeczypospolitej.
Logo Prawicy Rzeczypospolitej
Szukaj
Aktualnoci
12-03-2014
Marian Pika: Pijmy piwo z polskich browarw

Polski rynek piwa zosta zdominowany przez zagraniczne koncerny. Najpopularniejsze marki, takie jak ywiec, Okocim, Tyskie i Lech nie s wasnoci polsk. Poprzez prywatyzacje, czy pniejsze przejcia, trafiy one w rce kapitau zagranicznego. Nie ulega wtpliwoci e rynek piwa to jeden z najbardziej dochodowych sektorw polskiej gospodarki. Odzwierciedla on take zjawisko, ktre prof. Witold Kieun okreli mianem kolonizacji polskiej gospodarki. Polacy s pracownikami i konsumentami produkowanych przez te koncerny piwa, a zyski wracaj do ich zagranicznych wacicieli. Taki charakter gospodarki, w ktrej dominuje kapita zagraniczny, to jedna z najwaniejszych barier w rozwoju gospodarczym naszego kraju, jak te w poprawie zamonoci naszego spoeczestwa. Polityka gospodarcza minionego dwudziestolecia oparta na prywatyzacji majtku narodowego w oparciu o kapita zagraniczny okazaa si lep uliczk. Kapita zagraniczny bowiem traktuje Polsk przede wszystkim jako miejsce atwego zysku i rynek zbytu rynek zbytu, czyli tak jak dawne potgi kolonialne traktoway swoje kolonie. Ten model gospodarczy, co coraz czciej przyznaj nawet wczeni jego zwolennicy, nie daje adnych szans na rozwoju do poziomu zachodnich gospodarek. To wanie dominujca wasno zagraniczna staje si podstawowa barier blokujc wyjcie poza puapk krajw redniego dochodu.

Polsce jest potrzebna zupenie inna strategia gospodarcza, strategia obliczona na innowacyjno, nowoczesne technologie , strategia tworzenia miejsc pracy w naszym kraju. Jednak podstaw takiej strategii musi by rozwj przede wszystkim rodzimej przedsibiorczoci. Bo motorem rozwoju kadego kraju s przede wszystkim rodzime firmy. To one buduj potencja gospodarczy wasnego kraju , bogac i pastwo i spoeczestwo. Bez dominujcej w naszej gospodarce polskiej wasnoci, zawsze bdziemy krajem o strukturze gospodarczej przypominajcej pastwa postkolonialne, czyli gospodarka wyrobw mao zaawansowanych technologicznie i konkurujcej przede wszystkim tania sia robocz. Dlatego podstawowym celem i polityki pastwa jak te zachowa spoecznych powinna by orientacja na wsparcie rodzimej przedsibiorczoci. W warunkach czonkostwa Polski w Unii Europejskiej , dziaania pastwa w tym kierunku, cho moliwe i potrzebne, s jednak bardzo ograniczone. Natomiast spoeczestwo w swych wyborach konsumenckich nie jest tak ograniczone jak pastwo. Zawsze patriotyzm gospodarczy by i jest jedna z podstawowych dwigni rozwoju gospodarki. Natomiast w Polsce po okresie komunistycznym , polskie spoeczestwo cierpiao i jeszcze cierpi na kompleks wobec Zachodu, w tym kompleks wobec produktw zagranicznych. Wobec jakoci produktw produkowanych przez komunistyczn gospodark, ten kompleks by zrozumiay. Ale dzi rodzime polskie firmy produkuj produkty dobrej, a czsto nawet lepszej jakoci, ni firmy zagraniczne, ale to nie zawsze przekada si na wybory konsumenckie. Nawyki kupowania produktw zagranicznych, czy produkowanych w Polsce przez firmy zagraniczne jest nadal bardzo silny. Bez zmiany tych nawykw nie ma szans na przyspieszenie rozwoju gospodarczego naszego kraju i nie ma szans na wzrost spoecznego dobrobytu. Bo firmy zagraniczne transferuj ogromne zyski za granic. Tylko w roku 2012 wytransferowano 70 mild zotych.

Dlatego, nie ogldajc si na obecny rzd, ktry na przykad przyznajc koncesj na wydobycie miedzi, nie KHGM, a kanadyjskiej spce, pokaza dobitnie, e rozwj rodzimych firm go nie wiele obchodzi, spoeczestwo samo powinno wesprze rozwj polskiej rodzimej przedsibiorczoci. Bo w ten sposb wspomoemy budow naszego potencjau gospodarczego. pomoemy maym firmom sta si firmami rednimi, firmom rednim sta si firmami duymi, a firmom duym pozwolimy na ekspansje na midzynarodowe rynki. Ta forma pomocy jest przede wszystkim wybr konsumpcyjny. Kupujc w polskich sklepach polskie produkty, trzymajc oszczdnoci w polskich bankach, ubezpieczajc si w polskich ubezpieczalniach, wyjedajc na wakacje poprzez polskie biura podry budujemy si polskich przedsibiorcw i tym samym potencja gospodarczy naszego kraju.

Prawie w kadym sektorze gospodarki zdominowanym przez kapita obcy mamy take polskich producentw. Zwaszcza dotyczy to produkcji konsumenckiej. I tak s polskie firmy produkujce sodycze, przetwory mleczne, wody, ywno, odzie, kosmetyki, rodki czystoci i tym podobne. Patriotyzm gospodarczy, czyli kupowanie produktw rodzimych przedsibiorcw pozwoli im na rozwj, na zwikszenie ich oferty, na poprawienie jakoci i wejcie na wyszy poziom rozwoju, a tym samym na tworzenie nowych miejsc pracy i wzrost uposae. Rozwj polskiej przedsibiorczoci, to nie tylko zysk ich wacicieli, ale take zysk pracownikw i caego polskiego spoeczestwa.

Podobnie jak w innych sektorach gospodarki, take sektor piwa jest zdominowany przez kapita zagraniczny. najwiksze polskie browary s w rku tego kapita, a take wiele marek piwa uwaanych za rodzime s w rku obcych koncernw. Ale oprcz tych koncernw, w Polsce dziaa wiele maych browarw, produkujcych, jak pokazuj rankingi jakoci najlepsze piwa. Bo mae polskie browary warz piwo w sposb naturalny, gdy obce koncerny produkuj piwo w sposb przemysowy. Nic dziwnego, e piwa z maych browarw zdobywaj sobie coraz wicej zwolennikw. Ale jest to proces powolny, bo polskie browary nie maja specjalnych rodkw na wielkie akcje promocyjne. Dlatego tak wane jest zerwanie ze starymi nawykami skaniajcymi do zakupu znanych marek, ktre dzi s w rku kapitau zagranicznego i upowszechnienie zwyczaju kupowania piwa polskich producentw. Zwracanie uwagi na producenta powinno by podstawowym odruchem kadego, kto kupuje piwo, jak te inne konsumpcyjne produkty.

Warto wymieni te marki, ktre nie s ju markami polskimi, w celu orientacji konsumenckiej. Piwa: Leajsk, Tatra, Kujawiak, Grosh, Wojak, Krlewskie, Harna, Heineken, Piast, Pilsner Urquell, Warka, Ksi, karmi, Dbowe Mocne, ubr, Tyskie, Kasztelan, ywiec, Bosman, Kaper, Lech, Special, Okocim, Hevelius, Volt. By moe nie wszystkie udao mi si ustali, ale z pewnoci s to dominujce na polskim rynku. Natomiast polskie piwa, to piwa z najwikszego polskiego browaru Ciechan i Lwwek lski, a take Konstancin Starodawne, Boss, Kormoran, Jabonowo, Noteckie, Rycerz, Magnus, krajan, ywe, Twierdzowe, Brovaria, Cornelius, Brok, Jmielin, Tumskie, Czarnkw. Z pewnoci nie wymieniem wszystkich polskich piw. Wiele tych piw, to jedynie piwa regionalne, ktre mona kupi jedynie w okolicy jego produkcji. Ale coraz wicej marek, zwaszcza firma Ciechan wchodzi na rynek ponad regionalny. Dzi praktycznie, jak si chce kupowa piwa polskich browarnikw, to mona je dosta w wielu miejscach. Zwaszcza piwa polskich producentw powinni wprowadza waciciele polskich sklepw. W ich wasnym bowiem interesie powinno by upowszechnianie patriotyzmu gospodarczego, bowiem patriotyzm gospodarczy, oznacza take preferowanie polskich, a nie zagranicznych sklepw. Ale wane jest take pytanie o te piwa w sklepach, ktre ich dotd nie posiadaj. Dla nich bdzie to sygna aby poszerzy ofert o piwa polskich producentw.

Piwa polskich producentw zdecydowanie bija jakoci dominujce na rynku piwa zagranicznych koncernw. Ten przykad pokazuje, jak dzi nieaktualne s stare kompleksy preferujce zagraniczna produkcj. Polskie produkty s dobre nie tylko e s nasze, ale po prostu czsto s lepsze od zagranicznych produktw. I wytworzenie nawyku kupowania produktw polskich wytwrcw, w tym wypadku piwa, moe przyczyni si do rozszerzenia tego piwnego patriotyzmu take na inne produkty. Kupowanie polskich piw pozwoli polskim browarnikom na ekspansj, na wyjcie poza lokalny rynek, na wypchnicie zagranicznych producentw, w konsekwencji na odzyskiwanie przez polskie spoeczestwo wasnej podmiotowoci gospodarczej. patriotyzm gospodarczy, to potna dwigni rozwoju gospodarczego. korzystaj z niego najzamoniejsze narody. Nard polski, nard jeszcze na dorobku, nie moe rezygnowa z z tej dwigni wasnego rozwoju gospodarczego. Dlatego dzi jednym z zasadniczych wymiarw polskiego patriotyzmu, powinno by ZCHNowskie haso: "Kupuj polskie towary w polskich sklepach'. Dlatego dzi kupujmy piwa polskich producentw.


Marian Pika
historyk, Wiceprezes Prawicy RzeczypospolitejCopyright © Prawica Rzeczypospolitej

[ wykonanie ]