Prawica Rzeczypospolitej
Prawica Rzeczypospolitej na Facebook
Prawica Rzeczypospolitej na YouTube
ECPM

Wsparcie

Newsletter Prawicy
Jeeli chcesz otrzymywa informacje o nowociach na stronie i dziaalnoci Prawicy.
» Zamawiam
Struktury lokalne
Do pobrania
Logo Prawicy Rzeczypospolitej.
Logo Prawicy Rzeczypospolitej
Szukaj
Aktualnoci
09-08-2014
Krzysztof Kawcki: W 150 rocznic urodzin Romana Dmowskiego

9 sierpnia mina 150 rocznica urodzin Romana Dmowskiego – ma stanu, „kanclerza Polski odrodzonej”, twrcy Stronnictwa Narodowego, najwikszej partii politycznej II Rzeczpospolitej.

Po 1945 roku posta Romana Dmowskiego i dzieje polskiego ruchu narodowego byy konsekwentnie zwalczane (bd przemilczane) przez komunistw a po 1989 roku przez ludzi ze rodowisk realizujcych antypatriotyczn (antypolsk) propagand. Dzisiaj moemy jednak powiedzie, e pami o Dmowskim, jego myl polityczna zostay – w ograniczonym jeszcze zakresie – zachowane.

Dmowski by w pierwszej kolejnoci politykiem propolskim. Realizowana przez niego metoda politycznego mylenia i dziaania odrzucaa sztuczne, aprioryczne zaoenia i uprzedzenia. Std postawa „anty”, dziaanie przeciw komu, byy jedynie konsekwencj propolskiego odniesienia.

Wielk zasug Dmowskiego byo kierowanie dziaalnoci polskiego obozu narodowego w symbiozie z katolicyzmem – „nard szczerze, istotnie katolicki musi dba o to, eby prawa i urzdzenia pastwowe, w ktrych yje, byy zgodne z zasadami katolickimi”. Dziki temu myl polityczn tego nurtu politycznego okrela si mianem „nacjonalizmu chrzecijaskiego”.

Przywdca Narodowej Demokracji nie sakralizowa ojczystych dziejw: „Wszystko co polskie jest moje: niczego si wyrzec nie mog. Wolno mi by dumnym z tego co w Polsce jest wielkie, ale musz przyj i upokorzenie, ktre spada na nard, za to co jest w nim marne”. Czsto krytycznie ocenia nasz charakter narodowy, ktrego istotn cech – jak pisa- jest bierno.

Dla Dmowskiego nard to duchowa, cywilizacyjna wsplnota pokole przeszych, obecnych i przyszych. Dlatego przestrzega, e cho kademu wolno w yciu ryzykowa wszystko to „bytu Polski ryzykowa, jej przyszoci przegrywa nie wolno ani jednostce, ani organizacji jakiejkolwiek, ani nawet caemu pokoleniu. Bo Polska nie jest wasnoci tego czy innego Polaka, tego czy innego obozu, ani nawet pokolenia”. Std te obce byo mu zawoanie z pieni powstania listopadowego- „Powsta Polsko- dzi Twj triumf albo zgon”.

Twrczo pisarska Dmowskiego bya bardzo rozlega i wielostronna. Obejmowaa co najmniej trzy obszary: formowanie ideologii narodowej, kwestie zwizane z polsk polityk zagraniczn i problemy odnoszce si do przyszoci europejskiej cywilizacji.

Przez cay okres dwudziestolecia midzywojennego Roman Dmowski pozostawa niekwestionowanym autorytetem dla rnych nurtw polskiego obozu narodowego. Jednak na pocztku lat 30. jego osoba znajdowaa coraz mniej zrozumienia wrd niektrych modych narodowych radykaw. Oczekiwali, e stanie si on rzeczywistym wodzem, ktry potrafi porwa masy. Nie rozumieli polityki Dmowskiego, jego osobowoci i wielkoci.

Wieloletni prezes Stronnictwa Narodowego, Tadeusz Bielecki, trafnie zwrci uwag, e polska idea narodowa jest bardziej postaw wobec ycia i jego spraw, jednostek wobec narodu, bardziej szko politycznego mylenia ni sztywn doktryn spoeczno-polityczn, ktr mona zamkn w gotowych i wszystko rozwizujcych formukach.

W kocu lipca 2014 r. Sejm RP, z inicjatywy posw Solidarnej Polski, podj uchwa upamitniajc Dmowskiego:

„W 150. rocznic urodzin oraz 75 rocznic mierci Romana Dmowskiego Sejm Rzeczypospolitej Polskiej wyraa najwysze uznanie dla dorobku i dziaalnoci twrcy i przywdcy ruchu narodowego, ktrego zaangaowanie w obron niepodlegoci Polski na arenie midzynarodowej przyczynio si do odbudowania Pastwa Polskiego. Sejm Rzeczypospolitej oddaje hod wybitnemu mowi stanu, sygnatariuszowi Traktatu Wersalskiego, ministrowi spraw zagranicznych, ktry dobrze przysuy si Ojczynie”.

Za uchwa gosowao 381 posw, wstrzymao si 18 posw. Przeciw byo 30 posw z Twojego Ruchu (Palikota), 8 z SLD i 2 niezalenych.dr Krzysztof Kawcki

historyk, wiceprezes Prawicy RzeczypospolitejCopyright © Prawica Rzeczypospolitej

[ wykonanie ]