Prawica Rzeczypospolitej
Prawica Rzeczypospolitej na Facebook
Prawica Rzeczypospolitej na YouTube
ECPM

Wsparcie

Newsletter Prawicy
Jeeli chcesz otrzymywa informacje o nowociach na stronie i dziaalnoci Prawicy.
» Zamawiam
Struktury lokalne
Do pobrania
Logo Prawicy Rzeczypospolitej.
Logo Prawicy Rzeczypospolitej
Szukaj
Aktualnoci
Go Niedzielny - Polska gosem chrzecijaskiej Europy

- Nasze priorytety to silna opinia chrzecijaska w Europie i solidarno rodkowoeuropejska - mwi Marek Jurek, prezes Prawicy Rzeczypospolitej.W gdaskiej Galerii Mariackiej 7 maja odbyo si spotkanie z Markiem Jurkiem, byym Marszakiem Sejmu, obecnie liderem Prawicy RP. Polityk mwi o roli i zadaniach swojej partii w Unii Europejskiej.

- Naszym celem w Parlamencie Europejskim bdzie budowanie silnej opinii chrzecijaskiej, bronicej ycia i praw rodziny. W caej Europie s miliony ludzi mylcych podobnie jak my. Powinnimy zjednoczy si i mwi jednym gosem na forum europejskim - podkreli M. Jurek.

Prezes Prawicy Rzeczypospolitej doda, e potrzebne jest take prowadzenie aktywnej polityki solidarnoci rodkowoeuropejskiej. - Musi by ona realizowana we wszystkich wymiarach - budetowym, ekonomicznym, infrastrukturalnym, geopolitycznym i energetycznym - mwi M. Jurek. - Polska jest najwikszym krajem Europy rodkowej i w sposb naturalny powinna animowa solidarno naszego regionu. Tylko tak nasz gos w Unii bdzie naprawd syszany. Niestety, obecny rzd nawet w czasie kryzysu ukraiskiego nie potrafi formuowa konkretnych oczekiwa pod adresem naszych zachodnioeuropejskich sprzymierzecw - doda polityk.

Marek Jurek odnis si rwnie do kontrowersyjnego projektu ustawy autorstwa SLD o zakazie „agitacji wyborczej na terenie kociow i w miejscach kultu religijnego”. - To kolejny atak na cywilizacj chrzecijask. Nie jest rzecz waciw wskazywanie kandydatw palcem, wyraanie wdzicznoci wobec politykw samorzdowych, ale nie wolno narzuca Kocioowi milczenia o powinnociach moralnych, ktre obowizuj nas wszystkich jako obywateli i wyborcw - mwi lider Prawicy Rzeczypospolitej.

- Mam rad dla premiera Leszka Millera. Niech uciszy swoich aktywistw, ktrzy dopuszczaj si skandalicznych manifestacji antykatolickich. Jak przewodniczcy Miller to zrobi, moemy dyskutowa o zasadach debaty publiczna w Polsce - uzupeni polityk, nawizujc do szokujcej wypowiedzi Grzegorza Gruchalskiego, kandydata SLD w obecnych wyborach, ktry niedawno zaprasza na happening z topieniem kuky ksidza w Wile.

Po Marku Jurku gos zabra Jan Klawiter, pomorski kandydat Prawicy RP do Parlamentu Europejskiego. Klawiter zamierza w Brukseli walczy o prawa rodziny z poszanowaniem wartoci chrzecijaskich, dba o rozwj energetyki i ciepownictwa w kierunku racjonalnego zrwnowaenia celw ochrony rodowiska, bezpieczestwa i kosztw energii oraz zaj si gospodark morsk ze szczeglnym uwzgldnieniem rybowstwa i akwakultury w rejonie Morze Batyckiego.

rdo: Go NiedzielnyCopyright © Prawica Rzeczypospolitej

[ wykonanie ]