Prawica Rzeczypospolitej
Prawica Rzeczypospolitej na Facebook
Prawica Rzeczypospolitej na YouTube
ECPM

Wsparcie

Newsletter Prawicy
Jeeli chcesz otrzymywa informacje o nowociach na stronie i dziaalnoci Prawicy.
» Zamawiam
Struktury lokalne
Do pobrania
Logo Prawicy Rzeczypospolitej.
Logo Prawicy Rzeczypospolitej
Szukaj
Aktualnoci
29-07-2014
Marian Pika: Zamach na konstytucj

Minister Kluzik -Rostkowska stwierdzia, e nauczyciel, ktry podpisze deklaracje wiary, tym samym amie konstytucje i musi si liczy z reakcj dyrektora szkoy, organu prowadzcego i wojewody. Bo wedle pani minister taki nauczyciel amie Konstytucj i przepisy Karty Nauczyciela. Bardziej szczegowo o reakcji na podpisywanie deklaracji wiary przez nauczycieli mwi osawiona prof. roda, ktra ju bez niedomwie wzywa do usuwania nauczycieli z pracy.
Tego typu stwierdzenia to zamach na polsk konstytucj dokonywany przez urzdujcego ministra. Polska konstytucja, jak zwraca na to uwag dr Marek Dobrowolski, gwarantuje wolno uzewntrzniania swoich przekona religijnych, a rodzice maja prawo do nauczania i wychowania zgodnego ze swoimi przekonaniami religijnymi(art.53 ust.3 i 4). Konstytucja take nie mwi nic o neutralnoci wiatopogldowej. Jest natomiast o bezstronnoci wadz publicznych wobec przekona religijnych, filozoficznych i wiatopogldowych.
Bezstronno, to nie neutralno wiatopogldowa, oznacza ona bowiem zakaz dyskryminowania nauczycieli i jakiejkolwiek innej grupy obywateli ze wzgldu na swoje przekonania. Groenie sankcjami dyscyplinarnymi przez urzdujcego ministra jest dziaaniem przestpczym, gwaccym konstytucyjne prawa obywateli.
Natomiast postulat usuwania nauczycieli podpisujcych deklaracj wiary jest take nawrotem do praktyki bolszewickiej, gdy nauczyciele byli dyskryminowani przez totalitarne pastwo ze wzgldu na swoja religi. Ta haniebna praktyka staje si dzi postulatem rodowisk neobolszewickich dcych do zniszczenia swobd obywatelskich w naszym kraju i zburzenia podstaw konstytucyjnych naszego pastwa. To dziaalno przestpcza. Stanowi bowiem zagroenie dla naszego narodu i jako nawizujca bezporednio do ideologii i praktyki komunistycznej powinna by prawnie cigana.

Marian Pika
historyk, wiceprezes Prawicy RzeczypospolitejCopyright © Prawica Rzeczypospolitej

[ wykonanie ]